Home About Browse Search
Svenska


Stoor, Martin, 2008. Uppdatering av båtnadskalkyl med hänsyn till nya faktorer. SLU, Dept. of Forest Resource Management, Umeå. Umeå: SLU, Dept. of Forest Resource Management

[img]
Preview
PDF
315kB

Abstract

Sweden have 419 000 km road in the country and about half of these roads is forestroads. The forest road net most important mission is to make it possible to deliver wood from the forest to the industries. With a raw material that is spread over a large area the road network is important. Each year has the forest road network been extended with about 1 700 km new roads. To decide if a new road is to be built different forest road cost estimation models has been used.

The purpose with this thesis was to make a modern and up to date forest road cost estimation model. By looking into which benefits and costs a road contributes with new and old parameters has been investigated and evaluated to see if they should be a part of the forest road cost estimation. First is a total model was constructed and then it was simplified to an easier model. This thesis was commissioned by Bergvik Skog.

The results on both new and old models from test runs are shown to make comparisons. All models have been constructed in Excel. The parameters from the older models have showed their effect in simple models. A new model was constructed with all parameters that could be included within a model in a good way. After that several different cases were made to test the new model. These results were compared with results from the same case but with a simpler model. With a closer look of these results there was possible to see that some parameters was not as important as others. These parameters could then be removed and a new simplified model was the result.

As conclusion it can be said that the parameters that are the most important ones in the tests within this thesis is timber transport, forest fuel transport, machine movement, increase in production at the edge of the road, lost of production in the road, winding factor and flexibility.

,

Sverige har 419 000 km väg i landet och ungefär hälften av dessa är skogsbilvägar. Det skogliga vägnätet har till uppgift att möjliggöra leveranser av virke från skogen till industri. Med en råvara som är spridd över stora arealer är ett bra vägnät viktigt. Varje år har skogsbilvägnätet byggts ut med ungefär 1 700 km. För att avgöra om ytterligare väg skall byggas används båtnadskalkyler.
Syftet med arbetet var att ta fram en modern och uppdaterad båtnadskalkyl för skogsbilvägar. Genom att granska vilka nyttor och kostnader som en väg bidrar med har nya och gamla parametrar undersökts och värderats för att se om dessa ska vara med i båtnadskalkylen. Examensarbetet utfördes på uppdrag av Bergvik Skog.
Resultaten omfattar både nya och äldre kalkylmodeller med olika testkörningar och jämförelser. Samtliga kalkylmodellerna har konstruerats i Excel. Parametrarna från de äldre kalkylerna har med enkla modeller visat sin betydelse i en båtnadskalkyl. En ny modell konstruerades som innehöll alla parametrar som ansågs vara möjliga att få in i en kalkyl på ett bra sätt. Därefter genomfördes ett flertal scenarion som testkördes i den nya modellen. Dessa resultat jämfördes mot äldre modeller genom att använda samma ingångsdata i de äldre modellerna. Vid en närmare överblick av den nya kalkylmodellen som innehöll alla parametrar kunde det påvisas att vissa parametrar inte var lika betydelsefulla som andra. Dessa mindre betydelsefulla parametrar kunde då förenklas bort och en ny förenklad modell var resultatet.
Sammanfattningsvis kan sägas att de parametrar som betyder mest i testerna inom detta arbete är virkestransporter, skogsbränsletransporter, maskinförflyttningar, produktions-ökning i vägkant, produktionsförlust i väggata, slingertillägg och flexibilitet.

Main title:Uppdatering av båtnadskalkyl med hänsyn till nya faktorer
Authors:Stoor, Martin
Supervisor:Wästerlund, Iwan
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik
Volume/Sequential designation:233
Year of Publication:2008
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:1140A Master of Science in Forestry, 300.0hp
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Resource Management
Keywords:båtnadskalkyl, båtnad, skogsbilväg, transporter, lönsamhet
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8551
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8551
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:SLU > (NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:02 Nov 2017 10:45
Metadata Last Modified:02 Nov 2017 10:45

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics