Home About Browse Search
Svenska


Burstedt, Jörgen, 2005. Detaljhänsyn efter slutavverkning : kvantitet och inverkan på framtida produktion hos SCA i Västerbotten. SLU, Dept. of Silviculture, Umeå. Umeå: SLU, Dept. of Silviculture

[img]
Preview
PDF
204kB

Abstract

According to FSC (Forest Stewardship Council) shall at least a mean of 10 trees per hectare including riparian zones and other areas with high biological values be left in final felling. In addition large clear areas should not be created and all retained trees with high environmental value shall be spared. To leave trees in final felling means a lower cutting volume and hence a lower income from the cutting, but it also means that the production in the next generation becomes less because of competition. The aim of this study was to evaluate the effect retained trees have on the production in the new generation of forest, and to investigate if there is any way to lower this effect. The environmental care has also been estimated by the amount left in final felling. This project was done on SCAs initiative, comprised the forest administration of Västerbotten and was limited to the districts Åsele and Kusten. The project only includes trees and groups of trees left in final felling. Thirteen objects which were harvested under the year of 2003 were inventoried during the autumn of 2004. All trees and groups of trees with a commercial value were measured, and compared to SCAs instructions for environmental care in final felling. The volume measured was estimated to 3.3 m3 ha-1 of which 0.7 m3 ha-1 was judged to be above the demand according to the level that FSC require. The production loss was calculated to 1.8 % or 6.6 m3 ha-1 during a whole rotation. The possibilities to lower these losses were judged as limited.

,

Enligt FSC (Forest Stewardship Council) skall i medeltal minst 10 träd per hektar lämnas i
slutavverkning inklusive kantzoner och andra hänsynsytor. Vidare skall man inte skapa stora
kala ytor och alla så kallade naturvärdesträd skall sparas. Att lämna kvar träd innebär ett lägre
virkesuttag och en lägre virkesintäkt vid avverkningstillfället men också att produktionen i
framtiden blir lägre på grund av konkurrens. Syftet med det här arbetet var att utvärdera
vilken effekt kvarlämnade träd och grupper av träd har på den nya generationen skog, samt
avge förslag på hur produktionsförluster kan minskas. Arbetets syfte var också att uppskatta
volymen på de kvarlämnade träden, och göra en bedömning huruvida för mycket eller för lite
naturhänsyn har lämnats utifrån SCA:s instruktioner. Arbetet har utförts på SCA:s initiativ,
berört Västerbottens skogsförvaltning och begränsats till distrikten Åsele och Kusten. Arbetet
omfattade endast detaljhänsyn i form av träd och trädgrupper. Tretton objekt som
slutavverkades under 2003 inventerades under hösten 2004. Alla träd och grupper av träd som
bedömdes ge gagnvirke mättes in och bedömdes utifrån SCA:s instruktioner för naturhänsyn
vid slutavverkning. Den inmätta volymen uppgick till 3.3 m3sk/ha varav 0.7 m3sk/ha
bedömdes som övermål enligt vad FSC kräver. Produktionsförlusten beräknades till 1.8 %
eller 6.6 m3sk/ha under en omloppstid. Möjligheterna till att minska produktionsförlusterna
bedömdes som begränsade.

Main title:Detaljhänsyn efter slutavverkning
Subtitle:kvantitet och inverkan på framtida produktion hos SCA i Västerbotten
Authors:Burstedt, Jörgen
Supervisor:Valinger, Erik
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbeten / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skogsskötsel
Volume/Sequential designation:2005:10
Year of Publication:2005
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:1140A Master of Science in Forestry, 300.0hp
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Silviculture
Keywords:avverkning, FSC, naturvårdshänsyn, produktion
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8032
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8032
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:19 Oct 2017 11:11
Metadata Last Modified:19 Oct 2017 11:11

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics