Home About Browse Search
Svenska


Johansson, Anders, 2009. Kvalitetssäkring av markberednings- och planteringsuppföljning hos SCA Skog AB Jämtlands skogsförvaltning. SLU, Dept. of Forest Resource Management, Umeå. Umeå: SLU, Dept. of Forest Resource Management

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Quality assurance means to systematically work for better understanding of the customers needs, demands and expectations. The goal for this study was to investigate how quality can be assured in the job follow up that is made by forestry contractors after soil scarification and planting. The study consisted of a description over the current follow up process at SCA forest AB Jämtlands forest administration, analysis of current follow up situation and an investigation of follow up process made by contractors in other line of business.

The first step was a statistical comparison where the own follow up made by contractors were compared with follow up made by SCA them selves over 100 stands. Two soil scarification contractors and two planting contractors carried out the silvicultural measures. The results showed that significant differences between a number of quality factors measured, for example number of approved plants or approved scarification points, average score on stand and number of totally planted plants. Differences could also be seen between contractors. In the next step a total of 21 persons among the contractors and personal from SCA were interview to study the follow up process. The analysis showed that the differences shown in the statistical comparison between contractors and SCA follow up, is based on that the contractors do not know how the results from the follow up they carry out is used by SCA. Only one contractor used his own follow up in his own organization by using it as a basis for wages. An uncertain objective along with insufficient contact between contractors and SCA contributes to interpretations that are made in the follow up routine.

The benchmarking made at two other companies that applied contractors, showed more extensive contact with the contractors. The contractors had also more responsibility over their work on their shoulders and had also worked out plans for their own business and plans over how to handle their quality, things that positively could be implemented in the SCA system.

A more effective and more distinctly way of communicating the objective of the own follow up to the contractors simultaneously with increased contacts with the contractors during the time of work from district level would be fundamental steps towards a better follow up by the contractors.

,

Kvalitetssäkring innebär att systematisk verka för att förstå behov, krav, önskemål och
förväntningar av kunden. Målet med studien var att undersöka hur kvaliteten kan säkras i
de egenuppföljningar som görs av skogsvårdsentreprenörer efter markberedning och
plantering. Studien bestod av en nulägesbeskrivning av egenuppföljningsprocessen vid
SCA Skog AB Jämtlands förvaltning, analys av nuläget samt en undersökning av
egenuppföljning i en annan bransch.
Första steget var en statistisk jämförelse av entreprenörens uppföljning mot SCA s egen på
100 trakter. Skogsvårdsåtgärder var utförda av två markberedningsentreprenörer och två
planteringsentreprenörer. Resultaten visade att det fanns signifikanta skillnader på ett
flertal kvalitetsvariabler, bland annat antal godkända plantor eller marberedningspunkter,
medelpoäng och summa utsatta plantor. Även mellan entreprenörer fanns det skillnader.
I nästa steg intervjuades total 21 personer bland entreprenörer och SCA s personal för att
studera arbetsprocessen uppföljning och åsikter runt processen. Analysen visade att
variationer mellan entreprenören och SCA grundar sig i att entreprenören inte vet hur
resultaten av egenuppföljningar används av SCA. Endast en entreprenör använde resultat
av egenuppföljningen själv som underlag för betalning av anställda. En osäker målbild
tillsammans med brister i återkopplande kontakter parterna emellan bidrar till att det
uppstår tolkningar av rutinen.
Benchmarking i två andra företag som anlitar tjänster av entreprenörer visade en mer
omfattande kontakt med entreprenören. Entreprenörer tog mer ansvar över sin
arbetssituation och hade klarlagda planer för deras egen verksamhet och hantering av
kvalitet, exempel på saker som med fördel skulle kunna implementeras i SCA s system.
Att mer tydligt förmedla syftet med egenuppföljningen, dess användning och samtidigt öka
kontakten under avtalstiden från distriktsnivå vore grundläggande steg mot en bättre
egenuppföljning.

Main title:Kvalitetssäkring av markberednings- och planteringsuppföljning hos SCA Skog AB Jämtlands skogsförvaltning
Authors:Johansson, Anders
Supervisor:Staal Wästerlund, Dianne
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik
Volume/Sequential designation:245
Year of Publication:2009
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:1140A Master of Science in Forestry, 300.0hp
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Resource Management
Keywords:skogsvård, entreprenörer, kvalitet, benchmarking
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8458
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8458
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:SLU > (NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:31 Oct 2017 11:20
Metadata Last Modified:31 Oct 2017 11:20

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics