Home About Browse Search
Svenska


Netterling, Sakura, 2008. Tropical rain forest recovery after cyclone and human activity on Savai'i, Samoa : a field study of tree species composition and distribution. SLU, Dept. of Forest Ecology and Management, Umeå. Umeå: SLU, Dept. of Forest Ecology and Management

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

This MFS study was conducted in the island of Savai'i of State Samoa, performed as a follow up to a ten years previous study. The aim was to estimate the recovery of forest species diversity following two sequential cyclones that passed over the forest reserve of Tafua-Tai 1990 and 1991. We compared this natural disturbance to a cumulative natural disturbance as an extensive area suffered from a fire one month after the cyclone 'Ofa'. To broaden the work and to include a forestry aspect a comparison of human afflicted disturbance a survey was made in the area near Taga village. Here a substantial area had been clear-felled in the same time interval as the cyclones, and one harvested and logged just five years ago. We performed relative abundance analysis and compared the status of the forests as well as climber and vines ratio between the disturbance regimes. It was found that cumulative disturbance severely affected the area and opened it up to secondary forest species and vines which arrest crown growth. The severest damage was still found in the clear-felled area that during the fifteen years interval has not recovered and was significantly worse in all aspects to the other disturbed areas. One can interpret that the logged and harvested area which was five years old was as good as the cumulative natural disturbance area due to a more selective logging. However, both are still not as diverse and some of the most important mature forest species are missing. Invasive species such as Funtumia elastica, a shadow tolerant exotic species and a late introduction, show an alarming dominance in the naturally disturbed area.

Den här MFS studien utfördes på ön Savai'i i Samoa. Den är en uppföljande studie till en långtidsstudie som utfördes senast för 10 år sen (1995). Målsättningen var att uppskatta återhämtningen av den tropiska skogens artdiversitet efter två stora cykloner som passerade Tafua-Tai området 1990 respektive 1991. Vi jämförde den här naturliga störningen med en kumulativ störning som innebar en brand som drabbade delar av det cyclondrabbade området en månad efter cyklonen, "Ofa". Arbetet innefattar också en jämförelse med områden nära byn Taga där omfattande mänsklig störning i form av avverkning och sedemera boskapsskötsel skedde i samma tidsrymd som cyklonerna. Ett område avverkades totalt för 10-15 år sen och ett annat avverkades selektivt för 5 år sen. Vi utförde relativ artrrikedoms analyser och jämförde skogens uppbyggnad och antalet lianer och krypväxter i alla områden. Vi fann att den kumulativa störningen med cykloner och brand påverkade området kraftigt och öppnande upp det för sekundära arter. Den svåraste påverkan fanns i kalhygge området som efter 15 år inte hade återhämtat sig och var signifikant sämre i alla aspekter. Man kan tolka data från den selektiva avverkningen som att den är likvärdig som den kumulativa störningen av två stora cykloner och en brand men den är mycket mer påverkad än den naturliga störningen i det icke brända området. Många viktiga primära skogsarter saknas i dessa områden och diversiteten har inte återhämtat sig efter cykloner samt brand eller i det selektivt avverkade området. En skuggtålig exot, Funtumia elastica, har dessutom etablerat sin dominans inom det naturligt störda området.

Main title:Tropical rain forest recovery after cyclone and human activity on Savai'i, Samoa
Subtitle:a field study of tree species composition and distribution
Authors:Netterling, Sakura
Supervisor:Albrektson, Arne
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbeten / SLU, Institutionen för skogens ekologi och skötsel
Volume/Sequential designation:2008:8
Year of Publication:2008
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:1140A Master of Science in Forestry, 300.0hp
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Ecology and Management
Keywords:Samoa, disturbance, cyclone, logging, rain forest, species diversity
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8676
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8676
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:?? 5054 ??
Forest injuries and protection
Language:English
Deposited On:08 Nov 2017 07:49
Metadata Last Modified:08 Nov 2017 07:49

Repository Staff Only: item control page