Home About Browse Search
Svenska


Munter, Fredrik, 2002. Kloridhalter i gran utmed en depositionsgradient för havssalter. SLU, Dept. of Forest Soils, Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Forest Soils

[img] PDF
1MB

Abstract

The knowledge of the chloride content and its fluxes and patterns in trees is insufficient. Increased knowledge would be desirable, one of many reasons is to be able to more efficiently meet the problems that the substance causes in the pulp industry. The purpose of this study was to examine and describe the chloride concentration of Norwegian spruce (Picea abies L. Karst.) in the south of Sweden. Furthermore the aim was to be able to predict chloride concentration from readily measurable site factors. Samples were collected from 8 plots situated along a sea salt deposition gradient, from the Swedish west coast to the highlands of Småland. Influence by variables such as chloride deposition, amount of precipitation, site index, and age were examined. The results showed that the mean chloride concentration in Norwegian spruce within the study area was 28,6 mg Cl- /kg dry weight substance in the wood fraction and 10-40 times higher in the remaining fractions (bark, branches and needles). The chloride concentration showed no relation to the amount of deposited chloride. Instead there was a correlation between concentration and amount of precipitation, measured as throughfall. The trends and patterns between the different variables were not significant enough to be able to calculate the concentration of chloride on the basis of the site factors.

,

Kunskapen om halten av klorid och dess rörelsemönster i träden är
bristfällig. Ökad kunskap vore önskvärt för att effektivt bemöta de problem som ämnet
orsakar i massabruken. Syftet med detta arbete har varit att undersöka och beskriva kloridhalten
i sydsvensk gran (Picea abies L. Karst.) och dess olika trädfraktioner. Målet har
också varit att skapa en modell för att kunna förutsäga kloridhalten utifrån ett antal
mätbara ståndortsfaktorer. Prover hämtades från 8 provytor som låg placerade längs en
depositionsgradient för havssalter, från västkusten nära Halmstad, upp på småländska
höglandet. Påverkan på kloridhalten från variabler såsom kloriddeposition, nederbördsmängd,
ståndortsindex och ålder undersöktes. Resultatet visade att i medeltal innehåller
granen inom provområdet 28,6 mg Cl-/kg torrsubstans (TS) i veden och att de övriga
fraktionerna (bark, grenar, och toppar) har 10-40 ggr högre halter. Vidare visades att
kloridhalten inte har något samband mot mängden deponerad klorid. Istället fanns en
viss korrelation mot mängden nederbörd som krondropp. Trenderna och sambanden
mellan de olika faktorerna och kloridhalten var dock så svaga att det inte går att
förutsäga kloridhalten med hjälp av dessa.

Main title:Kloridhalter i gran utmed en depositionsgradient för havssalter
Authors:Munter, Fredrik
Supervisor:Karltun, Erik
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete vid institutionen för skoglig marklära, SLU
Volume/Sequential designation:3
Year of Publication:2002
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:1140A Master of Science in Forestry, 300.0hp
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Forest Soils
Keywords:picea abies, biomassa, klorider, deposition, Sverige
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7856
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7856
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:16 Oct 2017 10:02
Metadata Last Modified:16 Oct 2017 10:02

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics