Home About Browse Search
Svenska


Eriksson, Anders, 2007. GPS- & GIS-användning i drivningsprocessen hos Stora Enso SKog AB. SLU, Dept. of Forest Resource Management, Umeå. Umeå: SLU, Dept. of Forest Resource Management

[img]
Preview
PDF
291kB

Abstract

GPS (Global Positioning system) and GIS (Geographical information system) has been used for planning and inventory in the forest sector for more than ten years. The last years the development has come to equip harvesters and forwarders with GPS and GIS (GIT).
The goal with this study was to reach a basis for decision, how Stora Enso Skog should continue its investment in GPS and GIS in harvesters and forwarders. To reach this basis for decision, possible advantages and benefits, disadvantages and problems in the harvesting process was evaluated. The study was made as an interview study with four harvesting managers and ten machine teams. To secure the quality of the results an interview questionnaire was made before the interviews were done.
The results showed that GIT will make the harvesting managers work easier. However, the coordination of the GIT-usage at Stora Enso Skog is low witch causes some problems: The education of ICT is insufficient today, which is a hindrance for work and source of irritation. The planning of the harvesting areas are at some of the districts of too low quality, which forces the machine teams to plan the harvesting areas themselves. The harvesting area directives, the landing labels and price lists are sent to the machine teams in many different ways, e-mail is used in a small extent. The advantages of digital information transfer are not efficiently used. GPS and GIS makes navigation easier. Better navigation in combination with that the operators always know the machine position results in more efficient driving and increased productivity. GPS and GIS makes the routines at shift changes more effective. Furthermore the needs of marking cutting area borders will be reduced with GPS and GIS.
Based on the results and conclusions from this study, proposals for future development are given to make the implementation of GIT in the harvesting process easier. The suggestions for future development are given in the areas of: coordination of the GIT-usage, improved quality of planning of harvesting areas, the education of ICT, handling of digital information and the harvesting teams computer equipment.

,

GPS (Globalt Positioneringssystem) och GIS (Geografiskt informationssystem) har i
skogsbruket använts vid planering och inventering i mer än tio år. De senaste åren har
utvecklingen även nått fram till att införa GPS och GIS (GIT) i skogsmaskiner.
Målet med detta examensarbete var att komma fram till ett beslutsunderlag för hur Stora
Enso Skog ska fortsätta satsa på GPS och GIS i drivningsprocessen. För att komma fram
till beslutsunderlaget utvärderades eventuella fördelar och vinster, nackdelar och problem
som finns med GIT i drivningsprocessen. Studien genomfördes som en intervjustudie, där
totalt fyra drivningsledare och tio maskinlag intervjuades. För att säkerställa kvalitén på
resultaten iordningställdes intervjuunderlag i förväg.
Resultaten visade att GIT underlättar drivningsledarnas administrationsarbete. Det finns
inte någon riktig samordning kring GIT-användningen på Stora Enso Skog vilket orsakar
ett antal problem: Utbildningen av ICT är idag bristfällig, vilket är ett arbetshinder och
irritationsmoment. Traktplaneringen håller på vissa distrikt för låg kvalitet, vilket gör att
maskinlagen själva måste planera trakterna. Traktdirektiven, vältlappar och prislistor
förmedlas till maskinlagen på många olika sätt och e-mail används i liten utsträckning.
Detta gör att man inte tar tillvara på alla fördelarna med digital information.
GPS och GIS underlättar navigering, i kombination med att förarna alltid vet var de
befinner sig gör detta att det blir färre tveksamheter och mindre stopp som gör att
tomkörningen minskas och produktiviteten ökar. Dessutom minskar behovet av snitsling.
Utifrån resultaten och slutsatserna har jag givit förslag på framtida arbete för att
underlätta implementeringen av GIT i drivningsprocessen. Förslagen innefattar
samordning kring GIT-användningen, utbildning av ICT, traktplaneringens kvalitet,
hantering av digital information och maskinlagens datautrustning.

Main title:GPS- & GIS-användning i drivningsprocessen hos Stora Enso SKog AB
Authors:Eriksson, Anders
Supervisor:Wästerlund, Iwan
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik
Volume/Sequential designation:177
Year of Publication:2007
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:1140A Master of Science in Forestry, 300.0hp
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Resource Management
Keywords:traktdirektiv, planering, maskinlag
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8790
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8790
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:SLU > (NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:14 Nov 2017 12:51
Metadata Last Modified:14 Nov 2017 12:51

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics