Home About Browse Search
Svenska


Nordlund, Johan, 2008. Beräkning av optimal batchstorlek på gavelspikningslinjer hos Vida Packaging i Hestra. SLU, Dept. of Forest Products, Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Forest Products

[img]
Preview
PDF
489kB

Abstract

This final thesis aim to create a support that can decrease the uncertainty when planning the cable drum flanges lines that produces cable drums in the interval 100 to 320cm in diameter at Vida Packaging in Hestra. The purpose attains through finding an optimal batch size that minimizes the total storage cost and order prime cost, without degenerate delivery capacity to the customer.

Through survey the sale and stock balance development during 2005 and 2006 for cable drums in Hestra and give alternative suggestions how to plan the production after installing a new cable drum flanges line. The study also explores different ways of working during product change in existing nailing line, to minimize the order prime cost.

Vida Packaging in Hestra is a part of the Vida group, which is Sweden's largest privately owned sawmill group with seven sawmills placed all around southern Sweden. Apart from the plant in Hestra includes Hong Kong, Ryd, Vetlanda, Vimmerby and Österlövsta in Vida's packaging division. The plant in Hestra produces among others cable drums.

The study shows a steady increase in sales volumes under 2005 and 2006. Sales are affected both by seasonal patterns and trend. The stock balance increases during wintertime and the great number off deliveries are made during summertime. To maintain a high delivery capacity during the whole year is it important to base the planning on quantified forecasts. Instead of the way they now base the production plan on subjective estimations. With Wilson's formula every article has been given an calculated optimal batch size to support the planning work. With subjective estimations there is a risk that wrong products are being produced during wintertime which leads to worse delivery capacity during summertime.

To minimize the order prime cost requires standardized ways of working by the operators during product changes and not like today where different shifts uses different techniques. By implementation of standardization tools the order prime cost can be reduced and more effective product changes can be done.

,

Detta examensarbete syftar till att ge ett underlag som kan minska osäkerheten vid
planeringen av gavelspikningslinjer i samband med tillverkning av kabeltrummor i intervallet
100 till 320 cm i diameter hos Vida Packaging i Hestra. Syftet uppnås genom att beräkna en
optimal batchstorlek som innebär en total minimering av lagerhållningssärkostnad och
ordersärkostnad, utan att leveranssäkerheten till kund försämras.
Genom att kartlägga försäljning och lagersaldoutveckling under 2005 och 2006 för
kabeltrummor i Hestra och ge förslag på alternativa sätt att planera produktionen efter
installation av en ny gavelspikningslinje. I studien studeras också alternativa sätt att arbeta på i
samband med omställning av en befintlig linje för att minimera ordersärkostnaden.
Vida Packaging i Hestra är en del av Vida, som idag är Sveriges största privatägda
sågverkskoncern med sju stycken sågverksbolag placerade runt om i södra Sverige med
tillhörande specialbolag. Förutom anläggningen i Hestra innefattas Hong Kong, Ryd,
Vetlanda, Vimmerby och Österlövsta i Vidas förpackningsdivision. Anläggningen i Hestra
tillverkar bland annat kabeltrummor.
Studien visar en kraftig ökning av försäljningsvolymerna under 2005 och 2006. Försäljningen
påverkas både av säsongsvariation och trend. En lageruppbyggnad sker under vinterhalvåret
medan den stora andelen utleveranser sker på sommarhalvåret. För att bibehålla en hög
leveranssäkerhet året runt är det av största vikt att även under kvartal 1 och 4 ha ett
kvantifierat underlag för planeringen, som bygger på ett prognostiserat behov istället för
dagens planering som bygger på en subjektiv bedömning. Med Wilsons formel har varje
artikel beräknats en optimal batch storlek som är ett stöd vid planeringsarbetet. Risken är
annars att fel artiklar produceras under vinterhalvåret, vilket leder till en försämrad
leveranssäkerhet under sommarhalvåret.
För att minimera ordersärkostnaderna krävs att operatörerna arbetar mer standardiserat och
inte som idag där samtliga operatörer använder sig av olika arbetssätt. Genom att
implementera hjälpverktyg med standardiserade arbetssätt kan effektivare omställningar med
minskade ordersärkostnader genomföras.

Main title:Beräkning av optimal batchstorlek på gavelspikningslinjer hos Vida Packaging i Hestra
Authors:Nordlund, Johan
Supervisor:Lönnstedt, Lars
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbeten / SLU, Institutionen för skogens produkter
Volume/Sequential designation:16
Year of Publication:2008
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:1140A Master of Science in Forestry, 300.0hp
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Products
Keywords:batchstorlek, gavelspikningslinje, produktionsplanering
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8688
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8688
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:?? 5055 ??
Processing of forest products
Language:Swedish
Deposited On:08 Nov 2017 08:55
Metadata Last Modified:08 Nov 2017 08:55

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics