Home About Browse Search
Svenska


Karlsson, Frida, 2006. Privata markägares reflektioner med hänseende till den minskade röjningsaktiviteten : så kan skogsvårdsstyrelsen anpassa sitt arbete. SLU, Dept. of Forest Products, Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Forest Products

[img]
Preview
PDF
554kB

Abstract

This project was a request of Norrbodal´s Forestry Board, Västra Götaland. It was performed as a qualitative interview analysis of private forest owner's deficient motivation regarding pre-commercial thinning. The purpose of the project is to investigate what the Forestry Board can do to motivate private forest owners to do more pre-commercial thinning.

The results build upon 16 qualitative phone interviews with forest owners that have their forest within the district of Norrbodal. The owners are divided into two groups, the one who have performed the pre-commercial thinning and the one that has possible pre-commercial thinning needs on their properties according to the pre-commercial thinning analysis ,which is the result of a satellite analysis. The study has few female participants. The reason has been that the females do not have the right knowledge about forestry, because most often it is their men who perform the management.

Results show that subsidies and more time for the self-active forest owners would contribute to a bigger area that is pre-commercial thinned in the district of Norrbodal. Many owners did not think that a reintroduction of the law would affect themselves to do more pre-commercial thinning, however many thought it would be necessary for other forest owners. About ¾ of the interviewed thought that the law should be reintroduced. Many forest owners lack of time results in less pre-commercial thinning being conducted. A quick way to inform private forest owners is by the Forestry Boards homepage. Those who had looked at the homepage thought it was well designed and gave valuable information, but sadly this was still an unexplored sources of knowledge for many owners.

It was a common view among forest owners that a forest day is a good way to learn more about pre-commercial thinning. To update ones knowledge continuously information about pre-commercial thinning would possibly retain the interest to perform pre-commercial thinning for many forest owners. This could be done through a greater offer of courses in pre-commercial thinning during evenings, both refreshing and beginners' courses. It is very important to have information about pre-commercial thinning during the autumn, because many forest owners perform pre-commercial thinning during that time of the year.

To increase the motivation of the forest owners to perform more pre-commercial thinning it is necessary to produce a pre-commercial thinning method that fulfills the objectives of the forest owners. A guiding principle is to discuss the pre-commercial thinning methods on the basis of the objectives of the private forest owner.

,

Detta arbete har skrivits på begäran av Skogsvårdsstyrelsen (SVS) i Västra Götaland med
inriktning på Norrbodals distrikt. Arbetet är utfört som en kvalitativ intervjuanalys, och syftar
till att undersöka vad som SVS kan göra för att motivera och inspirera privata markägare till
att röja mer.
Resultaten bygger på 16 kvalitativa telefonintervjuer med skogsägare som har skog inom
distrikt Norrbodal. Skogsägarna är indelade i två grupper, de som har röjt och de som enligt
röjningsanalysen har ett troligt röjbehov på sin fastighet men ändå inte röjt. Studien har ett
lågt kvinnligt deltagande i förhållande till kvinnornas ägarandel. Anledningen har varit att
kvinnorna inte känner sig tillräckligt insatta i skogsbruket, oftast som ett resultat av att deras
män sköter skogen.
Resultatet av undersökningen visar att ett ekonomiskt stöd i form av bidrag, troligen skulle
medverka till att röjningsarealen inom distrikt Norrbodal ökar. Ett återinförande av lagstiftning
på att röja kommenterade många skogsägare med att det inte skulle påverka dem
själva till att röja mer, men det skulle vara behövligt för många andra. Denna tankegång ledde
till att cirka ¾ ansåg att lagen borde återinföras. Tidsbrist leder till att de privata markägarna
inte röjer. Ett sätt att nå ut till skogsägare som inte kräver så mycket tid och framför allt inte
schemalagd tid är SVS hemsida. De skogsägare som hade tittat på den ansåg att hemsidan var
bra utformad och gav värdefull information, men tyvärr är detta ännu en ganska outforskad
kunskapskälla för många skogsägare. Till exempel löd samtalet med en äldre skogsägare;
Frida: - ”Har du varit inne på SVS hemsidan på datorn?” Den intervjuade; - ”Gå in, jo jag är
inne, jag sitter bredvid köksbordet”.
Att besöka skogsdagar och därigenom få skoglig kunskap var många positiva till. För att öka
kunskapen om röjning borde det hållas skogsdagar med tema röjning. Kontinuerlig information
om röjning för att uppdatera kunskaperna skulle kunna bibehålla intresset för att röja hos
många skogsägare. Detta skulle kunna göras genom ett större utbud av röjningskurser, såväl
uppfräschningskurser som nybörjarkurser, förlagda till kvällstid. Att ha information om
röjning under hösten är extra viktigt, eftersom många skogsägare röjer i sin skog under den
årstiden.
För att öka skogsägarnas motivation till att röja mer krävs att rådgivarna visar att det går att
anpassa olika röjningsmetoder till de mål som skogsägaren har med sitt skogsägande. Förslag
på olika skötselmetoder för olika skogsägarkategorier med olika mål har tagits fram. Som
riktlinjer för samtliga skogsägarkategorier kan sägas att det är viktigt att diskutera fram en
röjningsmetod utifrån den enskilde skogsägarens mål.

Main title:Privata markägares reflektioner med hänseende till den minskade röjningsaktiviteten
Subtitle:så kan skogsvårdsstyrelsen anpassa sitt arbete
Authors:Karlsson, Frida
Supervisor:Ingemarson, Fredrik
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbeten / SLU, Institutionen för skogens produkter och marknader
Volume/Sequential designation:66
Year of Publication:2006
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:1140A Master of Science in Forestry, 300.0hp
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Products
Keywords:röjning, privata markägare
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7768
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7768
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry production
Language:Swedish
Deposited On:12 Oct 2017 11:20
Metadata Last Modified:12 Oct 2017 11:20

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics