Home About Browse Search
Svenska


Mattsson, Mårten, 2004. Markägare i Stockholms län och deras inställning till biodiversitet och skydd av mark. SLU, Dept. of Forest Resource Management, Umeå. Umeå: SLU, Dept. of Forest Resource Management

[img]
Preview
PDF
306kB

Abstract

This report investigates what attitude private forest owners in the County of Stockholm,
Sweden have towards biodiversity landconservation. Private landowners were asked to
answer a questionnaire containing questions about there property and there attitude towards biodiversity. The results show that private landowners attitude towards biodiversity is affected by, amongst other things, the size of their property; a larger property have a more negative owner than a smaller property. A landowner that lives on his property has a more negative attitude towards biodiversity than a landowner that's not living on his property. I have found that women are more positive towards biodiversity than men. The larger the income from the property is the more negative is the landowner towards biodiversity. If the landowner feels that he had control over the process during the protection process he most likely is more positive towards biodiversity.

,

Det här examensarbetet undersöker vilken attityd privata markägare har gentemot biologisk
mångfald. Jag har genomfört en enkätundersökning i Stockholms län bland privata markägare
som fått mark skyddad av naturvårdsskäl. Jag har haft som målsättning att undersöka vilken
attityd de privata markägarna i Stockholms län har till biologisk mångfald och hur de
upplever att processen vid införandet av skydd på deras mark har fungerat. Jag har även
undersökt hur processen vid införandet av själva skyddet har påverkat markägarnas
inställning till naturskydd.
Svarsmaterialet delades upp efter markägarnas inställning till biologisk mångfald. Mina
resultat visar att det som kännetecknar en markägare Stockholms län med positiv inställning
till biologisk mångfald i är att det är större sannolikhet att hon är kvinna än man. Markägare
med en positiv inställning till biologisk mångfald är till mindre grad boende på sin fastighet.
Den positve markägaren kan ha någon slags skoglig utbildning men behöver inte vara
högskoleutbildad. Hushållskassan är antagligen inte beroende av tillskott från skogen.
Markägarens fastighet kan vara mindre än storleken på medelfastigheten. Markägaren anser
likt de som har en negativ inställning till skydd av biologisk mångfald att fastighetsägaren
även är ägare till den biologiska mångfalden och att samhället ska stå för kostnaderna vid
avsättning av mark. Intressant är att den positive markägaren till minde grad än de som är
negativa kan tänka sig att frivilligt sätta av mark för skydd av biologisk mångfa ld. Den
positive markägaren kan känna att han har fått ta stor del i skyddsprocessen men det kan även
vara så att han inte alls fått ta del i processen. Det är större sannolikhet att markägaren har ett
naturvårdsavtal än biotopskydd eller naturreservat på sin mark.
De markägare som inkluderats i undersökningen har antingen haft Naturreservat, Biotopskydd
eller Naturvårdsavtal på sina marker. Skydden har blivit inrättade mellan 1994 och 2004.
Biotopskydd inrättas av skogsvårdstyrelsen och gäller för all framtid. Biotopskydd är aldrig
större än 5 ha och avsätts endast för att skydda natur (svo.se). Naturvårdsavtal inrättas också
av skogsvårdsstyrelsen men är på mer frivillig basis från markägarens sida än biotopskydd.
Naturvårdsavtal kan omfatta hur stort område som helst. Naturvårdsavtalen kan innefatta
skötselåtaganden från markägarens sida (svo.se). Länsstyrelsen inrättar naturreservat. Ett
beslut om naturreservat gäller för all framtid.
Studier på samma område har bland annat gjorts av Bäckström (1996), Fahlstedt (2003),
Karlsson (2001), Carlsson (1994) och Axelsson (2003) .

Main title:Markägare i Stockholms län och deras inställning till biodiversitet och skydd av mark
Authors:Mattsson, Mårten
Supervisor:Eriksson Ljusk, Ola
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik
Volume/Sequential designation:123
Year of Publication:2004
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:1140A Master of Science in Forestry, 300.0hp
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Resource Management
Keywords:privat ägarskap, skogsmark, mänskligt beteende, kompensation, biodiversitet, habitat, naturkonservering, enkäter
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7965
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7965
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:SLU > (NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:18 Oct 2017 09:56
Metadata Last Modified:18 Oct 2017 09:56

Repository Staff Only: item control page