Home About Browse Search
Svenska


Andersson, Lars, 2008. Marknaden för skogsvårdstjänster : en undersökning bland privata markägare inom en region i Värmland. SLU, Dept. of Forest Resource Management, Umeå. Umeå: SLU, Dept. of Forest Resource Management

[img]
Preview
PDF
155kB

Abstract

This work broadly illuminates the conditions for increasing the commissions of forestry services within the whole, or parts of, the western regions of Stora Enso's operating area. Through a questionnaire, a survey was made examining whether the owners of the forests themselves do the forestry on their woodlands. This foremost concerns the pre-commercial thinning, but also planting and soil scarification. The survey also shows who are buying the most part of their forestry services and who are carrying it out themselves. Further on, the work clarifies differences in buying forestry services in view of the owner's age, size of property and whether the owner lives in or out of the municipality that the owned forest is situated in.

The survey was sent to 300 randomly chosen land owners in Arvika and Sunne municipalities, who during the years 2000-2002 reported felling of forest to the National Board of Forestry. The rate of reply was 54 %, which means 162 replies. The respondents were divided into six groups: older and younger land owners, owners of small and large properties, and owners who live in the same municipality that their forest is situated in and those who live out of the forest's municipality. If the material is divided into planting, clearance work and ground breaking, it is possible to recognize certain tendencies. The result shows that owners of large properties to a larger extent turn to companies for undertaking of forestry services, compared to the other groups. Throughout the survey it shows that companies who have accomplished satisfying work earlier, in most cases are hired again by the same land owner.

The hope is that this survey will give Stora Enso a pointer, as to which land owners to turn to for increasing the selling of forestry services.

,

Detta examensarbete ska på ett brett sätt belysa förutsättningarna för att öka arealen skogsvårdsuppdrag inom hela eller delar av Region Väst inom Stora Ensos verksamhetsområde. Via en enkät har en undersökning gjorts huruvida skogsägarna utför skogsvården på sin mark. Det gäller då främst röjning men även plantering och markberedning. Enkätundersökningen ska också visa vilka som köper in mest skogsvård samt visa vilka som utför den på egen hand. Vidare ska examensarbetet belysa skillnaderna i köp av skogsvårdstjänster mellan ägarnas ålder, storlek på fastighet och utbor/åbor.
Enkäten skickades ut till 300 stycken slumpvist utvalda markägare i Arvika och Sunne kommuner som under perioden 2000-2002 anmält avverkning till skogsvårdsstyrelsen. Svarsfrekvensen var 54 % vilket motsvarar 162 svar. Respondenterna delades in i sex olika grupper: äldre respektive yngre markägare, små respektive stora fastigheter och åbor respektive utbor. Om materialet delas in i plantering, röjning och markberedning kan vissa tendenser utläsas. Resultatet visar att en stor markägare i större utsträckning anlitar ett företag till skogsvården i jämförelse med övriga grupper. Genomgående i hela undersökningen är att de företag som utfört ett bra jobb tidigare oftast får komma tillbaka till samme markägare.
Förhoppningen är att enkätundersökningen kommer vara en fingervisning åt Stora Enso till vilken kategori markägare de ska vända sig till för att öka sin försäljning av skogsvårdstjänster.

Main title:Marknaden för skogsvårdstjänster
Subtitle:en undersökning bland privata markägare inom en region i Värmland
Authors:Andersson, Lars
Supervisor:Lämås, Tomas
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik
Volume/Sequential designation:212
Year of Publication:2008
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:1140A Master of Science in Forestry, 300.0hp
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Resource Management
Keywords:markberedning, marknadsundersökning, plantering, röjning, skogsvårdtjänster
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8680
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8680
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:SLU > (NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:08 Nov 2017 08:11
Metadata Last Modified:08 Nov 2017 08:11

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics