Home About Browse Search
Svenska


Norman, Johan and Oscarsson, Andreas, 2002. Terminal chipping of beech pulpwood : a study on chip terminals and chip transportation from the German state of Thüringen. SLU, Southern Swedish Forest Research Centre, Alnarp. Alnarp: SLU, Southern Swedish Forest Research Centre

[img]
Preview
PDF
80MB

Abstract

This is a comparative study of two logistic systems. One of the systems is the logistic system that exists today and the other system is an alternative new logistic system. The present logistic system includes the transportation of beech pulpwood from Thiiringen Wald in Germany to Nymölla pulpmill in Sweden. This study has investigated the possibilities of making chips from bcech pulpwood in Germany instead of making chips at the pulpmill in Sweden. Building a chipping terminal by the railway in Thuringen may prove to be an advantageous logistic solution. The main purpose of our research has been to reduce transport costs and to solve logistic problems for Stora Enso Forest Central Europe (SEFCE). Information on different parts of the systems has been collected through discussions. After discussions and meetings a calculation model was constructed. Sensitivity analyses were made to try to assess the systems working potential in different situations. The most interesting questions about the new system are:
1) Is the system viable in reality?
2) Is it profitable?
3) Which factors are the most important for the end result? A few factors affect
the system more than others. The most significant factor affecting the result is the price that Nymölla is willing to pay for the chips.
Other important factors that are affecting the costper cubic metre are:
1) The Deutsche Bahn fare.
2) The density of the wood and the loading volume of the railway wagons.
3) The wood consumption rate and the utilisation of machines.
After having studied the results from the calculations and analyses the conclusion is that the new system is better compared to the present system, provided that the machines are optimally used. The debarker is the machine that has to be optimally used. However, calculations from the model show that the new logistic system is not profitable using the reference figures. If any of the factors above are affected in a positive direction the new system might be more profitable compared to the old.
There are also many others advantages in the new system that can save a lot of money. For
example, one of the factors that is hard to predict is the consumption of wood in the pulpmaking process. If the wood is a little bit fresher the consumption per tonne would be reduced and a lot of money could be saved.

,

Det här är en jämförande studie av två logistiksystem. Ett av systemen är det system som existerar idag och det andra är ett nytt alternativt logistiksystem. Det nuvarande systemet behandlar transporten av bokmassaved från den tyska delstaten Thüringen till Nymölla bruk i Sverige. Den här studien har undersökt möjligheterna att göra flis av massaveden redan i Tyskland istället för att göra det i Sverige. Att bygga en flisningsterminal i Tyskland kan vara ett tänkbart alternativ. Det främsta målet med detta arbete är att reducera transportkostnaderna och lösa logistiska problem åt Stora Enso Forest Central Europe (SEFCE).
Fakta och information om de olika delarna i systemen har samlats ihop med hjälp av samtal och diskussioner. Efter insamling av data konstruerades en ekonomisk beräkningsmodell. Känslighetsanalyser gjordes också för att ta reda på hur systemen reagerar i olika situationer.
De mest intressanta frågorna att ta reda på i det nya systemet är: 1) Är det genomförbart i verkligheten? 2) Är det lönsamt? 3) Vilka faktorer är viktigast för slutresultatet? En del faktorer påverkar systemet mer än andra. Den faktor som påverkar resultatet mest är priset som Nymölla är villiga att betala för den sållade flisen. Andra mycket viktiga faktorer som påverkar kostnaden per kubikmeter är: 1) Deutsche Bahns taxa. 2) Vedens densitet och lastvolymen hos järnvägsvagnarna. 3) Maximalt utnyttjande av maskinerna och vedåtgång i massatillverkningsprocessen.
Resultatet från beräkningarna och känslighetsanalyserna visar att det nya systemet med flistransporter är billigare än det nuvarande förutsatt att de ingående maskinerna används optimalt. Barkningsmaskinen är den viktigaste maskinen att optimera. Det nya systemet är däremot inte lönsamt om referenssiffrorna används. Om någon av ovan uppräknade faktorerna påverkas i en positiv riktning kommer det nya systemet att vara bättre än det nuvarande. Trots detta faktum kan utnyttjandegraden av maskinerna vara avgörande för resultatet. Om inte maskinerna utnyttjas maximalt kommer det vara svårt att uppnå lönsamhet.
I det nya systemet finns många andra fördelar förutom de rent ekonomiska där marginalen är relativt liten. Pengar kan sparas in på andra ställen som till exempel vedåtgången i Nymölla. Om vedkonsumtionen minskar med ett par procent så kommer mycket pengar sparas in. Detta är en av de faktorer i detta nya system som kan ge SEFCE framtida fördelar.

Main title:Terminal chipping of beech pulpwood
Subtitle:a study on chip terminals and chip transportation from the German state of Thüringen
Authors:Norman, Johan and Oscarsson, Andreas
Supervisor:Dahlin, Bo
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap
Volume/Sequential designation:34
Year of Publication:2002
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:1140A Master of Science in Forestry, 300.0hp
Supervising department:(S) > Southern Swedish Forest Research Centre
Keywords:terminal chipping, beech pulpwood, chip terminals, chip transportation, logistic systems, SEFCE
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7673
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7673
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:?? 5045 ??
Forestry production
Processing of forest products
Language:English
Deposited On:10 Oct 2017 10:38
Metadata Last Modified:10 Oct 2017 10:38

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics