Home About Browse Search
Svenska


Svensson, Malin, 2007. Vattenkvalitén i Fredstorpsbäcken : dikad bäck på fastigheten Rämningstorp i Skara kommun. SLU, Dept. of Forest Ecology and Management, Umeå. Umeå: SLU, Dept. of Forest Ecology and Management

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

The estate of Rämningstorp in the region of Västergötland in southern Sweden is administered by the holding trust company Skogssällskapet i Skövde. In 1999 measures were taken by Skogssällskapet to drain the stream Fredstorpsbäcken as a means to increase the forest productivity of the surrounding lands, which are situated on the estate of Rämningstorp. Almost immediately after the drainage, the streamwater turned turbid and a landowner downstream reported the issue to the county administrative board of the region.
The aim of this thesis was firstly to analyse the suspended matter that appeared during summer/autumn and secondly to explain why it came to be. Initial hypotheses for the explanation to the greyish turbid water were that it was either 1) a chemical/biochemical precipitate, or 2) an bacterial/algal blooming.

The results from soil- and water samples from the area indicated that the peat surrounding the river and the lake Fursjön, has intermediate levels of nitrogen, but high level of ash constituents and relatively high pH values. The water in the stream and the lake also showed high pH and alkalinity, but no signs of an ongoing leaching of mineral nitrogen or phosphorus from the surrounding peat. High levels of iron were found, especially in small secondary streams from the peaty lands and also further downstream in Fredstorpsbäcken. Microscope studies of water and sediment material from Fredstorpsbäcken and element analyses of this material, indicated an ongoing process of biochemical precipitation of iron oxides conducted by iron oxidizing bacteria in the lake and the main stream.

The observed phenomenon is probably connected to natural presence of iron in the specific area and to a temporary change in the groundwater hydrology close to the stream, as a result of the ditching in 1999 and clear cutting of forests surrounding the lake Fursjön. This, combined with the fact of dense vegetation in and surrounding the shallow lake, creates a very favourable environment for iron oxidizing bacteria. The turbid waters of the stream Fredstorpsbäcken thus seems to be a result of the biochemical precipitation of iron oxides and the bacteria conducting the oxidation.

,

Fastigheten Rämningstorp, i norra Västergötland cirka 2,5 mil nordväst om Skövde, förvaltas av
Skogssällskapet i Skövde. För att förhindra minskad skogsproduktivitet på Rämningstorp skedde
en dikesrensning av Fredstorpsbäcken i september 1999. Grumling uppstod i samband med
rensningarna och ärendet anmäldes till Länsstyrelsen i Västra Götaland.
Syftet med detta examensarbete var att analysera det suspenderade material som tidvis förekom i
Fredstorpsbäcken, samt att försöka förklara varför grumlingen uppstod. Initiala hypoteser för
grumlingen av vattnet i Fredstorpsbäcken antogs vara: 1) att den antingen huvudsakligen bestod
av en kemisk/biokemisk utfällning, eller 2) att den huvudsakligen utgjordes av levande och döda
alger eller bakterier och alltså var av biologiskt ursprung.
Resultaten från mark- och vattenprover från området samt mikroskop- och elementanalyser av
suspenderat och sedimenterat material från bäcken indikerar att en pågående process av
biokemisk utfällning av järnockra sker i Fursjön och Fredstorpsbäcken. Orsakerna till detta
kopplas till dels naturliga förekomster av järn i det aktuella området, men också en tillfällig
förändring av hydrologin som ett resultat av dikesrensningen och hyggesupptagning på
omgärdande marker till Fursjön. Detta, i kombination med den igenväxning av Fursjön som sker
idag, antas ha skapat en mycket gynnsam miljö för järnbakterier som är katalysatorerna för den
biokemiska oxidationen av reducerat järn. Grumlingen i Fredstorpsbäcken verkar således bestå
av en blandning av biokemisk utfällda järnoxider och av de järnbakterier som utför oxidationen
av järnet.

Main title:Vattenkvalitén i Fredstorpsbäcken
Subtitle:dikad bäck på fastigheten Rämningstorp i Skara kommun
Authors:Svensson, Malin
Supervisor:Magnusson, Tord
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbeten / SLU, Institutionen för skogens ekologi och skötsel
Volume/Sequential designation:2007:4
Year of Publication:2007
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:1140A Master of Science in Forestry, 300.0hp
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Ecology and Management
Keywords:dikesrensning, järnockra, järnbakterier, sötvattenskemi, sötvattensekologi, dikning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8802
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8802
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:?? 5054 ??
Water resources and management
Language:Swedish
Deposited On:15 Nov 2017 08:44
Metadata Last Modified:15 Nov 2017 08:44

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics