Home About Browse Search
Svenska


Eriksson, Johan, 2002. Integration mellan skog & förädlingsindustri : en intervjuundersökning. SLU, Dept. of Forest Products, Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Forest Products

[img]
Preview
PDF
309kB

Abstract

The aim of this master thesis is to study the integration in Sweden between forestry and bulky industries as fiber- and sawmilling companies. The analysis is based on theories about transaction cost economies and competitive strategy. The studied companies are active on the Swedish roundwood market. The buying actors on this market were divided into two groups; fiber- and sawmill industries. Three companies from each group were chosen subjectively by the author. One representative from each company, the executive director or the deputy executive director was interviewed. Contradictory to what many analysts and reporters in business journal recommend, all the companies in this survey have a positive attitude to vertical integration into the raw material business. The companies have somewhat different motives to why they want to keep their integration or develop it further, but within the same subgroup are the motives in general the same. The fiber industry has managed to develop many of the advantages linked to vertical integration and managed to use the integration to locate themselves in a good position towards the suppliers. The high degree of asset specificity in this industry makes the environment very insecure and the integration is used to eliminate, or at least significantly reduce the risk. The sawmilling industry experiences the same asset specificity as the fiber industry but the sawmills are less integrated than the fiber industry. The asset specificity and the low degree of vertical integration in the raw material business, makes them very vulnerable and they experience a situation where they have both strong suppliers and strong buyers to negotiate with. There is a wish among the companies to own more forestland, i.e, to become more integrated. However, the Swedish law together with the price level on forest land makes it difficult for this industry to extend their backward integration.

,

Syftet med denna studie är att utreda
• hur skogsindustriföretag i Sverige ser på integrationen skog och första
virkesförbrukande förädlingsindustri.
• hur deras synsätt och agerande överensstämmer med ekonomiska teorier kring
transaktionskostnadsekonomi och företagsstrategi.
Företagen delades in i två grupper; sågverksföretag och fiberindustriföretag. Urvalet var
subjektivt. Sex företag valdes, tre sågverksföretag och tre fiberindustriföretag. En representant
från varje företag intervjuades, antingen i en personlig intervju eller i en telefonintervju.
Denna representant var antingen VD eller vice VD.
Företagen i de båda grupperna var positivt inställda till integration med råvaruledet. De angav
i viss mån avvikande motiv till denna positiva inställning. Inom respektive grupp var dock
resonemangen likartade.
Fiberindustrin har lyckats väl med att använda sig av vertikal integration med råvaruledet för
att nå många strategiska och transaktionskostnadsekonomiska fördelar. Den höga grad av
tillgångsspecificitet som fiberindustrins anläggningar har medför hög risk och integrationen
med råvaruledet används för att påtagligt minska denna risk.
Sågverksindustrins anläggningar har jämförbar grad av tillgångsspecificitet som
fiberindustrins anläggningar men är långt ifrån lika kapitalintensiva. Sågverksindustrins
tillgångsspecifika anläggningar sammantaget med en över lag, låg grad av integration med
råvaruledet gör att sågverken har en sämre position gentemot leverantörer och kunder än
företagen i fiberindustrigruppen. Det finns en önskan blad sågverksföretagen att vara mera
integrerade med råvaruledet för att förbättra sin situation. Dock leder prisnivån på
skogsfastigheter i Sverige sammantaget med Jordförvärvslagens begränsningar att det i
dagsläget inte är en realistisk väg att gå för sågverksföretagen.

Main title:Integration mellan skog & förädlingsindustri
Subtitle:en intervjuundersökning
Authors:Eriksson, Johan
Supervisor:Lönnstedt, Lars
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbeten / SLU, Institutionen för skogens produkter och marknader
Volume/Sequential designation:6
Year of Publication:2002
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:1140A Master of Science in Forestry, 300.0hp
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Products
Keywords:skog, förädlingsindustri
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7618
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7618
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Processing of forest products
Organization, administration and management of agricultural enterprises or farms
Language:Swedish
Deposited On:09 Oct 2017 08:30
Metadata Last Modified:09 Oct 2017 08:30

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics