Home About Browse Search
Svenska


Andersson, Jonas, 2007. Överlevnad och tillväxt för nyplantersade barrots- och täckrotsplantor : en studie av 42 bestånd i södra Sverige. SLU, Southern Swedish Forest Research Centre, Alnarp. Alnarp: SLU, Southern Swedish Forest Research Centre

[img]
Preview
PDF
148kB

Abstract

The choice between bare-rooted and containerized seedlings in southern Sweden affects
the investment costs as well as growth and survival. It is important to take these differences
into account when choosing seedling type for reforestation. The most important
differences between the two seedling-types is that bare-rooted seedlings has open root
systems whereas the roots of containerized seedlings are grown in a container which may
contain water and nutrients that are available for the seedling during the first period after
planting. Moreover, bare-rooted seedlings are often older which results in thicker stembase
and better resistance to attacks of pine-weevil (Hylobius abietis).
In order to study differences in survival and growth between bare-rooted and containerized
seedlings a survey study of newly planted clearcuts in south-western Sweden was
made. In the study tree seedling types was included, one bare-rooted and two containerized
with different ages.
The population of pine weevils was probably low during the studied period which
resulted in lower pine-weevil damage than normally found in this area. Because of low
pine weevil damage, other damaging agents became more important.
The most significant difference between the two seedling types was the amount of
damage without any known damaging agent. Bare-rooted seedlings had more than four
times as many damages of unknown origin as containerised. It is hypothesized that
handling of the seedlings before and during planting may have been an important reason
for this difference because bare-rooted seedlings are more sensitive than containerised
ones.
Containerised seedlings had larger height-growth and greener needles than bare-rooted
seedlings after the first growing season, which indicates that containerised seedlings was
able to establish faster in its new environment after planting than bare-rooted seedlings.
The older containerized seedling (1.5 years) hade larger height-growth than the younger
(1 years) but the difference was small. There where no measurable difference in survival
between the two containerised seedling types

,

Val av barrots- eller täckrotsplantor vid föryngring av gran i södra Sverige påverkar dels
investeringskostnaden dels föryngringsresultatet i form av tillväxt och överlevnad. Dessa
skillnader bör tas i beaktande vid valet av planttyp. Den stora principiella skillnaden mellan
barrots- och täckrotsplantor är att täckrotsplantorna har sina rötter i en jordklump som
innehåller vatten och näringsämnen som plantan kan utnyttja under den första tiden efter
plantering. En annan skillnad är att barrotsplantor oftast är äldre vilket innebär att de får
grövre rothalsdiameter och de därmed blir mer motståndskraftiga mot skador av snytbagge.
I syfte att studera skillnader i överlevnad och tillväxt mellan barrots- och täckrotsplantor
genomfördes under 2006 en studie av nyplanterad hyggen i Västra Götaland. I
studien ingick tre planttyper, dels barrotsplantor och dels två olika åldrar av
täckrotsplantor.
Under perioden som denna studie omfattade var snytbaggetrycket lågt på grund av en låg
andel snytbaggar per ytenhet vilket resulterade i ovanligt låg andel snytbaggeskador. Därmed
blev andra skadeorsaker framträdande.
Den utmärkande skillnaden mellan planttyperna var att andelen ”okända skador”, vilka
var flera gånger större för barrotsplantorna än för täckrotsplantorna. Studien ger inget
entydigt svar på vad detta beror på, men en trolig orsak kan vara att barrotsplantorna är
betydligt svårare att hantera före och under planteringsarbetet vid förvaring, transport och
plantering.
Täckrotsplantorna hade betydligt större höjdtillväxt och grönare barr efter den första tillväxtsäsongen
vilket indikerar att täckrotsplantor etableras snabbare efter plantering än
barrotsplantor.
De äldre täckrotsplantorna (1.5 åriga) hade något större tillväxt än de yngre (1-åriga) men
skillnaden var relativt marginell. Det fanns ingen mätbar skillnad i överlevnad mellan de
två täckrotsplantstyperna.

Main title:Överlevnad och tillväxt för nyplantersade barrots- och täckrotsplantor
Subtitle:en studie av 42 bestånd i södra Sverige
Authors:Andersson, Jonas
Supervisor:Nilsson, Urban
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap
Volume/Sequential designation:102
Year of Publication:2007
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:1140A Master of Science in Forestry, 300.0hp
Supervising department:(S) > Southern Swedish Forest Research Centre
Keywords:snytbaggar, barrotsplantor, täckrotsplantor
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7569
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7569
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:?? 5045 ??
Forest injuries and protection
Language:Swedish
Deposited On:06 Oct 2017 07:49
Metadata Last Modified:06 Oct 2017 07:49

Repository Staff Only: item control page