Home About Browse Search
Svenska


Bergquist, Emelie, 2009. Varför lämnar maskinförare skogsbranschen?. SLU, Dept. of Forest Resource Management, Umeå. Umeå: SLU, Dept. of Forest Resource Management

[img]
Preview
PDF
386kB

Abstract

Resignations are common in all business sectors and can also be found among forest machine operators in the forest business. As the industry today faces a lack of forest machine operators it is justified to determine why machine operators choose to quit their jobs. The aim of this study was to a) find out the number of machine operators that have resigned b) identify and analyse the cause for these resignations c) identify the reasons why the machine operators started to work in the forest and d) give suggestions on different measures that will limit resignations amongst forest machine operators.

A questionnaire was sent to machine operators who have quit working as employees, contractors or as employees for contractors with Holmen Skog during 2003-2007. 32 machine operators responded to the questionnaire. Interviews were made with 10 machine operators who had answered the questionnaire to gather more qualitative data.

The results of the study indicate that fewer forest machine operators change profession than employees in other occupations in Sweden. The study shows that the major cause for machine operators to resign were organizational reasons, due to insufficient leadership, inconvenient working hours and high levels of demand and stress. Economic reasons in the form of low salary was also one major contributing reason. The younger machine operators mainly resigned due to discomfort. This was due to the fact that the machine operators did not appreciate the many hours they worked alone in the forest, as well as the bad social atmosphere they felt at work. The motives for becoming a forest machine operator were that they liked to be in the forest, they had a large interest in machines and appreciated the freedom in the job as a forest machine operator.

It was concluded that measures preventing forest machine operators from resigning would be to improve the leadership competence of the contractors. Leadership should become part of the curriculum of the forest machine operators' education. The newly-trained machine operators should be given help and support to get into the contractor enterprises. The communication within the contractor enterprises must be improved and measures must be taken to increase work satisfaction and motivation amongst the machine operators.

,

Personalavgångar förekommer ständigt i olika branscher och detta gäller även bland
maskinförare i skogsbranschen. När det nu finns en brist på skogsmaskinförare finns ett behov
av att ta reda på varför förarna väljer att sluta sina arbeten. Syftet med denna studie har varit
att a) kartlägga omfattningen av de maskinförare som slutat b) identifiera och analysera
orsakerna till dessa avgångar c) identifiera anledningar till varför maskinförarna började
arbeta i skogen samt d) ge förslag till åtgärder som kommer att begränsa avgångar bland
skogsmaskinförare.
En enkät skickades ut till maskinförare som slutat jobba som entreprenörer,
entreprenörsanställda eller förare direkt anställda av Holmen Skog mellan år 2003-2007.
Trettiotvå maskinförare svarade på enkäten. Intervjuer gjordes sedan med 10 av de
maskinförare som svarat på enkäten för att få mer kvalitativ data.
Resultatet ger indikationer på att skogsmaskinförare inte slutar i lika stor utsträckning jämfört
med personer i andra yrkesgrupper. Studien visade att den största orsaken till varför
maskinförarna slutade var organisatoriska skäl, i form av upplevelser av dålig arbetsledning
och arbetstider samt för mycket krav och stress. Även ekonomiska skäl i form av låga löner
var en bidragande orsak. Bland de yngre förarna var främst otrivsel den största orsaken till
varför de slutade. Denna otrivsel berodde främst på att förarna tyckte det var jobbigt att vara
ensam i skogen men också på att de ansåg att det var en dålig stämning på jobbet. Motiven till
varför förarna började jobba som skogsmaskinförare var att de gillade att vara i skogen, de var
intresserade av maskiner samt för att de ansåg att jobbet som skogsmaskinförare är ett fritt
arbete.
Slutsatser man kan dra utifrån studien är att ett antal åtgärder kan vidtas för att undvika
avgångar bland maskinförare. Entreprenörernas arbetsledning måste förbättras. Detta kan
göras genom att ge entreprenörerna utbildning i ledarskap. Redan under
skogsmaskinförarutbildningen bör de blivande förarna förberedas vad gäller den sociala
kontakten på jobbet och de nyutbildade förarna måste få hjälp och stöd att komma in i
entreprenadföretagen. Kommunikationen inom entreprenadföretagen måste bli bättre och
åtgärder måste vidtas för att öka arbetsglädjen och motivationen bland maskinförare.

Main title:Varför lämnar maskinförare skogsbranschen?
Authors:Bergquist, Emelie
Supervisor:Staal Wästerlund, Dianne
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik
Volume/Sequential designation:250
Year of Publication:2009
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:1140A Master of Science in Forestry, 300.0hp
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Resource Management
Keywords:skogsmaskinförare, avgångar, enkätundersökning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8457
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8457
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:SLU > (NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
Labour and employment
Language:Swedish
Deposited On:31 Oct 2017 11:15
Metadata Last Modified:31 Oct 2017 11:15

Repository Staff Only: item control page