Home About Browse Search
Svenska


Andersson, Peter, 2003. Omfattningen av icke avverkade områden i samband med slutavverkning. SLU, Dept. of Forest Products, Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Forest Products

[img]
Preview
PDF
397kB

Abstract

This final thesis is performed on commission of Torsby forestry administration, Stora Enso Skog. Stora Enso Skog is one of the major forestry companies of Sweden. The main business area is located in and around the region of Bergslagen.

During the last decade the practice of forest management has rapidly changed due to a new forest legislation. The new law has resulted in that the production goal is equal to the environmental goal within forestry. It's also important for the forestry industries to get confidence of the consumers, which has resulted in that Stora Enso Skog is certified by FSC. The demand for increased consideration for the environment means that more wood is left in the forest than before. The internal goal for Stora Enso Skog is to leave 5 percent of the wood volume of the productive forest at final cut operations for consideration for the nature. It has not been clear how much wood volume that's really left in the forest. There has also been suspects that wood is left in the forest for other reasons than of consideration for the nature. The purpose of this study was to classify and quantify non-cut wood volumes and left areas at final cut operations within Torsby forestry region of Stora Enso Skog.

A major part of the survey was carried out as a field inventory of final cut areas within Torsby forestry region, which include three districts. Non cut areas and volumes has been registered within every felling area. The non cut forest was then classified into following categories; consideration for the nature, inaccurate mapping of stands, technical impediment, unnecessary consideration for the nature and other. Non cut areas and volumes was then summarised for each category within each district.

The survey shows a large variation of how large quantities of wood that are left in the forest between the districts. In Torsby district there are much larger volumes left for consideration for the nature than in Ekshärad and Forshaga districts. In the Region as total the category consideration for the nature represents 6 percent of the gross volume, which is about half of the total volume that is left. Compared to Stora Enso Skog´s internal goal of leaving 5 percent of the volume for consideration for the nature, results in that there are left 1 percent more than the goal of 5 percent.

Unnecessary consideration for the nature represents 7.4 percent of the gross volume in Torsby district and in the region as total it represents 3 percent of the gross volume. Inaccurate mapping of stands is a category wich contains thinning stands and will therefor be cut at later occasions. It represents 2 percent of the gross volume in Torsby region.

The reason to that more wood are left within Torsby district might be that the natural conditions varies between the districts. An other reason might be that the personnel responsible for cutting operations are more careful in Torsby district than in Ekshärad and Forshaga districts.

The final conclusion is that there are more wood left in the forest than necessary and therefore cost Stora Enso Skog a lot of money.

,

Examensarbetet är utfört på uppdrag av Torsby skogsförvaltning, Stora Enso Skog. Stora
Enso Skog är ett av det största skogsförvaltande företaget i Sverige och har sitt huvudsakliga
verksamhetsområde i och omkring Bergslagen.
Under de senaste tio åren har skogsbruket förändrats radikalt till följd av en ny skogspolitik,
vilken innebär att produktionsmålet likställs med miljömålet inom skogen. Det gäller för
skogsbruket att även få konsumenternas förtroende för skogsindustriprodukter, något som
underlättats genom att Stora Enso Skog låtit certifiera sig enligt FSC. Kraven på ökad hänsyn
till förmån för naturvärden har inneburit att det numera lämnas mer virke kvar i skogen än
tidigare. Stora Enso Skog har som internt mål att lämna 5 procent av virkesvolymen på
produktiv skogsmark till så kallad vardaglig naturvård i samband med slutavverkning. Bilden
har varit ganska oklar om hur mycket virke som verkligen lämnas i skogen och om det som
lämnas verkligen kan hänföras till naturvård eller om det lämnas skog av andra orsaker.
Syftet med examensarbetet har varit att kvantifiera och klassificera kvarlämnade icke
avverkade arealer och volymer i samband med slutavverkning på Torsby skogsförvaltning
inom Stora Enso Skog.
Studien har till stor del genomförts som en fältinventering av avverkade trakter på Torsby
skogsförvaltning, vilken består av tre bevakningar. Inom varje trakt har registrering av volym
och areal skett av icke avverkade områden. Den kvarlämnade skogen har sedan delats in i
olika kategorier, vilka är naturvård, felindelning, onödig naturvård, tekniska impediment och
övrigt. Summering av volym och areal har sedan skett för varje kategori inom respektive
bevakning.
Undersökningen visar att variationen av hur mycket virke som lämnas mellan de tre
bevakningarna är stor. På Torsby bevakning lämnas det betydligt mer virke till naturvård än
på Ekshärad och Forshaga bevakning. På förvaltningen som helhet utgör kategorin naturvård
6 procent av bruttovolymen, vilket motsvarar knappt hälften av det som lämnas totalt. Det är
alltså 1 procent över Stora Enso Skogs interna mål om att lämna 5 procent av virkesvolymen
till vardaglig naturvård.
Onödig naturvård utgör 7,4 procent av bruttovolymen på Torsby bevakning, medan det utgör
endast omkring 1 procent på Ekshärad och Forshaga bevakning. På förvaltningen som helhet
utgör onödig naturvård drygt 3 procent av bruttovolymen. Felindelning är till stor del
gallringsskog som kommer att avverkas vid senare tillfälle och utgör ca: 2 procent av
bruttovolymen på förvaltningen.
Orsaken till att det lämnas mer skog på Torsby bevakning än på de övriga två bevakningarna
kan dels vara att de naturgivna förutsättningarna varierar. En annan anledning kan vara att de
som ansvarar för avverkningarna, d.v.s. maskinlag och planerare är mer försiktiga på Torsby
bevakning än på Ekshärad och Forshaga bevakningar.
Slutsatsen är att det lämnas kvar onödigt mycket virke kvar i skogen efter slutavverkning
inom Torsby skogsförvaltning.

Main title:Omfattningen av icke avverkade områden i samband med slutavverkning
Authors:Andersson, Peter
Supervisor:Eriksson, Lennart
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbeten / SLU, Institutionen för skogens produkter och marknader
Volume/Sequential designation:19
Year of Publication:2003
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:1140A Master of Science in Forestry, 300.0hp
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Products
Keywords:avverkning, naturvård, volym
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7582
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7582
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry production
Language:Swedish
Deposited On:06 Oct 2017 08:38
Metadata Last Modified:06 Oct 2017 08:38

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics