Home About Browse Search
Svenska


Ek, Lars-Göran, 2004. The establishment of Norway spruce (Picea abies (L.) Karst.) on two mountains in the Åre area : a follow-up of the macrofossil finds on Mount Åreskutan. SLU, Dept. of Forest Ecology and Management, Umeå. Umeå: SLU, Dept. of Forest Ecology and Management

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

The general migration model for Norway spruce (Picea abies) suggests that it arrived and
established in Sweden along the Bothnian coast about 3500 years ago. Spruce thereafter
spread westwards and southwards in Sweden, and it is suggested to have become established
in the Scandes mountains about 1300-1600 years ago. Recent macrofossil finds in the Scandes
mountains have challenged this theory. Two macrofossils of Norway spruce dated to 11 020
and 10 250 14C yr BP have been found on Mt Åreskutan that is a mountain top in the southwestern
Swedish Scandes.
The aim of this study was to find out if this early establishment of Norway spruce on Mt
Åreskutan could be verified with pollen analysis. Two mires where selected for the study on
two adjacent mountains, Årebjörnen and Totthummeln 6,5 km and 3,5 km distant from
Åreskutan. The pollen diagrams reveal that Norway spruce was established on these two
mountains about 4000 years cal. BP. This much later establishment of spruce on Årebjörnen
and Totthummeln compared to Mt Åreskutan show that the establishment of spruce in an area
can vary strongly in time plausibly due to differences in local climate and due to competition
from already established vegetation. The reason for the absence of spruce pollen from Mt
Åreskutan in the Årebjörnen and Totthummeln peat stratigraphies, can be that the population
on Åreskutan was to small and the distance between the two mountains and Åreskutan is to
long for spruce pollen to be dispersed. Still the establishment on the studied mountains
occurred ca 2500 years earlier than postulated by the former model. The stand of Ulmus that
can be found on the south side of Totthummeln today has most likely been established during
the post glacial temperature optima and is thus a relict that has survived for 7000 years.

,

Enligt den gängse modellen för granens (Picea abies) invandring etablerades granen vid
Bottniska kusten för ca 3500 år sedan. Därefter spred den sig västerut och söderut i Sverige.
Etableringen i Skanderna skedde för mellan 1300-1500 år sedan. Makrofossilfynd av gran i
fjällen har ifrågasatt detta.Två makrofossil av gran daterade till 11 020 14C år före nutid och
10 250 14C år före nutid hittades på Åreskutan, ett fjäll beläget i den sydvästra delen av
fjällkedjan.
Syftet med föreliggande studie var att undersöka om den tidiga kolonisationen av gran på
Åreskutan kunde verifieras med pollenanalys. Två myrar på de två närmaste bergen,
Årebjörnen och Totthummeln, valdes för studien. Årebjörnen är beläget ca 6,5 km sydväst om
Åreskutan och Totthummeln är beläget ca 3,5 km söder om Åreskutan. Pollendiagrammen
visade att gran blev etablerad på dessa berg för ca 4000 år sedan, avsevärt tidigare än den
gängse modellen säger, men också betydligt senare än makrofossilen från Åreskutan. Detta
visar att etableringen av gran inom en region kan variera i tid. Det kan i sin tur bero på
klimatiska skillnader mellan de olika lokalerna och konkurrens från redan etablerad
vegetation. Orsaken till att pollen saknas från granarna på Åreskutan i pollenanalyserna från
Årebjörnen och Totthummeln tyder på att granarna på Åreskutan var för få, eller att avståndet
mellan Åreskutan och Årebjörnen och Totthummeln var för stort för pollen att spridas dit.
Beståndet av alm (Ulmus glabra) som idag finns på den södra sidan av Totthummeln har
troligen blivit etablerad under den postglaciala värmeperioden och pollenanalysen stödjer att
det är en relikt som har överlevt under ca 7000 år.

Main title:The establishment of Norway spruce (Picea abies (L.) Karst.) on two mountains in the Åre area
Subtitle:a follow-up of the macrofossil finds on Mount Åreskutan
Authors:Ek, Lars-Göran
Supervisor:Segerström, Ulf
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbeten (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig vegetationsekologi)
Volume/Sequential designation:1
Year of Publication:2004
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:1140A Master of Science in Forestry, 300.0hp
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Ecology and Management
Keywords:Pollen, spruce, Holocene, vegetation history
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7124
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7124
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Language:English
Deposited On:25 Sep 2017 10:02
Metadata Last Modified:25 Sep 2017 10:02

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics