Home About Browse Search
Svenska


Nilsson, Robert, 2005. Skotares bränsleförbrukning. SLU, Dept. of Silviculture, Umeå. Umeå: SLU, Dept. of Silviculture

[img]
Preview
PDF
89kB

Abstract

In published studies it is found that the fuel consumption on a forwarder is relatively constant, on time basis. A certain variation between different sizes of forwarders occurs as well as between different working elements.

The aim of the study was to establish a forwarders comparatively fuel consumption when driving on road and in the terrain, loaded and unloaded, with high and low gear and with high and low speed as well as with hydrostatic and hydrodynamic transmission. A hypothesis was that low rpm gives lower fuel consumption on distance basic, at all trials.

The test driving was made with a Hemek 750 which is a three geared hydrostatic machine and with a Hemek 700 which is a hydrodynamic machine with six gears. Both the machines were equipped with the same kind of engine, Iveco, 6 cyl, 145 kW.

The machines were tested with a load of 12.5 (metric) tons. The study took place on a pine moor near to the Tigercat´s industry in Hede, Härjedalen, Sweden. The driving was done on a measured terrain course on 200 meters and on a section of 100 meters on a level road.

The result shows that the fuel consumption is as lowest on certain optimal revolutions and gears. A higher gear showed throughout a lower fuel consumption which a higher speed on the same gear, in most cases, also showed. On average, the fuel consumption increased with about 14 % when the machines are loaded. It was not possible to find any major difference in fuel consumption between the two machines.

When driving unloaded on the terrain course the fuel consumption varied between 2.0 and 4.0 l/km. The corresponding values for loaded machines was 2.5 and 4.5 l/km. Driving on road and using a high gear made the fuel consumption to vary between 0.7 and 2.2 l/km, with and without load.

,

En genomgång av publicerade studier visar att skotares bränsleförbrukning per tidsenhet är
relativt konstanta, även om viss variation mellan olika storlekar på maskiner förekommer liksom
viss variation mellan olika arbetsmoment.
Studien syftar till att fastställa en skotares relativa bränsleförbrukning vid körning på väg och i
terräng, med och utan last, med hög och låg växel och med hög och låg hastighet samt med
hydrostatisk och hydrodynamisk transmission. En hypotes var att ett lågt motorvarvtal ger lägre
bränsleförbrukning per körd sträcka för alla försöksled.
Studien utfördes på en Hemek 750 som är en treväxlad hydrostatmaskin och en Hemek 700, som
är en hydrodynamisk maskin med sex växlar. Båda maskinerna var utrustade med likadana
motorer, Iveco 8361, 25.
Skotarna kördes med ett uppmätt lass av talltimmer på 12,5 ton. Studien utfördes på en tallhed i
närheten av Tigercats fabrik i Hede med en uppmätt körslinga på 200 meter i terräng samt en
referenssträcka på 100 meter på plan väg. För varje kombination av maskin, last, växelläge och
hastighet gjordes 4 – 5 körningar.
Resultatet visade att bränsleförbrukningen är som lägst på vissa optimala varvtal och växlar. En
högre växel visade genomgående en lägre bränsleför-brukning vilket också en högre hastighet på
samma växel, i de flesta fall, utvisade. I genomsnitt ökade bränsleförbrukningen med ca 14 % för
båda maskinerna när de var lastade. Man kunde inte påvisa någon genomgående skillnad i
bränsleförbrukning mellan de båda maskinerna.
Vid körning utan last på terrängbana varierade bränsleförbrukningen mellan 2,0 och 4,0 l/km.
Med last var motsvarande värden 2,5 och 4,5 l/km. Vid körning på väg och hög växel varierade
bränsleförbrukningen mellan 0,7 och 2,2 l/km såväl med som utan last.

Main title:Skotares bränsleförbrukning
Authors:Nilsson, Robert
Supervisor:Nordfjell, Tomas
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Studentuppsatser / SLU. Skogsteknologi
Volume/Sequential designation:81
Year of Publication:2005
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:1140A Master of Science in Forestry, 300.0hp
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Silviculture
Keywords:terrängbana, bränslemätning, olastad, lastad
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8388
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8388
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:30 Oct 2017 09:07
Metadata Last Modified:30 Oct 2017 09:07

Repository Staff Only: item control page