Home About Browse Search
Svenska


Gustafsson, Fredrik, 2007. Postningsoptimering vid sönderdelning av fura vid Säters Ångsåg. SLU, Dept. of Forest Products, Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Forest Products

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

The aim of this project is to optimise the sawing patterns used for sawing Scots pine at Säters Ångsåg AB. The thesis has a theoretical approach and does not claim to be fully applicable in a practical point of view.

The input used in this project is last year's sales volumes and prices of sawn products. The input of the timber is collected from the database "VIOL".

The results show that there is a great potential in optimising the sawing patterns compared to the sawing patterns used today. By increasing the volume of high value sideboards and decreasing the volume of low value centreboards the contribution margin can be increased.

The results show that the conclusion of increasing the volume of sideboards and decreasing the volume of centreboards not is price sensitive. The price of sideboards can fall up to 20 % without any changes in optimal volume. Hence; the quality of the sideboards can decrease without changing the optimal volumes of sawn products.

The result of this project show that a SEK 10 million increases in total contribution margin can be obtained from optimising sawing patterns.

,

AB Karl Hedin äger sedan 2005 Säters Ångsåg till 100 %, efter att ha köpt 50 % av Bergkvist
Insjön AB. Säters Ångsåg sågar talltimmer från 180 mm upp till 400 mm toppdiameter. En
fjärdedel av råvaran består av stamblock och resterande del är talltimmer klass 1-5.
Bakgrunden till detta examensarbete är att AB Karl Hedin vill säkerställa att råvarans
beskaffenhet på bästa sätt tillvaratas vid produktionen av sågade produkter vid Säters Ångsåg.
Examensarbetet syftar till att optimera postningsmönstren i vilka stockarna sönderdelas så att
värdeutbytet för varje sågklass maximeras.
Ett problem i sågverksindustrin är att när stockarna sönderdelas så faller det ut ett antal
produkter och kvaliteter. Vissa är efterfrågade och inbringar ett högt pris och andra är mer
svårsålda. Postningsoptimering syftar till att på bästa sätt sönderdela stockarna i fråga om
volym och kvalitet.
Detta arbete avgränsas till att teoretiskt optimera postningsmönstren. De teoretiska värdena
skall endast ses som en riktlinje eller för att påvisa konsekvenser av olika postningar.
Resultaten i denna studie skall således inte anses som direkt praktiskt tillämpbara. De
optimala postningarna är inte nödvändigtvis optimala ur alla aspekter, utan visar snarare ett
optimalt samband mellan volymen sidobrädor och centrumplankor. De optimala postningarna
är framtagna utifrån Säters Ångsågs befintliga produktportfölj och begränsas således till de
produkter som sågas fram i Säter.
Resultaten visar att maximal teoretisk värdeptimering uppnås om volymförhållandet mellan
centrumutbyte och sidoutbyte är ca 50 %. De optimerade postningsmönstren visar att en större
volym sidobrädor ska sågas. En linjär optimering av optimala sågade volymer visar att
prisskillnaden på centrumplankor och sidobrädor är så stor att volymen sidobrädor ska ökas
även fast kvaliteten på dessa sänks. Den teoretiska ökningen i totalt täckningsbidrag är ca 10
miljoner kr per år. En mera praktisk uppskattning är troligen någon eller några miljoner per år.
För att kunna jämföra de teoretiska värdena med det verkliga utfallet genomfördes en
provsågning. Utfallet från denna visar att den verkliga värdeökningen var större än den
teoretiska men att produktionen sjönk så mycket att TB/h blev lägre än nuvarande postningar.
I detta examensarbete dras slutsatsen att det går att öka värdeutbytet genom att såga en större
volym sidobrädor men att såglinjen vid Säters Ångsåg idag inte kan utnyttja denna potential.
Värdepotentialen är dock så stor att det finns synnerliga skäl för AB Karl Hedin att söka efter
praktiskt tillämpbara sätt att öka produktionen av sidobrädor.
Inom ramen för den tid jag lagt ner på detta arbete har jag inte kunnat fördjupa mig i alla de
frågor som dykt upp. Vid en mer fullständig analys hade jag fördjupat arbetet vad gäller:
• Praktiskt tillämpbara postningar i alla sågklasser
• Anpassat sågklasserna till postningar som ger högst värdeutbyte
• Fastställt hur stort investeringsunderlag som finns.

Main title:Postningsoptimering vid sönderdelning av fura vid Säters Ångsåg
Authors:Gustafsson, Fredrik
Supervisor:Nylinder, Mats
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbeten / SLU, Institutionen för skogens produkter
Volume/Sequential designation:6
Year of Publication:2007
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:1140A Master of Science in Forestry, 300.0hp
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Products
Keywords:furu, postningsmönster, täckningsbidrag, postningsprogram, sidobrädor
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8769
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8769
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:?? 5055 ??
Forestry production
Language:Swedish
Deposited On:14 Nov 2017 08:45
Metadata Last Modified:14 Nov 2017 08:45

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics