Home About Browse Search
Svenska


Toikkanen, Camilla, 2003. Rekryteringsstrategier för företag inom skogssektorn : en undersökning om hur skogsbrukande och träförädlande företag bygger sitt arbetsgivarvarumärke. SLU, Dept. of Forest Products, Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Forest Products

[img]
Preview
PDF
850kB

Abstract

The forest industry is anonymous among the young people of today. Many youngsters do not
know what the forest industry has to offer. As a result of this, many schools and forest have a weak recruitment. This is not a problem for Sweden and the forest industry only, many other businesses companies suffer from in Sweden and other countries in Europe share the same image problem.

The interest and values of young people drives them to look for opportunities in other betterknown sectors with better image and reputation. Many companies report having problems with recruiting the best and right employees and fear that the recruiting-problems will increase when the older generation born in the 1940's will retire. This is seen as a problem due to the fact that those who are born in the 1940's are more numerous than the younger people are.

The purpose with this study is to examine recruiting-strategies, future recruitment, and how forest-companies work to build their employer brand/image. I also look into what kind of competence the forest sector will look for in the future. A qualitative method has been used to achieve the purpose. Fourteen interviews were done. Eleven of the companies are forestcompanies and two other non-forest companies were chosen. These two companies have been chosen to comparison and because they were well known for their employer brand. An additional interview was also done with Föreningen Skogsindustrierna. The forest-companies were characterized into geography, size and enterprise.

The result shows that most of the forest-companies do not see any major problems or threats in the future recruitment. To prevent future problems, some companies have deliberately recruited young employees in an effort to even out the often-high average age. The study also shows that it will be more difficult to find and recruit workers, such as forest workers and blue-collar workers, than it will be to find employees with a higher education. It also points out that only a few of the companies have developed strategies to improve the cooperation and partnership with forest workers and entrepreneurs. The conclusion is that employers should make strategies of how they are going to keep and improve the image that they have at present.

,

Skogssektorn är anonym för många ungdomar. Många ungdomar vet inte vad branschen har
att erbjuda och följden blir en svag rekrytering till utbildningar och ett allmänt ointresse bland
unga för skogen. Därför är det viktigt att skogsföretagen arbetar för att skaffa sig en
långsiktig, positiv och stabil image. Detta är ett problem man delar med övriga
industribranscher och andra länder i Europa. Ungdomarnas intressen och värderingar gör att
de istället söker sig till branscher som är mer välkända och som har en bättre image och bättre
rykte. Många företag uppger svårigheter med att rekrytera rätt medarbetare och befarar att de
kan få ännu svårare att rekrytera rätt folk när de talrika 40-talisterna går i pension.
Studiens syfte är att undersöka företagens rekryteringsstrategier, hur framtida rekrytering ser
ut, hur skogsföretagen arbetar med sin arbetsgivarimage och vad de söker för kompetens. För
att uppnå syftet har en kvalitativ metod använts. Totalt har fjorton personliga intervjuer
genomförts. Av dessa var elva skogsföretag (både skogbrukande och träförädlande företag)
och ytterligare två jämförelseföretag valdes ut på grund av att de var kända för att arbeta med
sin arbetsgivarimage2
. Skogsföretagen delades in geografiskt och storleksmässigt i urvalet. En
intervju genomfördes även med en företrädare för skogsbranschens organisation
Skogsindustrierna för att få en övergripande bild över rekryteringssituationen i sektorn.
Resultatet visar att skogsföretagen inte ser några större problem med den framtida
rekryteringen. För att förebygga framtida problem har vissa företag medvetet rekryterat yngre
medarbetare för att jämna ut den höga medelåldern inom företaget. Undersökningen visar
även att det på sikt kommer att bli svårare att få tag på arbetare och entreprenörer än att
rekrytera medarbetare till mer kvalificerade tjänster. Vidare framkom det att endast ett fåtal
företag har strategier för att stärka arbetsgivarimagen. Ibland saknas även strategier för att
stärka samarbetet med entreprenörerna. Detta är en viktig fråga då entreprenörerna väntas bli
svåra att få tag på.
Från företagen efterfrågas ett annat innehåll i de skogliga utbildningarna där marknadsföring
och marknadsorienterade ämnen i större utsträckning önskas ingå i framtida grundutbildning.
En större inriktning mot förädling och marknadsutveckling kan komma att återfinnas i
jägmästarutbildningen.

Main title:Rekryteringsstrategier för företag inom skogssektorn
Subtitle:en undersökning om hur skogsbrukande och träförädlande företag bygger sitt arbetsgivarvarumärke
Authors:Toikkanen, Camilla
Supervisor:Roos, Anders
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbeten / SLU, Institutionen för skogens produkter och marknader
Volume/Sequential designation:27
Year of Publication:2003
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:1140A Master of Science in Forestry, 300.0hp
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Products
Keywords:rekryteringsstrategier, skogssektorn
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7573
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7573
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Labour and employment
Language:Swedish
Deposited On:06 Oct 2017 07:58
Metadata Last Modified:06 Oct 2017 07:58

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics