Home About Browse Search
Svenska


Styffe, Johan, 2008. Flottledsåterställning i norra Sverige : effekter på habitatkvalitet och populationstätheter av juvenil öringar (Salmo trutta L.). SLU, Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies, Umeå. Umeå: SLU, Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

[img]
Preview
PDF
776kB

Abstract

In an effort to evaluate the effects of restorations of float ways on population density of stream dwelling fish in relation to the changes in habitat, I studied the physical habitat restored and channalized sites and their population density of brown trout (Salmo trutta L.) in three streams in the municipality of Sorsele.
The differences between the channalized and the restored sites where most noticeable regarding substrate which where generally coarser in the restored sites. The analyses showed that the proportion of habitat that where suitable to the age class 0+ where significantly lower in the restored sites compared to the channalized sites. Regarding age class ≥2+, no statistical differences in habitat quality were found. For age class 1+ the proportion of good habitat was significantly higher in restored than in channalized sites. Only the age class 1+ showed a significantly higher population density in restored sites compared to the channalized sites. A possible reason to why there where no positive response for the other age classes might be the diversified need of habitat of the three age classes. It's also possible that the lack of positive response to restoration might be explained by a bottleneck situation in the streams, i.e. the habitat improvement for one age class is levelled out by a reduction of habitat quality for another age class.

,

I syfte att utvärdera effekterna av flottledsrestaureringar på populations täthet av
strömlevande fisk och relatera detta till förändringar av habitatet studerade jag restaurerade
och kanaliserade sträckor samt tätheten av öring (Salmo trutta L.) i tre vattendrag i Sorsele
kommun.
Skillnaderna mellan de kanaliserade och de restaurerade sträckorna var mest markant när
det gäller substratet som överlag var grövre i restaurerade sträckor. Analysen visade att
andelen av habitaten som var lämpliga för åldersklassen 0+ var signifikant lägre i
restaurerade än i kanaliserade sträckor. För åldersklassen ≥2+ kunde dock inga statistiska
skillnader i habitat kvalitet påvisas. För åldersklassen 1+ var andel av lämpligt habitat
signifikant högre i restaurerade än i kanaliserade sträckor. Endast åldersklassen 1+ visade
en signifikant högre täthet i restaurerade i jämförelse med kanaliserade sträckor. En trolig
orsak till utebliven positiv respons för de övriga åldergrupperna är det diversifierade
behovet av habitat som de tre berörda ålderklasserna prefererar. Det är också möjligt att
bristen på positiv respons på restaurering kan bero på att det finns en flaskhalssituation
inom vattendragen, då förbättringar för vissa årsklasser tas ut av att det saknas förbättringar
för de andra årsklasserna.

Main title:Flottledsåterställning i norra Sverige
Subtitle:effekter på habitatkvalitet och populationstätheter av juvenil öringar (Salmo trutta L.)
Authors:Styffe, Johan
Supervisor:Palm, Daniel
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete i ämnet biologi / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö
Volume/Sequential designation:2008:1
Year of Publication:2008
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:1140A Master of Science in Forestry, 300.0hp
Supervising department:(S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies
Keywords:flottledsrestaurering, salmo trutta, juvenila öringar, populationstäthet, habitatpreferenser
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9001
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9001
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:?? 5056 ??
Aquatic ecology
Language:Swedish
Deposited On:21 Nov 2017 11:57
Metadata Last Modified:21 Nov 2017 11:57

Repository Staff Only: item control page