Home About Browse Search
Svenska


Andersson, Jenny, 2008. Ekologisk landskapsplan för fastigheten Götebo 1:5. SLU, Dept. of Forest Ecology and Management, Umeå. Umeå: SLU, Dept. of Forest Ecology and Management

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

This thesis constitutes a long term (100 year) ecological landscape management plan for the estate Götebo 1:5. The estate is situated close to Gothenburg and is owned by Skogssällskapet. The planning has been made by dividing the estate into different areas (zones). In each zone one of the goals nature conservation, recreation or economical yield has been prioritized. Nature conservation is one of the main goals for the forest management plan. The base for the planning of nature conservation is a literature study where threshold values for different aspects of nature conservation is discussed. Examples of goals for conservation that are set in the literature study are how big the amount of dead wood and how large the proportion of deciduous trees should be on the estate. The planning for recreation has foremost been done by proposing which walking and horse-back riding tracks that needs improvement to make the estate more attractive for visitors. Forest management for recreation has been exemplified in a literature study about recreation forests. The literature study can be used as basic data for decision-making regarding forest management in the recreational forest areas. The economical result for the forest management proposed in the plan is also presented and put in relation to the economical results that other forms of forest management would lead to.
Key words: nature conservation, planning, recreation, zoning

Sammanfattning
Examensarbetet utgör en långsiktig (100 år) ekologisk landskapsplan för fastigheten Götebo 1:5. Fastigheten är belägen nära Göteborg och ägs av Skogssällskapet. Planeringen har skett genom att dela in fastigheten i olika områden (zoner). I varje zon har ett av målen naturvård, rekreation eller ekonomisk avkastning prioriterats. Naturvård är ett av planens huvudmål. Till grund för naturvårdsplaneringen ligger en litteraturstudie där tröskelvärden för olika aspekter av naturvård diskuteras. I litteraturstudien fastställs till exempel målen för hur stor andelen lövträd bör vara och hur mycket död ved som ska finnas på fastigheten. Planeringen för rekreation har främst behandlat hur fastigheten kan tillgängliggöras utifrån förbättringar av stigar och ridvägar. Exempel på hur skogsskötsel i rekreationsskog kan bedrivas har givits i en litteraturstudie som behandlar rekreationsskogsskötsel. Denna kan användas som ett underlag då åtgärder i rekreationsskogen planeras. Det ekonomiska utfallet av skogsskötseln diskuteras och sätts i relation till alternativa sätt att bruka skogen.

,

Examensarbetet utgör en långsiktig (100 år) ekologisk landskapsplan för fastigheten Götebo
1:5. Fastigheten är belägen nära Göteborg och ägs av Skogssällskapet. Planeringen har skett
genom att dela in fastigheten i olika områden (zoner). I varje zon har ett av målen naturvård,
rekreation eller ekonomisk avkastning prioriterats. Naturvård är ett av planens huvudmål. Till
grund för naturvårdsplaneringen ligger en litteraturstudie där tröskelvärden för olika aspekter
av naturvård diskuteras. I litteraturstudien fastställs till exempel målen för hur stor andelen
lövträd bör vara och hur mycket död ved som ska finnas på fastigheten. Planeringen för
rekreation har främst behandlat hur fastigheten kan tillgängliggöras utifrån förbättringar av
stigar och ridvägar. Exempel på hur skogsskötsel i rekreationsskog kan bedrivas har givits i en
litteraturstudie som behandlar rekreationsskogsskötsel. Denna kan användas som ett underlag
då åtgärder i rekreationsskogen planeras. Det ekonomiska utfallet av skogsskötseln diskuteras
och sätts i relation till alternativa sätt att bruka skogen.

Main title:Ekologisk landskapsplan för fastigheten Götebo 1:5
Authors:Andersson, Jenny
Supervisor:Öhman, Karin
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbeten / SLU, Institutionen för skogens ekologi och skötsel
Volume/Sequential designation:2008:15
Year of Publication:2008
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:1140A Master of Science in Forestry, 300.0hp
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Ecology and Management
Keywords:naturvård, planering, rekreation, zonering
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8583
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8583
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:?? 5054 ??
Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:06 Nov 2017 08:55
Metadata Last Modified:06 Nov 2017 08:55

Repository Staff Only: item control page