Home About Browse Search
Svenska


Erlandsson, John, 2008. Fukthalt i GROT : påverkande faktorer. SLU, Dept. of Forest Ecology and Management, Umeå. Umeå: SLU, Dept. of Forest Ecology and Management

[img]
Preview
PDF
664kB

Abstract

This study was carried out at the request of the bio energy company Naturbränsle. The company handles annually 750 000 m3 of chips from logging residues from a large area, from Östergötland in the south to Härjedalen in the north. In that area, about 50 bio fuel plants are customers. When Naturbränsle deliver chips from logging residues to their customers, the moisture content varies from 30 % to 60 %. The aim of the study was to sort out the affecting factors on the moisture content in the chips during handling and storage processes. The data was collected from 38 objects. The objective was to be able to steer handling and storage processes to get a homogeneous and low level of moisture content in the chips. This leads to a higher energy level in the chips. The entrepreneurs that forwarded the logging residues were interviewed. In the interview they gave their opinion on what they think is important when handling logging residues. It has been examined if precipitation during the time logging residues were forwarded to be storied affects the moisture content in the chips. Data from SMHI was connected to the occasion when the logging residues were forwarded and put together to be storied in a covered pile. It has been examined if the point of time when the forwarding and chipping was performed had an effect on the moisture content in the chips from logging residues. The moisture content was measured in the bio fuel plants when the chips were delivered. When the moisture content had been measured it was connected with the data that were collected from the field work and the data from SMHI. To examine which of the variables that had the highest affection on the moisture content correlation- and regression analyses were made.

The result indicated that the factors which affected the moisture content the most were those that are season related, such as point of time when the forwarding and chipping is performed. Logging residues were affected by the seasons in the way that they dried between April-August, and then they increased in moisture content in the autumn. During winter the moisture content neither increased nor decreased. According to the result it is possible to preserve low moisture content from dry seasons such as spring and summer.

Keywords: Moisture content, affecting factors, point of time for forwarding and chipping.

,

Studien är gjord på uppdrag av biobränsleföretaget Naturbränsle. Företaget hanterar årligen ca 750 000 m3s grotflis över ett stort område, från Östergötland i söder till Härjedalen i norr. Inom det området är ett 50-tal olika värmeverk kunder. När Naturbränsle levererar flis till värmeverken varierar fukthalten från 30 % upp till 60 %. Syftet med studien är att med hjälp av insamlad data från 38 grotvältor undersöka om det går att urskilja någon eller några faktorer i hantering och lagring som påverkar fukthalten i flisen mer än andra. Målet är att kunna styra hanteringen och lagringen så att groten får en låg och jämn fukthalt och därmed ett högre energiinnehåll. I fält undersöktes om vältan varit placerad så att den blivit vind- och solexponerad, samt om placeringen gjort att avrinning av vatten varit möjlig eller inte. De entreprenörer som utfört skotningen av groten har intervjuats rörande vad de anser är viktigt i hanteringen av grot. För att undersöka om nederbörd vid vältläggningen påverkar fukthalten har data från SMHI kopplats till respektive skotningstidpunkt. Även skotnings- och flisningstidpunktens påverkan på fukthalten i flisen har undersökts. Flisning har skett under höst och vinter, men skotning har skett under hela året. När vältorna flisades och levererades till värmeverken mättes fukthalten vid värmeverket. Fukthalten kunde då kopplas till respektive välta och dess insamlade data. För att undersöka om de olika variablerna hade ett samband med fukthalten gjordes först en korrelationsanalys och därefter en regressionsanalys.
Enligt resultatet påverkades fukthalten mest av de parametrar som är årstidsanknutna. Grot påverkas av årstiderna genom att den torkar mellan april-augusti, därefter återfuktas den under hösten och på vintern sker varken återfuktning eller torkning. Det finns ett samband mellan skotningsmånad och fukthalt. Resultatet visade att det går att bevara låga fukthalter från grot som skotats samman under torra och varma årstider som vår och sommar. Sommarskotad grot som är torr vid vältläggning var den som gav lägst fukthalt vid flisning och inmätning på vintern. Det verkar även som om flisningstidpunkt hade betydelse för fukthalten i flisen, vilket är ganska naturligt med tanke på årstidernas påverkan på groten.

Main title:Fukthalt i GROT
Subtitle:påverkande faktorer
Authors:Erlandsson, John
Supervisor:Walfridsson, Erik
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbeten / SLU, Institutionen för skogens ekologi och skötsel
Volume/Sequential designation:2008:20
Year of Publication:2008
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:1140A Master of Science in Forestry, 300.0hp
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Ecology and Management
Keywords:fukthalt, påverkande faktorer, skotningstidpunkt, flisningstidpunkt
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8628
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8628
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:?? 5054 ??
Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:07 Nov 2017 07:30
Metadata Last Modified:07 Nov 2017 07:30

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics