Home About Browse Search
Svenska


Johansson, Petter, 2007. Gallring med vinkelkran : en jämförande studie av skördarkran med och utan horisontellt ledad vipparm. SLU, Dept. of Forest Resource Management, Umeå. Umeå: SLU, Dept. of Forest Resource Management

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

One of the most important components of a harvester is the crane. Most harvester cranes are only possible to pivot (or horizontally rotate) at the crane pillar. Cranab in Vindeln, Sweden, has developed a new type of harvester crane which has an extra pivot point on the outer boom. This makes it possible to reach around residual trees, easing thinning work in dense stands.

The aim of the study was to analyze if the use of a pivoting outer boom (POB) crane gave an increase in thinning production and if there were any differences in time consumption between the work elements for the POB crane and a conventional crane. A Valmet 911.3 equipped with a POB crane was used in the study. The use of a conventional crane was simulated with the same machine, but by not using the outer boom's pivoting function.
16 treatment units were created within a pine-dominated stand with a density ranging from 1113 to 3100 trees per hectares. The operator's stem choice was restricted to pre-marked trees.

For the POB crane, the pivoting function was used on between 28 and 36% of the cut trees. The number of machine movements in both forward and backward directions was lower for the POB crane compared to the conventional crane. The use of the POB crane reduced the number of backwards movements by 70%. Due to the POB function and fewer machine movements 24.8% more trees could be cut per machine position.

The POB function resulted in a 9% reduction in time consumption in thinning when compared to work with the conventional crane (given a mean stem volume of 0.045 m³). The POB crane's mean time consumption per harvested tree was lower for all work elements, but the differences were statistically significant only for crane in, reversing and waiting. The relative time savings decreased with increased mean stem volume. With mean stem volumes of 0.024 and 0.075 m³ the time savings were 11.0% and 7.1%, respectively.

,

En av skördarens viktigaste komponenter är kranen. De flesta skördarkranar är endast rörliga i horisontalled vid kranpelaren och därför har Cranab i Vindeln utvecklat en ny typ av skördarkran med horisontellt ledad vipparm, vilket troligtvis gör arbetet smidigare i gallring. Denna krantyp kallas här vinkelkran.
Syftet med studien var att analysera om användandet av vinkelkran gav en produktionsökning i gallring, samt om det fanns skillnader i tidsåtgång mellan arbetsmomenten för vinkelkran och konventionell kran. Skördaren som användes i studien var en Valmet 911.3 utrustad med vinkelkran. För simulering av konventionell kran användes samma maskin, men utan att vinkelkransfunktionen nyttjades.
I ett talldominerat bestånd skapades 16 parceller, inom vilka stamantalet varierade från 1113 till 3100 träd per hektar. Föraren var vid gallringen styrd i stamvalet och fick endast avverka färgmarkerade träd.
Användningen av vinkelfunktionen pendlade i de flesta fallen mellan 28 % och 36 % av de avverkade träden. Antalet förflyttningar både framåt och bakåt minskade med vinkelkran jämfört med konventionell kran. Förflyttningarna bakåt var hela 70 % färre med vinkelkran jämfört med konventionell kran. Tack vare vinkelfunktionen och färre förflyttningar kunde 24,8 % fler träd per uppställningsplats avverkas.
Vinkelkranen visade sig vara snabbare 9 % i gallring än konventionell kran vid 0,045 m³fub medelstam. Vinkelkranens tidsåtgång per träd var i medeltal lägre för alla arbetsmoment, men skillnadena var endast statistiskt signifikanta för arbetsmomenten kran in, backning och väntan. Den relativa tidsvinsten med vinkelkran minskade med ökad medelstam. Vid 0,024 m³fub var tidsvinsten 11,0 % och vid 0,075 medelstam var tidsvinsten 7,1 %.

Main title:Gallring med vinkelkran
Subtitle:en jämförande studie av skördarkran med och utan horisontellt ledad vipparm
Authors:Johansson, Petter
Supervisor:Lindroos, Ola
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik
Volume/Sequential designation:188
Year of Publication:2007
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:1140A Master of Science in Forestry, 300.0hp
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Resource Management
Keywords:skogsteknologi, maskinutvecking, produktivitet, förstagallring
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8750
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8750
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:SLU > (NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
Forestry production
Language:Swedish
Deposited On:13 Nov 2017 12:38
Metadata Last Modified:13 Nov 2017 12:38

Repository Staff Only: item control page