Home About Browse Search
Svenska


Larsson, Niclas, 2006. Skogssådd med tall och gran : effekter av fröegenskaper och skärm/hygge på plantbildning, överlevnad och tillväxt de två första åren efter sådd. SLU, Dept. of Silviculture, Umeå. Umeå: SLU, Dept. of Silviculture

[img]
Preview
PDF
306kB

Abstract

Over the past few years the Swedish forestry industry has become increasing interested in direct seeding. Although, in practice, this interest has been restricted to pine seed, the knowledge and techniques that have been developed for pine seeding can readily be transferred to spruce. Direct seeding is a method that is of interest to the forestry industry since it can lead to lower regeneration costs, denser stands and better root development than the more conventional planting method.

This study evaluated experiments that focused on direct seeding of spruce in the northern Sweden. Skogforsk set-up the experiments in Gideå and Sävar in 2003. They were inventoried in the spring and autumn of 2004. The collected data were compiled and comparisons of seedling emergence, survival and seedling height were made between:

- Direct seeding on clear-cut and in shelterwood.
- Different seed lots of pine and spruce.

The results showed that:

• Direct seeding of spruce can be as functional as pine seeding, in both shelterwood and on clear-cuts, during the first two years after the seeding.
• Seedling emergence after one growing season was significantly highest on the clear-cut in Gideå for both tree species. In Sävar, seedling emergence was significantly higher in the shelterwood.
• The survival rate of the seedlings was almost the same in shelterwood and the clear-cut areas with the exception of between the autumn 2003 and the spring 2004 when the survival rate was significantly higher in the shelterwood in Sävar.
• Germination capacity, germination energy or seed weight did not have a significant association with the survival of the seedlings.
• The mean height of the seedlings was significantly higher on the clear-cut than in the shelterwood in Gideå. No such difference was found in Sävar.
• The survival rate was significantly higher for pine than spruce between the autumn 2003 and the spring 2004 in the shelterwood in Sävar (all seed lots). There was no such difference for the survival rates between the spring and the autumn 2004.
• The mean height of the seedlings was significantly higher for pine than spruce in the shelterwood in Sävar (all seed lots).
• Seed weight had a positive association with mean height for both pine and spruce in the shelterwood in Sävar (all seed lots).
• The chance to succeed with direct seeding is generally higher for pine than spruce. This study showed that pine (the shelterwood in Sävar, all seed lots) had significantly higher seedling emergence, higher survival rates between autumn and spring, and higher seedling height.

,

uteslutande tall- och contortafrö som används i de fall skogssådd tillämpas. Den teknik
och kunskap som utvecklats för tallsådden skulle dock kunna överföras till gran. Sådd är
intressant eftersom det till exempel kan leda till sänkta föryngringskostnader, tätare
bestånd och bättre rotutveckling jämfört med den traditionella planteringen.
Syftet med detta arbete var att utvärdera några pilotförsök med gran- och tallsådd under
skärm och på hygge i Norrland. Försöken anlades våren 2003 i Gideå och i Sävar av
Skogforsk, och arbetet gick ut på att inventera dessa under våren och hösten 2004. Data
sammanställdes sedan och jämförelser av plantprocent, överlevnad och planthöjd gjordes
mellan:
– sådd på hygge och under skärm
– olika fröpartier av tall och gran
Resultaten visade bland annat att:
• Gransådd kan ge samma resultat som tallsådd i fråga om plantbildning,
plantöverlevnad och tillväxt under de två första åren efter sådd, både i skärm och på
hygge.
• Plantprocenten var för båda trädslagen signifikant högre på hygget än i skärmen i
Gideå. I Sävar var plantprocenten signifikant högre i skärmen.
• Plantornas överlevnad var i stort sett lika stor i skärm och på hygge, förutom mellan
hösten 2003 och våren 2004, då överlevnaden i Gideå var signifikant högre på
hygget.
• Det fanns inget signifikant samband mellan plantornas överlevnad och fröpartiernas
grobarhet, groningsenergi eller frövikt.
• I Gideå var plantmedelhöjden signifikant högre på hygget än i skärmen. I Sävar
fanns ingen sådan skillnad.
• I Sävar skärm (alla fröpartier) var plantöverlevnaden mellan hösten 2003 och våren
2004 signifikant högre för tall än för gran för. För plantöverlevnaden mellan våren
och hösten 2004 fanns ingen sådan skillnad.
• Medelplanthöjden var signifikant högre för tall än för gran i Sävar skärm (alla
fröpartier).
• Det fanns ett signifikant positivt samband mellan frövikt och medelplanthöjd i
Sävar skärm (alla fröpartier) för både tall och gran.
• Generellt är chansen att lyckas med skogssådd högre för tall än för gran. I detta
arbete uppvisade tallfrösorterna (Sävar skärm, alla fröpartier) signifikant högre
plantprocent, högre överlevnad mellan höst och vår samt högre planthöjd.

Main title:Skogssådd med tall och gran
Subtitle:effekter av fröegenskaper och skärm/hygge på plantbildning, överlevnad och tillväxt de två första åren efter sådd
Authors:Larsson, Niclas
Supervisor:Sahlen, Kenneth
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbeten / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skogsskötsel
Volume/Sequential designation:2006:8
Year of Publication:2006
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:1140A Master of Science in Forestry, 300.0hp
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Silviculture
Keywords:skogssådd, överlevnad, tall, gran, mikropreparering
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8410
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8410
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:30 Oct 2017 11:34
Metadata Last Modified:30 Oct 2017 11:34

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics