Home About Browse Search
Svenska


Strand, Johan, 2005. Exportmöjligheter till tyska prefabhusindustrin : Wood Westerbotten, en case-studie. SLU, Dept. of Silviculture, Umeå. Umeå: SLU, Dept. of Silviculture

[img]
Preview
PDF
236kB

Abstract

Projekt Wood Westerbotten är ett samverkansprojekt initierat av Exportrådet. Syftet är att öka försäljningen av ämnen och komponenter för trävaruproducerande företag i norra Sverige. Tyngdpunkten har dock hittills varit Västerbotten där projektet startade. Produktområdena är bygg, trappor, fönster, dörrar, kök och möbler.

Stommen i projektet är att hitta kunder på en exportmarknad, framförallt England, Tyskland och Benelux-länderna.

Metoden att finna kunder går kort ut på att i diverse databaser på Internet söka lämpliga företag som verkar kunna vara potentiella kunder och därefter ta kontakt med dessa och presentera sig. Målet är att få till stånd ett möte, upprätta en relation och försöka skapa en affärsförbindelse mellan kunden och en passande svensk leverantör. Som ett medel i detta utförs kontaktresor till respektive exportmarknad, med en representant från Wood Westerbotten tillsammans med svenska leverantörer.

Min del i projektet var den tyska prefabhusmarknaden. Anledningen till att det blev just denna marknad var att prefabhusindustrin i Tyskland visar en intressant utveckling och att den tyska byggmarknaden är mycket stor. Dessutom behärskar jag språket.

Syftet med detta examensarbete var att praktiskt försöka testa denna metod att marknadsföra och sälja ämnen och komponenter till prefabhusindustrin i Tyskland och genom detta se om det finns en marknad för dessa produkter där.

Innan arbetet med att identifiera företag och ta kontakt med dessa inleddes, gjordes en litteraturstudie på området bland annat om marknaden i Tyskland, praktisk export och teorier om marknadsföring i tjänsteföretag. Viktigt att tänka på vid export är att beslutet ska vara välgrundat. Några exempel på detta kan vara att man utnyttjat möjligheterna att växa på hemmaplan, utjämna toppar och dalar i konjunkturer, att finnas representerad och möta konkurrenterna på olika marknader och att genom att finnas representerad på flera marknader öka kunskapen om konsumenten. Marknadsföringen har traditionellt siktat in sig på "transaktionsmarknadsföring" det vill säga ett byte av en vara mot pengar. På senare år har dock relationsmarknadsföring kommit alltmer i fokus. Denna nya syn på marknadsföring utgår ifrån att affärsförbindelser och kundrelationen ska vara det centrala fenomenet, vilket innebär att alla åtgärder man gör i sin relation med kunden är marknadsföring.

Arbetsmetoden var mycket lyckad och jag genomförde en kontaktresa till Tyskland med ett antal svenska leverantörer för att träffa tyska prefabhustillverkare. Vi träffade representanter för företag av olika storlek varav några tillhörde de allra största inom området.
De tyska företagen fann de produkter vi presenterade intressanta, vilket resulterade i förfrågningar och fortsatta kontakter både mellan de potentiella kunderna och Wood Westerbotten, men framförallt mellan de potentiella kunderna och de svenska leverantörerna.

,

Wood Westerbotten (WW) is a project initiated by the Swedish trade council. The purpose of
the project was to increase the export of wooden components and products from wooden
companies in the north of Sweden. The product areas were construction, staircases, doors,
windows, kitchen and furniture.
The main purpose of the project was to find potential customers on export markets, mainly
Great Britain, Germany and Benelux.
My part of Wood Westerbotten was in the marketing function, concentrating in the German
market for prefabricated houses. The reason why I chose Germany and this type of
construction companies was that we had indications that this segment was very interesting.
Germany is also an enormous market. The fact that I speak German was also important.
The purpose of this task was to test the method that evolved in WW, to market and sell
wooden components and products to German producers of prefabricated houses, and thereby
try to find out if there was a market for wooden products from this part of Sweden in that
particularly sector of German construction.
The method which was used in order to find potential customers was, by seek engines on the
Internet, trying to find relevant construction companies and important information regarding
these. Potential customers were contacted by us and informed about Wood Westerbotten and
our products. The aim was to create a relation and later a meeting with them. As an
instrument to achieve this contact trips to the foreign markets were made.
Working with this method as a “live” investigation, I contacted German constructors of
prefabricated buildings and managed in several cases to create a relation and a meeting. I
went to Germany together with representatives from the Swedish supplier of wooden products
to visit these companies, among them several of the biggest in this particular construction
sector.
The construction companies found the presented products interesting and we managed to
create several new business contacts between Swedish and German firms.

Main title:Exportmöjligheter till tyska prefabhusindustrin
Subtitle:Wood Westerbotten, en case-studie
Authors:Strand, Johan
Supervisor:Walfridsson, Erik
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbeten trä och fiber
Volume/Sequential designation:2005:2
Year of Publication:2005
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:1140A Master of Science in Forestry, 300.0hp
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Silviculture
Keywords:ämnen, komponenter, prefabhusindustrin, Tyskland, marknadsföring, kundrelationer
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8413
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8413
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Trade, marketing and distribution
Language:Swedish
Deposited On:30 Oct 2017 11:43
Metadata Last Modified:30 Oct 2017 11:43

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics