Home About Browse Search
Svenska


Hägg, Karin, 2008. Mätning av träddelar och flis på Dåvamyran, Umeå energi. SLU, Dept. of Forest Resource Management, Umeå. Umeå: SLU, Dept. of Forest Resource Management

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

The moisture content in 10 deliveries of tree parts and 10 deliveries of wood residues were measured with different methods to analyze the quality of procedure used at Dåvamyran today. At the same time a survey was made on the measure procedures used at heating plants in Sweden
The majority of the heating plants in Sweden use weight and moisture content as base for payment but at some plants only volume. The moisture content is usually estimated by drying wood chips in an oven but few plants a visual estimation is used. At few plants moisture content is estimated spectroscopicily. The techniques using near infra read light and other electromagnetic are still at a test stage.
The methods of measurement used today are quit unreliable for the individual deliveries and there is a risk for systematic mistakes. Ash content part varied with 5 % between the deliveries. Since the method for measuring ash content is statistical uncertain this parameter value for the parameter should be estimated by visuel inspection.
Alternative procedures for Umeå Energy could be as follow:
o
Do not buy more tree parts than necessarily.
o
The price for tree parts should be more correctly.
o
Invest in equipment which makes it possible to estimate the moisture content in tree parts correctly such as camera technique and/or equipment to chip the material.
Procedure for measuring wood chips is proposed to be:
o
The driver collects the wood chips samples.
o
The driver should walk around the stack after unloading. Collect four samples two litres, from four different locations. Two of the samples should be taken above and two samples should be taken below waist height.
Estimate a value for ash content in the contracts and use this estimated value as base for payment.
In the future when the new boiler is installed and the number of deliveries increases:
o
Use random samples of deliveries when estimating moisture content.
o
Use the Swedish wood measuring association (VMF) for neutral measurement.
o
Invest in NIR (Near Infra Read) equipment.

,

Tio leveranser med träddelar och tio leveranser med grotflis fukthaltbestämdes med olika mätningsmetoder för att undersöka kvalitén på mätningsförfaranden vid Dåvamyran. Samtidigt kartlades hur mätningsförfarandena såg ut hos värmeverken i Sverige.
De flesta kraftvärme- och värmeverken i Sverige använder vikt och fukthalt som betalningsunderlag men vid en del anläggningar används istället volym. Fukthalten uppskattades vanligtvis genom att torka flisprover i torkugn men okulär bedömning förekom också. Med NIR tekniken mäts fukthalten i flis med infraröda strålar och med RF (Radio Frekvens) metoden användes elektromagnetiska strålar, dock ligger båda metoderna ännu på teststadiet.
Testerna visade tydligt att dagens mätningsförfarande ger dålig representativitet för fukthalten för det enskilda lasset och att systematiska fel kan förekomma. Askhalten kan variera ca 5 procentenheter mellan leveranserna men eftersom denna mätning ger en hög
osäkerhet bör värdet uppskattas istället för att mätas.
För träddelar bör övervägas att man inte köper mer träddelar än nödvändigt om ingen mätutrustning för fukthaltsbestämning finns tillgänglig. Man bör vidare utreda vilken kvalité träddelarna håller och prissätt därefter. Utveckling av metoder och utrustning för säker och snabb fukthaltsbestämning på enskilda leveranser, t.ex. kamerateknik eller krossning vid intag för fukthaltsbestämning
För GROT-flis bör chauffören gå runt högen efter lossning och ta fyra prover på ca 2 liter på utspridda punkter. Två av proverna tas under midjehöjd och två prover tas över midjehöjd. Använd ett bestämt värde på askhalten för GROT-flis och träddelar vid tecknande av avtal.

Main title:Mätning av träddelar och flis på Dåvamyran, Umeå energi
Authors:Hägg, Karin
Supervisor:Wästerlund, Iwar
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik
Volume/Sequential designation:223
Year of Publication:2008
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:1140A Master of Science in Forestry, 300.0hp
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Resource Management
Keywords:bränslesortiment, skogsenergi, biobränsle, flis
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8618
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8618
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:SLU > (NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
Processing of forest products
Language:Swedish
Deposited On:06 Nov 2017 12:47
Metadata Last Modified:06 Nov 2017 12:47

Repository Staff Only: item control page