Home About Browse Search
Svenska


Dahl, Fredrik, 2008. Potential för energiklippdrivare i Skåne : markägarintresse, råvarutillgång & ekonomi. SLU, Southern Swedish Forest Research Centre, Alnarp. Alnarp: SLU, Southern Swedish Forest Research Centre

[img]
Preview
PDF
11MB

Abstract

As the Swedish governments long term goals include a reduction of fossil fuel dependency,
increasing pressure is placed upon energy companies to create and develop new solutions for renewable energy. The following case study was done in collaboration with the company
Sydved Energileveranser AB and one of their contractors, Enarssons Skogsentreprenad AB.
The objective of the study is to examine the bioenergy situation in region of Skåne and
evaluate the potential solutions in the region for a forest-fuel assortment, based on a bioenergy-cutting-system. As a part of this study I have compared ordinary manual cuttings done with a chain saw and cuttings made using the new "bio- energy cutting system". The cuttings made under both systems were tested in areas near agricultural fields or pasture land in order to maintain an open landscape. Local landowners and managers of agricultural land were surveyed to gain insight into the previous management methods used in such areas to keep the landscape open from growing trees and undergrowth. The survey also aimed at determine the willingness of the landowners to employ the new "bio- energy cutting system" for these types of cuttings in the future.

,

Då kraven ökar för ett minskat beroende av fossila bränslen, ökar trycket hos energibolagen
att kunna producera större andelar förnyelsebar energi. Denna studie har gjorts i Samarbete
med Sydved Energileveranser AB och Enarssons skogsentreprenad AB. Syftet är att få en
bild av energiläget i Skåne och utreda möjligheter och potential i regionen för ett
bioenergisortiment där avverkningen är tänkt att utföras med ett klippdrivningssystem.
I studierna som detta arbete baserats på har avverknings och drivningskostnader jämförts
mellan traditionella motormanuella avverkningar, kontra avverkning med en
energiklippdrivare. Avverkningarna är i båda fallen utförda i och kring jordbruksmark för att
hålla landskapet öppet från igenväxning.
Enkätundersökningar och intervjuer har gjorts för att få en bild av hur brukare av betesmarker
och slåtterängar tidigare gjort för att hålla landskapet öppet från igenväxning av träd och
buskar och hur de ställer sig till att anlita ett klippdrivningssystem för liknande avverkningar
i framtiden.
Studien har visat att ett stort intresse finns för nya lösningar på denna typ av avverkningar
hos brukare och markägare. Att i framtiden använda ett system som bygger på
energiklippdrivare är inte främmande för majoriteten av de tillfrågade.
Produktionsjämförelserna visar att ett energiklippsystem även kan vara intressant rent
ekonomiskt.

Main title:Potential för energiklippdrivare i Skåne
Subtitle:markägarintresse, råvarutillgång & ekonomi
Authors:Dahl, Fredrik
Supervisor:Andersson, Mikael
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap
Volume/Sequential designation:113
Year of Publication:2008
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:1140A Master of Science in Forestry, 300.0hp
Supervising department:(S) > Southern Swedish Forest Research Centre
Keywords:avverkning, bioenergi, ekonomi
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7531
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7531
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:?? 5045 ??
Forestry production
Language:Swedish
Deposited On:05 Oct 2017 08:45
Metadata Last Modified:05 Oct 2017 08:45

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics