Home About Browse Search
Svenska


Lundström, Ted, 2006. Kartläggning och analys av försörjningskedjor, Setra Group : två fallstudier. SLU, Dept. of Forest Products, Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Forest Products

[img]
Preview
PDF
476kB

Abstract

This study concerns mapping and analysing two different Supply Chains at Setra Group.

Setra Group is Sweden's biggest producer of solid wood and is primarily owned by Sveaskog, Mellanskog and LRF. The Company consist of twelve sawmills, five planning mills and an organisation for distribution of building material.

This study maps one chain for Swedish Glulam standard beam and one chain for solid pine flooring on export to Japan. The glulam chain is based on spruce as raw material and includes all actors between sawmill and the Swedish building material retailers. The chain for Japan flooring is based on pine and includes actors between sawmill and customers in Japan.

This study contains of two market research's made by Setra Group during the spring of 2006 that's been analysed in order to find different customers preferences on service. The study also includes seven interviews made at the different production sites and four that have been made over the phone.

The study shows that these two different chains is very differing there ability to perform. The Glulam chain is responsive with short lead times between end user ordering and delivery. This forces the chain to have big volumes of inventory costs related to that and a reduced flexibility. The chain for Japan flooring is more cost effective but needs longer lead times in the delivery out to the customer.

Setra Group should in these two chains more clearly define the supply chain strategy so different units in the chain works towards the same goals regarding cost effectiveness and responsiveness. There's also room for improvements in implementing improvement systems that contains of measurement through the whole chain. This measurement will give the actors inputs for further improvements and should be designed like a balanced scorecard to be able to catch different perspectives of the performance. The biggest potentials for improvement is in the interaction between sawmills and the planning mills.

,

Denna studie avser att kartlägga och analysera två olika försörjningskedjor inom Setra Group.
Setra Group är Sveriges största producent av sågade trävaror och ägs främst av Sveaskog,
Mellanskog och LRF. Företaget består av tolv sågverk, fem vidareförädlingsenheter samt en
organisation för distribution av byggprodukter.
Denna studie kartlägger en kedja för Svenska limträbalkar av standardtyp samt en kedja med
massiva furugolv för export till Japan. Kedjan för limträ är baserad på granråvara och sträcker
sig från sågverket ut till den Svenska bygghandeln. Kedjan med Japangolv är baserad på furu
och sträcker sig från sågverket ut till kund i Japan.
Studien utgår ifrån två genomförda marknadsundersökningar utförda av Setra Group under
våren 2006 som analyserats i syfte att försöka finna kundernas servicebehov. Resterande del
av undersökningen är baserad på sju stycken intervjuer med personer inblandade i flödena ute
på de berörda enheterna samt fyra stycken telefonintervjuer.
Studien visar på att de två kedjorna till stora delar är väldigt olika i sitt sätt att prestera.
Limträkedjan är mycket responsiv med kort tid mellan slutkundsbeställning och leverans.
Detta medför stora lager som innebär en lagerhållningskostnad och minskad flexibilitet.
Kedjan för japangolvet är mer kostnadseffektiv men med en väldigt lång tid mellan
kundbeställning och leverans.
Setra Group bör i dessa två kedjor tydligare definiera strategin så att olika enheter i samma
kedja inte agerar med olika mål vad gäller kostnadseffektivitet och responsivitet. Det finns
också utrymme för att införa förbättringssystem som behandlar hela flödet och inte enhet för
enhet och att företaget i dessa system skapar mått som kan fungera som input för ytterligare
förbättringar, dessa mått bör skapas utifrån ett balanserat styrkort för att få in flera perspektiv
på verksamheten. Den största utvecklingspotentialen för ett förbättrat flöde finns i
interaktionen mellan sågverket och vidareförädlingen.

Main title:Kartläggning och analys av försörjningskedjor, Setra Group
Subtitle:två fallstudier
Authors:Lundström, Ted
Supervisor:Roos, Anders
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbeten / SLU, Institutionen för skogens produkter och marknader
Volume/Sequential designation:74
Year of Publication:2006
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:1140A Master of Science in Forestry, 300.0hp
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Products
Keywords:försörjningskedjor, limträbalkar, furugolv
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7746
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7746
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry production
Language:Swedish
Deposited On:11 Oct 2017 10:49
Metadata Last Modified:11 Oct 2017 10:49

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics