Home About Browse Search
Svenska


Sahlén, Johanna, 2005. Röjning på snö och röjning på barmark : effekter på produktivitet och kvarvarande bestånd. SLU, Dept. of Silviculture, Umeå. Umeå: SLU, Dept. of Silviculture

[img]
Preview
PDF
162kB

Abstract

Approximately 4000-5000 hectares, of SCA´s forest land area in Västerbotten, are in need of pre-commercial thinning (PCT) every year. Within the management district, the areas annually treated with PCT must increase, in order to decrease the area with an urgent need for PCT. This can be done by employing more forest workers or entrepreneurs, by mechanized PCT or by an extended season for PCT. Positive experiences from a private forest owner, who started to carry out PCT when the first snow came and then continued for several months, gave an idea to investigate the possibilities to prolong the season of PCT.

The purpose of this experiment was to compare PCT carried out when there was snow on the ground with PCT performed when there was no snow on the ground. The main questions addressed were dealing with the effect on the PCT productivity, the biological result and what the workers thought about performing PCT when the ground was covered with snow. The experiment was conducted in three Scots pine (Pinus sylvestris) dominated stands, which were in need of PCT through removal of deciduous trees. Within each stand, 20 plots (20*20 m) were marked out. The plots were ranked according to stand density and thereafter paired; the treatment times (winter and summer) were randomly assigned to the two plots in each pair. A time study of PCT was conducted, and two workers participated in the study.

The results showed that:

•no significant difference in time consumption, between PCT on snowy ground and PCT on ground with no snow, was found

•the point of time for PCT did not affect the stand density after PCT

•there was an interaction effect between workers and stand density; one of the workers was faster at a low stand density and the other was faster at a high stand density

•stand density as well as worker and stand (structure) affected the time consumption

•the mean diameter of the cut trees did not significantly affect the time consumption

•in a comparison between SLA's performance prediction for motor-manual PCT and the workers time consumption did the performance prediction give a lower time consumption

•the workers, who from the beginning were skeptic to perform PCT under snow conditions, afterwards changed their opinion and became more positive.

,

Av SCA´s markinnehav inom Västerbottens förvaltning är ca 4000 - 5000 ha per år i behov
av röjning. Inom förvaltningen måste de årliga röjningsarealerna utökas för att
röjningsbehovet ska komma tillrätta. Detta kan ske genom att anställa fler egna röjare eller
entreprenörer, mekaniserad röjning eller genom en förlängd röjningssäsong.
Positiva erfarenheter från en privat skogsägare i Västerbotten, som började röja när den första
snön kommit och sedan fortsatte fram till februari, skapade intresse för att undersöka
möjligheterna att förlänga röjningssäsongen.
Försökets syfte var att jämföra röjning under snöförhållanden med röjning under
barmarkssäsongen. De huvudfrågor som ställdes behandlade effekten på produktivitet vid
röjning, det biologiska resultatet, samt vad röjarna tyckte om att röja när marken var
snötäckt. Försöket anlades i tre talldominerade bestånd med behov av lövröjning. Inom
respektive bestånd markerades 20 ytor på ca 20*20 m, ytorna rangordnades efter stamantal
varefter de parades ihop. Slumpen fick sedan bestämma vilken av de parade ytorna som
skulle röjas på vintern respektive sommaren. En tidsstudie genomfördes vid röjning och två
stycken röjare deltog i studien.
Resultatet visade att:
• ingen signifikant skillnad i tidsåtgång vid röjning på snö eller barmark hittades
• tidpunkten för röjning påverkade inte stamantalet efter röjning
• det fanns en samspelseffekt mellan röjare och stamantal, där en av röjarna var
snabbare vid låga stamantal och den andre var snabbare vid höga stamantal
• såväl stamantal som röjare och bestånd påverkade tidsåtgången
• röjträdens medeldiameter inte hade inte någon större påverkan på tidsåtgången
• I en jämförelse mellan SLA´s prestionsprognos för motormanuell röjning och röjarnas
tidsåtgång visade prestationsprognos en lägre röjningstid per ha.
• röjarna, som från början var skeptiska till röjning under snöförhållanden, efterhand
ändrade inställning och blev mer positiva.

Main title:Röjning på snö och röjning på barmark
Subtitle:effekter på produktivitet och kvarvarande bestånd
Authors:Sahlén, Johanna
Supervisor:Karlsson, Anders
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbeten / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skogsskötsel
Volume/Sequential designation:2005:9
Year of Publication:2005
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:1140A Master of Science in Forestry, 300.0hp
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Silviculture
Keywords:produktivitet, röjning, röjningssäsong, tidsstudie, vinterförhållanden
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8026
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8026
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry production
Language:Swedish
Deposited On:19 Oct 2017 10:51
Metadata Last Modified:19 Oct 2017 10:51

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics