Home About Browse Search
Svenska


Åkerlund, Martin, 2006. Utvärdering av CTI på virkesfordon : CTI-projekt Holmen Skog/Örnfrakt 2005-2006. SLU, Dept. of Forest Resource Management, Umeå. Umeå: SLU, Dept. of Forest Resource Management

[img]
Preview
PDF
824kB

Abstract

The low bearing capacity of roads during the spring thaw and periods in the autumn leads every year to increases costs for Holmen Skog. To reduce costs and increase accessibility
Holmen Skog decided to install and test a CTI-system. Central tire inflation (CTI) is a system that makes it possible to monitor and vary a vehicle's tire inflation pressures from the cabin, while the vehicle is in motion. When tire pressures are reduced, the area of the contact surface between the tire and the road increases, thus reducing the ground pressure.

The purpose of this study was to evaluate the CTI-equipped vehicle and analyze if the CTI technology is economical defensible during the thaw 2005.

The study consisted of three parts. First, a follow-up of the CTI-equipped vehicle that consisted of a rutting depth study and interviews with the drivers in the CTI-truck. Secondly, a calculation was made to evaluate potential savings. At last, a calculation was made to compare the economy between the CTI-equipped vehicle and a conventional timber transport vehicle.

The rutting-depth study conducted late in the spring showed that the road damage is reduced and the mobility is increased when the tire pressure was reduced. The combined experience from the drivers were also that the CTI system contributed to softer ride, which lead to better working environment and reduced wear on tires and vehicle.

Theoretically, the transport cost can decrease with 0,5 % if the CTI-equipped vehicles are allowed to carry full payloads on roads that have restrictions of maximum 30 tonnes payload. The study also showed that the machine utilization increased with 1-2 %.
The economical comparison between the CTI-equipped vechicle and a conventional timber transport vehicle showed a cost reduction of 4-6 % per hour for the CTI-truck when the CTI systems positive effects were taken in consideration.

,

Vägarnas bristande tillgänglighet under våren och hösten förorsakar varje år betydande
kostnader och olägenheter för Holmen Skog. För att minska kostnaderna och öka
tillgängligheten på vägnätet har Holmen Skog tagit beslutet att installera och testa en
CTI-utrustning. CTI, Central Tire Inflation, är ett system för att under färd kunna variera
ett virkesfordons däcktryck.
Syftet med denna studie var att utvärdera den CTI-utrustade lastbilen samt att utreda om
CTI-tekniken är ekonomiskt försvarbar med dom förutsättningar som rådde under
tjällossningen 2005.
Uppföljning av system och bil kartlades genom en praktisk spårdjupsstudie samt
intervjuer med åkarna i CTI-bilen. För att kunna analysera den ekonomiska nyttan med
systemet utformades en kalkyl för att beräkna potentiella inbesparingar, samt en
lastbilskalkyl för att jämföra kostnader mellan CTI-bilen och en vanlig kranbil. Indata till
den ekonomiska analysen samlades in genom en enkätundersökning.
Resultatet från spårdjupsstudien som utfördes på senvåren 2005 visade att vägslitaget
halverades och framkomligheten ökade på de sträckor som CTI-bilen trafikerat med sänkt
däcktryck. Samlade erfarenheter från åkarna visade också att CTI-systemet bidrog till en
mjukare körning, vilket ledde till en bättre arbetsmiljö för föraren och minskat slitage på
däck och fordon.
Studien visade också att man kan teoretiskt minska transportkostnaderna med 0,5 % per
år genom att låta CTI-ekipagen köra med högre bruttovikt på allmänna vägsträckor som
är BK2-klassade. CTI-systemet medverkade också till att den tekniska utnyttjandegraden
ökade med 1-2 %. Den ekonomiska jämförelsen mellan CTI-bilen och standardbilen
visade en kostnadsminskning för CTI-bilen på 4-6 % per timme när man väger in de
positiva effekter systemet ger.

Main title:Utvärdering av CTI på virkesfordon
Subtitle:CTI-projekt Holmen Skog/Örnfrakt 2005-2006
Authors:Åkerlund, Martin
Supervisor:Wästerlund, Iwan
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Studentuppsatser / SLU. Skogsteknologi
Volume/Sequential designation:87
Year of Publication:2006
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:1140A Master of Science in Forestry, 300.0hp
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Resource Management
Keywords:spårdjup, grusning, vägklasser, bilutnyttjande, ekonomi
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8827
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8827
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:SLU > (NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:15 Nov 2017 11:20
Metadata Last Modified:15 Nov 2017 11:20

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics