Home About Browse Search
Svenska


Paulsson, Jonas, 2002. Den icke-monetära nyttans betydelse för prisbildningen på skogsfastigheter : en intervjuundersökning. SLU, Dept. of Forest Products, Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Forest Products

[img]
Preview
PDF
367kB

Abstract

The market value of forest properties can be assumed to consist of two components, a monetary factor and a non-monetary factor. The objective of this examination paper is to study the impact of non-monetary factors on the values of forest properties in Sweden. This study is based on a population of buyers of forest properties in the southern of Sweden. The results are based on interviews with 54 buyers. Of the purchases were 37 % new purchases. i.e. buyers who not before this purchase were owner of a forest property, and 63 % were purchase of addition. The results show that the most important reason of purchase in 25 % of the cases was of monetary nature and in 15 % of the cases of non-monetary nature. In 55 % of the cases the motive for purchase was a combination of monetary and non-monetary reasons. The most important non-monetary part value was the value of the ownership (right of control and pride of ownership). The second and the third most important non-monetary part values were the value of recreation and the value of nature (value of beauty) The impact of the non-monetary factor, in quantitative terms, was as part of the market value on an average 0,26. The value for the new purchases was 0,4 and for the purchases of addition 0,17. In the study has some variables been tested whether they have any effect on the non-monetary factor or not. Only the frequency of visits to the forest property has significant effect on the non-monetary factor. This study has shown that non-monetary utility components are an important factor for the price making of forest properties.

,

Det pris som bildas på marknaden för skogsfastigheter kan antas bestå av en monetär
och en icke-monetär komponent. Syftet med denna undersökning är att undersöka den
icke-monetära komponentens betydelse som värdefaktor på
skogsfastighetsmarknadens efterfrågesida. Den icke-monetära nyttokomponenten har
till skillnad från den monetära komponenten, avkastningsvärdet, inte under senaste
decenniet blivit föremål för mer omfattande forskning. Denna studie är ett led i att öka
kunskapen om den icke-monetära nyttan som värdefaktor.
Undersökningen baserar sig på telefonintervjuer med totalt 54 st. fysiska köpare av
skogsfastigheter i norra och mellersta Götaland. Med skogsfastighet avses en fastighet
som i fastighetstaxeringsregistret är taxerad med 100 % skogsbruksvärde.
Av köpen var 63 % att beteckna som nyköp, dvs. köpare som inte sedan tidigare äger
en jord- eller skogsbruksfastighet, och 37 % var kompletteringsköp. Som främsta
motiv för köp av skogsfastigheter uppgav ca. 25 % av köparna monetära motiv och
ca. 15 % icke-monetära motiv. I 55 % av fallen var det en kombination av monetära
och icke-montära motiv, där inget var överordnat det andra. I 5 % av fallen rörde de
sig om motiv som ej direkt kan klassificeras som monetära eller icke-monetära motiv.
Betydelsen av icke-monetära delvärden var i nämnd ordning för totalpopulationen
ägandets egenvärde, rekreation och naturvärde. För kompletteringsköp var ordningen
densamma som för totalpopulationen och för nyköp var ordningen rekreation,
naturvärde och ägandets egenvärde. Med ägandets egenvärde avses den
bestämmanderätt ägaren har över fastigheten, den tillfredsställelse ägaren känner över
att äga skogsmark och fastighetens statusvärde. Med rekreationsvärde avses
fastighetens avkoppling- och fritidssysselsättningsvärde. Naturvärde är fastighetens
estetiska värde.
Den kvantitativa betydelsen av den icke-monetära nyttan uttryckt som andel av
fastighetens pris var i medeltal för totalpopulationen 0,26, för kompletteringsköpen
0,17 och för nyköpen 0,4. Spridningen var emellertid stor i materialet.
I undersökningen har ett antal faktorer testats huruvida de påverkar den icke-monetära
nyttan eller ej. Endast antalet besöksdagar har kunnat konstateras ha signifikant effekt
på den icke-monetära nyttan enligt antagande om linjärt samband.
Utifrån erhållna resultat har undersökningens huvudhypotes; icke-monetära nyttor
utgör en viktig komponent för köpare av skogsfastigheter och för prisbildningen på
skogsmark kunnat antas. Den icke-monetära nyttan har enligt de resultat som
framkommit en betydande effekt på prisbildningen för skogsfastigheter.

Main title:Den icke-monetära nyttans betydelse för prisbildningen på skogsfastigheter
Subtitle:en intervjuundersökning
Authors:Paulsson, Jonas
Supervisor:Lönnstedt, Lars
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbeten / SLU, Institutionen för skogens produkter och marknader
Volume/Sequential designation:7
Year of Publication:2002
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:1140A Master of Science in Forestry, 300.0hp
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Products
Keywords:skogsfastigheter, icke-monetär nytta, marknadsvärde, prisbildning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7615
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7615
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Land economics and policies
Language:Swedish
Deposited On:09 Oct 2017 08:16
Metadata Last Modified:09 Oct 2017 08:16

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics