Home About Browse Search
Svenska


Blomqvist, Lovisa, 2003. Invandrare i tätortsnära natur : kvalitativa intervjuer angående natursyn och nyttjande samt förslag till åtgärder. SLU, Dept. of Forest Products, Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Forest Products

[img]
Preview
PDF
883kB

Abstract

The aim of this study is to show how immigrants perceive and utilize Swedish nature. The
study also intends to make suggestions on how immigrants can be encouraged to use nature
close to where they live. The methods are qualitative interviews, group interviews and
participant observations.

The results show that immigrants are a very heterogeneous group and there is no distinct
immigrant-specific perspective. Although they are all immigrants their lifestyle widely vary. Their reasons for not going out into nature are diverse. Such reasons are the following: lack of friends, lack of time, poor weather, unpleasant environment and fear of being attacked. They also feel insecure in a new environment.

Much can be done to improve the situation. Information, preferably oral, and organized
activities are good ways to get immigrants to take part in their environment. This can be done through guided tours, organized trips, picnics and parties. Given a larger perspective it is essential that they learn Swedish, get a job and become part of the community.

,

Detta examensarbete har utförts på uppdrag av Skogsstyrelsen som en del av EU-projektet
Tätortsnära Skog för Människan. Syftet med examensarbetet är att synliggöra invandrares syn
på naturen och deras vanor att nyttja den, samt att ta fram förslag på hur de ska kunna
inspireras att nyttja tätortsnära natur mer.
Studien har skett genom kvalitativa intervjuer med invandrare i Huddinge och Haninge
kommuner. Totalt har 39 invandrare i åldrarna 12 till 61 år från 18 olika länder intervjuats. De
är både män och kvinnor med olika lång vistelsetid i Sverige och olika boendemiljö i
ursprungslandet. Förutom dessa intervjuer med invandrare har även samtal förts med sex
personer som arbetar med invandrare. Deltagande observation har också använts. För att nå
syftet med arbetet har jag även tagit del av tidigare studier och litteratur.
Resultatet av denna studie visar att det inte finns ett typiskt invandrarperspektiv. Alla
människor är olika och även invandrare har många olika roller. Dock är det vanligare bland
invandrare än infödda svenskar att stå utanför samhället.
Hindren för invandrare att nyttja naturen är av olika karaktär. Det kan vara ensamhet,
tidsbrist, kyla, otillgänglighet, kunskapsbrist och rädsla. Samtidigt handlar det om ett större
perspektiv; för att känna intresse och vilja att gå ut i naturen krävs att de känner delaktighet i
samhället.
Åtgärder som skulle förbättra förutsättningarna för invandrare att vistas i skog och mark är
många. Det behövs ökade informationsinsatser, bättre tillgänglighet och framför allt
intresseväckande aktiviteter som utflykter, guidade turer och festligheter. Det är viktigt att
närmiljön känns trygg, välstädad och inbjudande vilket kan uppnås med städinsatser och
annan skötsel. Samtidigt behövs insatser för att invandrare ska känna sig delaktiga i
samhället. De bör lära sig svenska och komma ut i arbetslivet.

Main title:Invandrare i tätortsnära natur
Subtitle:kvalitativa intervjuer angående natursyn och nyttjande samt förslag till åtgärder
Authors:Blomqvist, Lovisa
Supervisor:Lindhagen, Anders
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbeten / SLU, Institutionen för skogens produkter och marknader
Volume/Sequential designation:22
Year of Publication:2003
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:1140A Master of Science in Forestry, 300.0hp
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Products
Keywords:tätortsnära natur, natursyn, nyttjande, invandrare
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7579
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7579
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry production
Language:Swedish
Deposited On:06 Oct 2017 08:31
Metadata Last Modified:06 Oct 2017 08:31

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics