Home About Browse Search
Svenska


Eriksson, Ulf, 2003. En intervju och enkätstudie av besökare i tre tätortsnära skogsområden i Stockholmstrakten. SLU, Dept. of Forest Products, Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Forest Products

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

This Masters thesis is made as the first of two visitor surveys of three urban forest
areas. These areas are; Skutan recreational area in Haninge, Ugglevikskällan on Norra
Djurgården in Stockholm and the Paradiset Reserve in Huddinge. The study is made
in cooperation with the managers of the three areas operating within the European
Union Life Project regarding Urban Woods for People.

The goal has been to collect data through studies of visitors and close by residents in
the three areas. The results are to be used as primary values for the follow-up as well
as a basis for managerial decisions. The interviews and surveys are also constructed in
a fashion so that they can be used for the follow-up study.

For the Skutan recreational area the mode of contact was by sending forms to the
nearby residential areas. At Ugglevikskällan interviews where made on site. In the
Paradiset Reserve registration of license plates on cars was used to get in contact with
the persons who had parked their vehicle at a central part of the area.

For each of the three studied areas collecting data has made the work somewhat
complicated. Of the three methods used the outcomes in the Paradiset Reserve and at
Ugglevikskällan has been the most successful. Development of the method for data
collection is although desirable for the follow up study. For Skutan recreational area
the number of respondents can be increased by contact with the visitors that arrive by
car as well as performing interviews on site. In the Paradiset reserve an increased
effort in collecting car numbers is needed and at Ugglevikskällan more time to do the
interviews is needed to increase the selection of respondents. For the three areas the
results are fairly similar, the nature of the area and the number of respondents as well
as the mode of contact are some of the parameters that have an impact on the
difference between the areas studied. In general the respondents are positive to the
areas that they are visiting. When comparing negative and positive aspects the
respondents are more positive than negative although there are naturally negative
aspects as well.

,

Detta examensarbete är utfört som den första av två besökarstudier i tre tätortsnära
skogsområden. Dessa är; Skutans friluftsområde i Haninge, Ugglevikskällan på Norra
Djurgården i Stockholm och Paradisets Naturreservat i Huddinge. Arbetet är utfört i
samarbete med de ansvariga för de tre områdena inom ramen för EU:s Life Projekt:
Tätortsnära skog för människan.
Målet har varit att ta fram data genom att studera besökare och närboende i de tre
aktuella områdena. De resultat som framkommer skall dels användas som startvärden
för en uppföljning samt som beslutsunderlag för de ansvariga i de tre områdena.
Intervjuer och enkäter har formats så att en uppföljning är möjlig.
Som kontaktformer har följande metoder använts; för Skutans friluftsområde
användes utskick av enkäter till de boende i närliggande bostadsområden. Vid
Ugglevikskällan gjordes direktintervjuer. För Paradisets Naturreservat användes
bilregistret för att komma i kontakt med de personer som parkerat sina bilar vid en för
området centralt belägen plats.
För samtliga områden har datainsamlingen komplicerat arbetet. Av de tre metoderna
har de använda vid Paradisets Naturreservat och Ugglevikskällan visat sig vara de
mest lyckade. En utveckling de tre metoderna för datainsamling är önskvärd vid
uppföljningen. Gällande Skutans Friluftsområde kan antalet respondenter ökas genom
att kontakta de bilburna besökarna samt via direktintervjuer. För Paradisets
Naturreservat bör man vara mer aktiv under insamlandet och vid Ugglevikskällan
behövs att mer tid läggs ned på intervjuerna för att öka urvalet. I huvudsak ligger
resultaten för de tre studerade områden relativt nära varandra. Områdenas
beskaffenhet, antalet svarande och typen av kontaktfrom är några av de parametrar
som påverkat skillnader i resultaten. Överlag är respondenterna positivt inställda till
de tre studerade områdena. Sett till positiva respektive negativa egenskaper tas i regel
långt fler positiva egenskaper upp av de som deltagit i studien även om det
naturligtvis finns negativa aspekter.

Main title:En intervju och enkätstudie av besökare i tre tätortsnära skogsområden i Stockholmstrakten
Authors:Eriksson, Ulf
Supervisor:Lindhagen, Anders
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbeten / SLU, Institutionen för skogens produkter och marknader
Volume/Sequential designation:21
Year of Publication:2003
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:1140A Master of Science in Forestry, 300.0hp
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Products
Keywords:tätortsnära skogsområden
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7580
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7580
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry production
Language:Swedish
Deposited On:06 Oct 2017 08:33
Metadata Last Modified:06 Oct 2017 08:33

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics