Home About Browse Search
Svenska


Berg, Anna, 2004. Järnbruk och skog under 1000 år : vegetationshistorien kring sjön Kalven i Norbergs bergslag. SLU, Dept. of Forest Ecology and Management, Umeå. Umeå: SLU, Dept. of Forest Ecology and Management

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Norberg ingår i Bergslagen som länge stod för den övervägande delen av Sveriges
exportinkomster tack vare den omfattande produktionen och exporten av främst järn men
också koppar och silver. Norberg tillhör järnbergslagen och här började malmbrytningen
tidigt. Bergsbrukets påverkan på naturmiljön har inte studerats så ingående men historiska
källor ger vissa glimtar om läget. Dessa källor är dock av olika orsaker inte alltid helt
tillförlitliga och de sträcker sig oftast inte längre tillbaka än till 1600-talet, varför de behöver
kompletteras med material från andra typer av källor för att skapa en bättre helhetsbild.
I denna studie har en pollen- och kolpartikelanalys av sjön Kalvens sediment, i Norberg
Västmanland, utförts för att studera vegetationsutvecklingen i området kring sjön där både
gruvor, hyttor och hammare har legat. Sedimentet i sjön är varvigt vilket har gjort att man
med stor precision kunnat datera olika förändringar. Syftet har varit att studera vegetationens
utveckling i relation till områdets bergsbrukshistoria. Följande frågor har behandlats: När
började man med järnbruk i området? Har järnbruket påverkat naturmiljön? På vilket sätt i
sådana fall? Har trädbrist under någon tid varit en begränsande faktor för järnproduktionen?
När började man bruka jorden i området? Vilken betydelse har jordbruket haft? Har den
senmedeltida agrarkrisen drabbat området? Vad säger pollenanalysen om alla dessa frågor i
jämförelse med historiska källor?
Studien tyder på att bergsbruket kan ha pågått i Kalvens närhet från ca 1250 e.Kr.
Förmodligen kommer de första spåren från en hytta. Gruvbrytning kan ha skett tidigare utan
att ge några spår i pollendiagrammet. Den omfattande åtgången av virke till
järnframställningens olika verksamheter har gjort att skogen kring Kalven under 1600-talet
blivit kraftigt decimerad. Detta var en av orsakerna, men inte den enda, till att
hammarverksamheten i området lades ner på 1690-talet.
För att bedriva bergsbruk krävs jordbruk, för att försörja människor och dragdjur. Studien
visar att jordbruk kan ha förekommit i trakten redan på 900-talet e.Kr. Jordbruket expanderar
sedan i tre omgångar. Först på 1050-talet då man förmodligen brände något område för att
förbättra betet, sedan på 1250-talet när framförallt sädesodlingen ökar och på 1600-talet då
den mänskliga aktiviteten allmänt tycks expandera vid Kalven. Några tydliga tecken på den
senmedeltida agrarkrisen i området finns inte, men möjligen kan krisen ha orsakat en
stagnation i utvecklingen.

,

Norberg is a part of the historically important mining district Bergslagen in Sweden. For a long time Bergslagen was the center of Swedish export due to the large-scale production and export of iron, cupper and silver. Norberg stood for much of the iron export and it has been suggested that the mining started already in the 10th century. The effects on the environment of the iron production, are not extensively studied but historical sources give some glimpses. However, some of these sources are not very reliable for different reasons and they seldom reach further back than to the 17th century. It is therefore necessary to find other sources of information for more details.
In this study a charcoal and pollen analysis of lake Kalven in Norberg was conducted to assess the development of vegetation around the lake since AD 550 until today. There has been both blast furnaces and tilthammers in the close vicinity of the lake, and mines further away. A precise dating of the vegetation changes was possible owing to the varved structure of the lake sediment. The aim was to study the vegetation development in relation to the history of iron production. The following questions were adressed: When did the mining industry start in the area? How did the iron production affect the environment? Has scarcity of trees ever been a limiting factor for the iron production? When did agriculture start in the area? How significant has the farming been? Did the late medieval agrarian crises, caused by the plague, affect the area? What does the pollen analysis tell us compared to the historical sources?
The results suggest that there has been some form of iron production localized in the area since about 1250 AD, most likely a blast furnace. It is possible that there was mining going on before that, but it is not indicated in the pollen diagram. The large-scale use of wood for the iron production resulted in a scarcity of forest around Kalven in the 17th century. This was probably one of the reasons why the tilthammers were closed down in 1690 AD.
For the iron production, farming was a necessity; to feed workers and draught animals. Cultivation of cereals began in the area already in the 10th century. The farming expanded in three steps during the period of study; Firstly in the 11th century when some area probably was burnt to improve pasturage, secondly in the 13th century when primarily the cereal cultivation increased and for the third time in the 17th century when all the human activities seem to have expanded. The last step is well correlated with what historical sources tell us about the development in the area. There are no obvious signs of the late medieval agrarian crises in the pollen diagram, but it is possible that the crises caused a temporal stagnation of the development.

Main title:Järnbruk och skog under 1000 år
Subtitle:vegetationshistorien kring sjön Kalven i Norbergs bergslag
Authors:Berg, Anna
Supervisor:Segerström, Ulf
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbeten (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig vegetationsekologi)
Volume/Sequential designation:2
Year of Publication:2004
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:1140A Master of Science in Forestry, 300.0hp
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Ecology and Management
Keywords:vegetationshistoria, järnbruk, Bergslagen, Norberg
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7018
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7018
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:20 Sep 2017 11:11
Metadata Last Modified:20 Sep 2017 11:11

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics