Home About Browse Search
Svenska


Nilsson, Simon, 2008. Dimensionering av industrilager för biobränsle. SLU, Dept. of Forest Resource Management, Umeå. Umeå: SLU, Dept. of Forest Resource Management

[img]
Preview
PDF
334kB

Abstract

The aim of this study was to develop a simple model for calculating stock costs for bio fuel at Billerud Karlsborg and subsequently recommending a suitable stock level of bio fuel. The stock components considered in the model are GROT (branches and tops), bark, dry wood chips, raw wood chips from barking and sawdust. The calculations are based on a probability distribution of historical deviations between ordered and delivered volumes. The model presents two different ways to manage the supply in case of irregular deliveries. The first way is to stock enough volume to cover the deviations and the second way is to compensate with a quick purchase from the spot market (at extra high purchase prices). In some situations the best solution might be a combination of these two alternatives. The stock model is used to support such decisions concerning dimensioning of stock levels.

The model has a number of limitations. Firstly it only deals with delivery deficits and assumes that all delivery surpluses are stopped. Secondly it does not deal with variations in the consumption of the bio fuel burner. Key variables used in the calculations are delivery precision, purchase prices and stock costs (where stock costs include handling costs, capital costs and loss due to decomposition).

The results of this study recommend a reduction from today's level of bio fuel stocks. The model suggests a stock level that avoids any extra purchases from the spot market. At present there is insufficient stock space for large stocks near the bio fuel burner, which brings up the need for an intermediate stock and therefore extra handling. When extra handling is required the model shows considerably increased costs and therefore the model proposes avoiding high stock levels. The stock levels proposed by the model are between 2450 and 8000MWh.

,

Syftet med denna studie var att åstadkomma en enkel modell för att dimensionera biobränslelagret till Billerud Karlsborg och därefter presentera en rekommenderad lagernivå för biobränslet. De sortiment som behandlas i lagermodellen är GROT (grenar och toppar), bark, torrflis, råspån och sågspån. Modellen har vissa avgränsningar och beräkningarna baseras på en sannolikhetsfördelning av de variationer som kan uppstå vid inleverans. I modellen finns två olika sätt att klara försörjningen vid ojämn inleverans. Det ena är att lagra den volym som krävs för att täcka variationen och det andra är ett snabbt inköp från spotmarknaden till extra högt inköpspris. I vissa situationer kan kombinationen av dessa två val vara den billigaste lösningen. Modellen kan användas som beslutsstöd vid lagerdimensionering.
Några svagheter i modellen är att den endast behandlar underleveranser och förutsätter att alla överleveranser stoppas. Modellen tar inte heller med några variationer i pannans förbrukning. Nyckelfaktorer som används i beräkningarna är: leveransprecision, inköpskostnad, lagerkostnad som i sin tur inkluderar substansförlust, hanterings- och räntekostnad.
Modellen föreslår en lagernivå som inte medför några extra inköp från spotmarknaden. När lagret blir för stort finns inte tillräckligt med fysiskt utrymme intill biobränslepannan och därmed blir det aktuellt med ett mellanlager som kräver en extra omlastning. Modellen visar på kraftigt ökade kostnader när extra omlastning krävs och föreslår därför inte så stora lagernivåer. Den teoretiska lagernivå som behövs enligt modellen för att parera variationen i inleverans är mellan 2450-8000MWh.

Main title:Dimensionering av industrilager för biobränsle
Authors:Nilsson, Simon
Supervisor:Fjeld, Dag
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik
Volume/Sequential designation:224
Year of Publication:2008
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:1140A Master of Science in Forestry, 300.0hp
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Resource Management
Keywords:lagermodell, leveransprecision, lagerkostnad, GROT
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8609
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8609
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:SLU > (NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
Energy resources management
Language:Swedish
Deposited On:06 Nov 2017 12:00
Metadata Last Modified:06 Nov 2017 12:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics