Home About Browse Search
Svenska


Johansson, Samuel, 2007. Utvärdering av digital flygbildstolkning & automatisk beståndsindelning för det praktiska skogsbruket. SLU, Dept. of Forest Resource Management, Umeå. Umeå: SLU, Dept. of Forest Resource Management

[img]
Preview
PDF
4MB

Abstract

To be able to plan different treatments, accurate data is required. The collection of data is often expensive and that's why the aim is to lower the inventory costs without loosing the accuracy of the data. Holmen Skog has in its strive to lower the costs, decided to evaluate two different methods for forest delineation, computer aided forest delineation and digital stereo view. This study's purpose is to evaluate these two methods in regard to usability for a beginner and how good the delineation gets. The soft ware that was used the computer aided forest delineation DianthusRaster Segmentering version 1.0 which is developed by Dianthus AB. For the stereo view a soft ware called EspaCity was used that is developed by ESPA Systems Ltd. Some delineation was made with the two different methods and were then evaluated. Notes about problems that occurred were taken during the work with the two methods. The conclusions are that the computer aided forest delineation need some further development before it can be used in the practical forestry and before using the stereo view method as a part of the forest inventory, a short introduction course is needed.

,

För att kunna planera olika skogsvårdsåtgärder behövs noggranna data. Insamlandet av data är dyrt varför man eftersträvar att sänka inventeringskostnaderna utan att påverka noggrannheten på data. Holmen Skog har i sin strävan att sänka kostnaderna bestämt sig för att utvärdera två olika metoder för beståndsindelning, automatisk segmentering av IR-bilder och beståndsindelning med digitalt stereobetraktande. Den här studiens syfte är just att utvärdera dessa två metoder med avseende på användarvänlighet för en nybörjare och hur bra indelningarna blir. Programvarorna som användes var för den automatiska segmenteringen DianthusRaster™ Segmentering version 1.0 som är utvecklad av Dianthus AB och för stereobetraktningen EspaCity som är utvecklad av ESPA Systems Ltd. Indelningar med de två olika metoderna gjordes och utvärderades. Under arbetets gång med de båda metoderna togs noteringar om vilka problem som uppkom. Slutsatsen av studien är att den automatiska segmenteringen behöver viss vidareutveckling innan ett eventuellt införande i det praktiska skogsbruket. Vad gäller stereobetraktningen behövs det en kort utbildning av programmet för att kunna använda det fullt ut i det praktiska skogsbruket.

Main title:Utvärdering av digital flygbildstolkning & automatisk beståndsindelning för det praktiska skogsbruket
Authors:Johansson, Samuel
Supervisor:Egberth, Mikael
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik
Volume/Sequential designation:193
Year of Publication:2007
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:1140A Master of Science in Forestry, 300.0hp
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Resource Management
Keywords:automatisk segmentering, digitalt stereobetraktande, ESPA, Dianthusraster
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8736
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8736
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:SLU > (NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:13 Nov 2017 11:38
Metadata Last Modified:13 Nov 2017 11:38

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics