Home About Browse Search
Svenska


Zethraeus, Fredrik, 2007. Inventering av röjningsobjekt från helikopter. SLU, Southern Swedish Forest Research Centre, Alnarp. Alnarp: SLU, Southern Swedish Forest Research Centre

[img]
Preview
PDF
465kB

Abstract

In time with HolmenSkog district Egenskog Norrköping´s decreasing mountain of cleaning, the office started to look around for new alternative cleaning strategies to lower the costs connected with cleaning. One option was to make the inventory strategy more effective and after a phonecall with the head of the district, Jonnie Friberg, the planning started to try inventory in pictures taken from a helicopter. The pictures was at last taken from a digtal camera and the vegetationheight was mesured with a laser. The gear was supplied from Kallax Flyg AB, Luleå.

In the trial 15 stands was selected depended on age and different mixtures between pine (Pinus sylvestris), spruce (Picea abies) and birch (Betula pubescense and Betula pendula). Eatch pictures was about 300 – 400 m2 and was divided in to nine equal squares with the aerial discription in m2. The vegetationheight was mesured in profiles.

The result showed that no systematic deflection was found if the total number of stems was <6000 st/ha. To get the standard error (SE) from the pictures to be comparable with the traditional method used for inventery, we needed 6-10 pictures for each stand depending on the area. The SE for vegetationheight was between 0,1 to 0,8 m and for the traditional method 0,1 to 1,2 m.

In the pictures three of the nine squares was counted, and it was an acceptable accuracy. So in this studie the costs for the helicopter method was 110 SEK ha-1, and for the traditional method 155 SEK ha-1.

,

I takt med att Holmen Skog, distrikt Egenskog i Norrköping, började bli färdiga med det
röjningsberg som funnits såg sig kontoret om efter alternativa röjningsstrategier för att sänka
kostnaderna i samband med röjning. Ett av alternativen var att effektivisera
inventeringsmetoderna och efter ett samtal med distriktschef Jonnie Friberg började
planeringen för att inventera i bilder tagna ifrån helikopter. Metoden som till slut användes
var en gyroupphängd lodkamera med en laserhöjdmätare för höjdmätning av beståndet och
denna utrustning tillhandahölls av Kallax Flyg AB.
I försöket fotograferades 15 bestånd med olika ålder och trädslagsfördelningar för att få
resultatet så heltäckande som möjligt. Bilderna som varierade mellan 300 - 400 m2 delades in
i nio lika stora rutor med exakt arealangivelse, höjden presenterades som en höjdprofil över
beståndet och medelhöjden uppskattades subjektivt.
Resultatet visade att ingen systematisk avvikelse fanns när stamantalet understeg 6000
stam/ha. För att i helikopterinventeringen få ett medelfel motsvarande markinventering
behövdes 6 – 10 bilder per bestånd, beroende på areal. Höjduppskattningens medelfel
varierade mellan 0,1 och 0,8 m vid tolkning i höjdprofiler. Variationen i medelfelet vid
markinventering var mellan 0,1 och 1,2 m.
I bilderna räknades tre rutor och en acceptabel noggrannhet uppnåddes, det gav en total
helikopterinventeringskostnad på ungefär 110 kr/ha medan markinventeringen totalt kostade
ungefär 155 kr/ha.

Main title:Inventering av röjningsobjekt från helikopter
Authors:Zethraeus, Fredrik
Supervisor:Ekö, Per-Magnus
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap
Volume/Sequential designation:86
Year of Publication:2007
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:1140A Master of Science in Forestry, 300.0hp
Supervising department:(S) > Southern Swedish Forest Research Centre
Keywords:röjning, inventering, helikopter, bildtolkning, laser, digitalt
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7634
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7634
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:?? 5045 ??
Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:09 Oct 2017 09:53
Metadata Last Modified:09 Oct 2017 09:53

Repository Staff Only: item control page