Home About Browse Search
Svenska


Sallin, Simon, 2008. Ekonomi vid uttag av långa toppar som skogsbränsle i slutavverkning. SLU, Dept. of Forest Resource Management, Umeå. Umeå: SLU, Dept. of Forest Resource Management

[img]
Preview
PDF
220kB

Abstract

The market for biofuels from the forests have had a positive development and the job initiators for this master´s thesis wanted to examine the profitability of a method for harvesting forest fuel, which was unfamiliar to them. The method was the "long tree tops-method", here called the LT-method.

The LT-method is characterised by the fact that timber is harvested as the only roundwood assortment while the rest of the stem, which in other cases would become pulpwood, is harvested as forest fuel together with the logging residues. The method is based on the assumption that advantages in handling of the forest fuel assortment such as increased load weights for forest hauling and truck transportation, should compensate for the lower price for pulpwood when sold as forest fuel.

The aim of the study was to compare the profitability of the LT-method with the GROT-method (harvest of timber, pulpwood and logging residues) and conventional logging without any harvest of forest fuel, and aslo to try to identify factors affecting the profitability of the different methods. All calculations, analysis and comparisons were made on stand level and for final fellings.

In the study one object was logged according to the GROT-method and one object was logged according to the LT-method. Data from these loggings were complemented with data from earlier loggings and litterature studies. Based on these data calculations were made for the different methods´ profitability and sensitivity analysis were made to study the effects of different factors on the profitability of the different methods.

With the current prices for pulpwood, the mutual pricing and chipping cost for long tree tops and logging residues, the LT-method is not profitable compared to the GROT-method. In order for the LT-method to be financially competitive, a higher price and a lower chipping cost for long tree tops compared to logging residues is required. A higher price can be motivated by a higher quality, especially with concern to distribution of fractions and amount of stemwood, while the lower chipping cost can be motivated by a better utilization of the capacity of the chipper. Important factors for the profitability of the LT-method are price of pulpwood, share of timber and stand density.

,

Marknaden för biobränslen från skogen har haft en positiv utveckling och uppdragsgivarna för detta examensarbete ville ha undersökt lönsamheten för en för dem oexploaterad metod för uttag av skogsbränsle, den så kallade ”långa toppar-metoden” (LT-metoden).
LT-metoden går ut på att timmer tas ut som enda rundvirkessortiment medan resten av stammen, som annars skulle ha blivit massaved blir skogsbränsle tillsammans med grenar och topp. Metoden bygger på att hanteringsmässiga fördelar såsom högre lastvikter vid skotningen och lastbilstransporten av bränslematerialet skall uppväga att man får ett lägre pris för massaveden när den tas ut som skogsbränsle.
Målet var att för slutavverkning och på beståndsnivå jämföra lönsamheten för LT-metoden med GROT-metoden och konventionell avverkning samt att försöka identifiera faktorer som påverkar lönsamheten för de olika metoderna.
I studien avverkades ett objekt enligt GROT-metoden och ett objekt enligt LT-metoden. Data från dessa avverkningar kompletterades med data från tidigare avverkade objekt och litteraturstudier. Utifrån dessa data gjordes olika kalkyler för metodernas lönsamhet och känslighetsanalyser för att undersöka olika faktorers påverkan på metodernas lönsamhet.
Med de aktuella massavedspriserna, den gemensamma prissättningen och flisningskostnaden för GROT och långa toppar är LT-metoden inte lönsam jämfört med GROT-metoden. För att LT-metoden skall vara ekonomiskt konkurrenskraftig krävs en högre betalning och en lägre flisningskostnad för långa toppar än för GROT. Högre betalning kan motiveras genom en högre kvalitet, framför allt med avseende på fraktionsfördelning och andel stamved medan den lägre flisningskostnaden kan motiveras med att flishuggens kapacitet kan utnyttjas bättre. Viktiga faktorer för LT-metodens lönsamhet är massavedspris, timmerandel och virkesförråd.

Main title:Ekonomi vid uttag av långa toppar som skogsbränsle i slutavverkning
Authors:Sallin, Simon
Supervisor:Wästerlund, Iwan
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik
Volume/Sequential designation:217
Year of Publication:2008
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:1140A Master of Science in Forestry, 300.0hp
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Resource Management
Keywords:grot, träddelar, biobränsle, lönsamhet
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8671
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8671
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:SLU > (NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
Forestry production
Language:Swedish
Deposited On:08 Nov 2017 07:30
Metadata Last Modified:08 Nov 2017 07:30

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics