Home About Browse Search
Svenska


Kogler, Fredrik, 2004. Färsk ved till Hallstaviks pappersbruk. SLU, Dept. of Forest Products, Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Forest Products

[img]
Preview
PDF
641kB

Abstract

Hallstaviks papermill is an industry plant within Holmen Paper. Hallstavik is a mechanical
mill and produce newspaper and journal paper. During year 2000, Hallstavik used
approximate 1.200 m3f spruce, either as logs or chips from sawmills. Due to that the
production is running continuously the mill also needs raw material at the same rate. At some periods the supply of raw material cannot keep up pace. Especially during the summer the cutting and the production at the sawmills decrease. In order to keep the production running at Hallsta during that period, they need to store raw material, mainly logs at the production site. That is costly, both regarding capital binding and quality deterioration, depending on how long time the logs are stored.

The purpose of this thesis is to describe and analyse the raw material sources of today and to find new sources or ways to provide Hallsta with continuously and fresh wood material throughout the year. To find all the sources of today, data has been collected from Holmen and initiated persons have been interviewed. To find new sources, not already used by Holmen, branch press and literature has been studied and interviews have been made. After that, the different present and possible sources have been put together in order to analyse each source's total cost and possibility to continuously support the mill with raw material. With that information several optimisation calculations has been done to find the most cost effective way to support Hallsta papermill with raw material.

The result shows that there are several reliable sources that could supply Hallsta continuously throughout the year with fresh raw material and that without unnecessary storing at the mill. Provided that the quantities can be guaranteed, national chips transported by train are the cheapest single raw material. Irrespectively of which scenarios that are chosen for the optimisation, the result remains the same.

The conclusion is that several of the sources used today and the alternative sources must be used continuously to supply Hallsta with and fresh wood material throughout the year without storing large quantities. The supply cost for that exceeds the cost for storage at the mill but on the contrary Hallsta will receive fresh raw material.

,

Hallstavik är ett mekaniskt massapappersbruk som tillverkar tidnings- och journalpapper.
Råvaruåtgången är ca 1.200´m3fub gran. Bruket har en kontinuerlig produktion som löper
året om. För att klara detta krävs ett jämnt råvaruflöde. Under vissa delar av året har bruket
svårt att klara råvaruförsörjningen. Speciellt sommartid är avverkningstakten i skogen låg och
under juli månad stänger många sågverk. För att lösa detta bygger bruket upp ett råvarulager
under vinter och vår. Detta leder till ökade kostnader bland annat genom ökad kapitalbindning
och kvalitetsförlust på den lagrade råvaran.
Syftet med uppsatsen är att beskriva och analysera de råvarukällor som används idag.
Dessutom hitta nya källor eller kanaler för att kunna förse Hallstaviks pappersbruk med
kontinuerlig och färsk råvara. För att finna alla idag tillämpliga källor har data från Holmen
inhämtats och bearbetats samt intervjuer med berörda personer gjorts.
För att finna nya alternativa råvarukällor har facklitteratur studerats samt intervjuer gjorts.
Därefter har en sammanställning av de befintliga och tänkbara råvarukällorna gjorts för att
kunna jämföra alternativen mot varandra. Analyser av råvarukällorna har gjorts utifrån två
perspektiv, totalkostnaden per alternativ och möjligheten att långsiktigt kunna förse bruket
med kvantitet råvara. Utifrån detta har flera optimeringsberäkningar gjorts för att visa hur den
kostnadsoptimala försörjningen kan se ut.
Resultatet visar att det idag finns ett flertal fungerande alternativ för att kontinuerligt kunna
förse Hallstavik med färsk råvara. Detta utan att behöva lagra onödigt stora volymer vid
bruket. Förutsatt att kvantiteterna kan garanteras så är den billigaste råvaran inhemsk flis
transporterad med tåg. Oavsett optimeringsscenario så blir resultatet av optimal råvarukälla
detsamma.
Slutsatsen är att de flesta av alternativen måste utnyttjas samtidigt för att Hallsta ska kunna
erhålla ett kontinuerligt flöde av färsk råvara. Kostnaden för detta är större än kostnaden att
lagra råvara vid verk men i gengäld får bruket en färskare råvara.

Main title:Färsk ved till Hallstaviks pappersbruk
Authors:Kogler, Fredrik
Supervisor:Elowson, Torbjörn
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbeten / SLU, Institutionen för skogens produkter och marknader
Volume/Sequential designation:33
Year of Publication:2004
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:1140A Master of Science in Forestry, 300.0hp
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Products
Keywords:färsk ved, Hallstaviks pappersbruk
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7566
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7566
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry production
Language:Swedish
Deposited On:06 Oct 2017 07:39
Metadata Last Modified:06 Oct 2017 07:39

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics