Home About Browse Search
Svenska


Ström, Pelle, 2008. Drivarens produktivitet vid lossningsarbete. SLU, Dept. of Forest Resource Management, Umeå. Umeå: SLU, Dept. of Forest Resource Management

[img]
Preview
PDF
251kB

Abstract

During the last few years the harwarder has developed from a prototype into a market product. Holmen Skog owns two harwarders and uses two more owned by entrepreneurs. In previous studies it has been shown that the harwarder was a slow and expensive forwarder. In this study the unloading at road-site was studied. The goal was to describe the differences in time consumption between unloading two-sided or single-sided (only from side of the road) and also the difference between unloading with three and four assortments in the carrier.

In the way the study was designed, there were 31 carrier-loads to unload; 16 single-side loads and 15 two-side loads. The 31 loads were divided into 16 loads with three assortments and 15 loads with four assortments. 15 of the loads were unloaded by an experienced driver and the other 16 by an inexperienced driver. The unloading was filmed and the time was measured afterwards.

Single-side unloading means that the operator drives the harwarder in the terrain and unloads the carrier towards the road. Two-side unloading means that the operator drives the harwarder on the forest road to unload the carrier to both sides of the road.

Single-side unloading proved to take longer time than two-side unloading. With single-side unloading the average production was 71.1 m3sub/h and with two-side unloading the average production was 87.3 m3sub/h. The difference was significant (16.2 m3sub/h).

There was almost no difference in time consumption between unloading with three or four assortments in the carrier. The forwarder's carrier was divided into two parts and there was no problem for the drivers to keep the assortments apart. The average production was
75.7 m3sub/h and 79.1 m3sub/h respectively. The difference was not significant (3.4 m3sub/h).

There was a significant difference in productivity between the drivers (30 percent). The difference in time consumption was relatively constant between the drivers. The experienced driver carried out all moments faster than the inexperienced driver.

The cost for the higher time consumption at single-side unloading was 2.3 SEK/m3sub. This cost must be compared to the cost for the repair or reinforcement of the road that was needed before two-side unloading. If the object is smaller than 1300 m3sub/h the cost of single-side unloading is less than the cost to reinforce the road. The harwarder is often used in small cuttings and for such objects it can be cost effective and the total cost can be reduced.

,

De senaste åren har drivaren gått från att vara en prototyp till en färdig produkt på marknaden. Holmen Skog har två egna drivare och två som är entreprenörsägda. Tidigare studier har visat att drivaren är en relativt långsam och dyr skotare. I den här studien studerades arbetet vid avlägg och syftet var att utvärdera skillnader i tidsåtgång och kostnader mellan ensidig och tvåsidig lossning med tre respektive fyra sortiment i lasten. Försöket omfattade totalt 31 lossningar och två förare medverkade. Lossningarna filmades med videokamera och tidstuderades i efterhand.
Ensidig lossning innebär att föraren kör drivaren i terrängen och lossar virket ut mot avlägget medan vid tvåsidig lossning kör föraren drivaren på vägen och kan sedan lossa virket på båda sidor av vägen.
Ensidig lossning visade sig ta betydligt mer tid än tvåsidig lossning. Medelproduktiviteten vid ensidig lossning var 71,1 m3fub/G0-tim och för tvåsidig lossning 87,3 m3fub/G0-tim. Skillnaden i produktivitet var signifikant (16,2 m3fub/G0-tim).
Skillnaden mellan lossning med tre respektive fyra sortiment i lasten var liten. Drivarens lastutrymme var delat i två delar och förarna hade inga svårigheter att sortera och hålla isär sortimenten. Medelproduktiviteten med tre sortiment var 75,7 m3fub/G0-tim och för fyra sortiment 79,1. Skillnaden var inte signifikant (3,4 m3fub/G0-tim).
Skillnaden i tidsåtgång mellan förarna var signifikant (30 procent). Skillnaden i tidsåtgång för de olika momenten var relativt lika mellan förarna men den mer erfarna föraren utförde momenten snabbare.
Den större tidsåtgången för ensidigt avlägg ger en merkostnad på ca 2,3 kr/m3fub jämfört med att lasta av tvåsidigt. Om kostnaden på 2,3 kr/m3fub ställs mot kostnaden för att förstärka vägen vid tvåsidigt avlägg lönar det sig att använda ensidigt avlägg på objekt mindre än 1300 m3fub. Drivaren har i tidigare studier visat sig mest lämplig på små objekt där ensidig lossning kan vara lönsamt. På så sätt undviker uppdragsgivaren kostnaden för att förstärka vägen och totalkostnaden för avverkningen kan sänkas.

Main title:Drivarens produktivitet vid lossningsarbete
Authors:Ström, Pelle
Supervisor:Wästerlund, Iwan
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik
Volume/Sequential designation:205
Year of Publication:2008
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:1140A Master of Science in Forestry, 300.0hp
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Resource Management
Keywords:tidsstudie, produktivitet
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8704
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8704
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:SLU > (NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
Forestry production
Language:Swedish
Deposited On:08 Nov 2017 11:29
Metadata Last Modified:08 Nov 2017 11:29

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics