Home About Browse Search
Svenska


Holst, Christian, 2008. Jätteträd : inventering, bevaring, skötsel samt rekrytering. SLU, Southern Swedish Forest Research Centre, Alnarp. Alnarp: SLU, Southern Swedish Forest Research Centre

[img]
Preview
PDF
9MB

Abstract

During the summer of 2007 I was employed by Högestad Christinehofs Förvaltning AB. My
main task was to make an inventory of giant trees at the estate. Högestad and Christinehof,which with their total possession of 13 000 ha of land is the biggest estate in Scania.
A giant tree is a tree with a diameter in breast height more then 1 meter. Trees of these
dimensions are registered by Swedish authorities. Landowners with a giant tree on their
property can receive a subsidy for cutting trees that are in competition with the giant tree.(Levenskog, 2007)
Giant trees are important for biodiversity in the landscape and there are important habitats for different insects, birds, bats, lichens and funguses. (Levenskog, 2007)
The inventory was divided into three different parts. The first part of the work was to study aerial orto- photos. The second part was to make interviews with people who were working at the estate and might knew were to find giant trees. The last part was to make a field inventory, searching for giant trees.
The inventory resulted in that 433 giant trees were located. Of these 204 were located on
forestland. Oak (47 %) and beech (37 %) were the main dominating species. There were only
a few very big trees, most of the trees had a diameter just over 1 meter. Around 30 % of the trees had a diameter over 120 cm and only 5 % of the trees had a diameter over 150 cm. The biggest tree was a beech with a diameter of 227 cm, it turned out to be the second biggest beech in Sweden. (Hultgren et al. 2007)
It was suggested that a giant tree on average need 571 m² to develop well. In this area a
protecting zone of 5 meter around the border of the crown was included.
It is good to have a management plan for each and every giant tree. A management plan can
booth help the landowner to know what actions that have to be taken to protect the tree and show to others what actions that are taken to protect the tree.
The most important variable when a single tree shall be left for conservation is the trees net value.

,

Sommaren 2007 var jag projektanställd vid Högestad Christinehofs Förvaltning AB. Min
tjänst gick främst ut på inventering av jätteträd på Högestad Christinehofs fideikommiss.
Högestad och Christinehofs fideikommiss med sina 13 000 ha utgör Skånes största enskilda
egendom.
Ett jätteträd är enligt länsstyrelsernas definition ett träd oavsett trädslag som uppnått en
brösthöjdsdiameter av minst 1 meter. (Levenskog, 2007) Träd som uppfyller detta kriteriet
registreras av länsstyrelsen. Det kan även utgå ett ekonomiskt bidrag för att friställa jätteträd.
Jätteträd är viktiga för den biologiska mångfalden och utgör unika habitat för en del insekter,
lavar mossor och svampar samtidigt som de fyller viktiga funktioner även för större djur
såsom fåglar och fladdermöss. Som exempel så finns en rödlistad skalbagge på riktigt grova
ekar, läderbaggen. Den förflyttar sig knappast mer än 400 meter (Levenskog 2007).
Inventeringsarbetet delades upp i 3 delmoment. Det inledande momentet var flygbildsstudie,
den andra momentet var intervjuer med människor som kunde tänkas veta var det står
jätteträd på egendomen och det tredje momentet var inventeringen i fält.
Inventeringen resulterade i att 433 jätteträd lokaliserades. Av dessa fanns 204 på skogsmark,
60 på betesmark, övriga träd återfanns främst i slottsparker och alléer. Ek (47 %) och bok (37
%) är de dominerande trädslagen bland jätteträden. De flesta av jätteträden var strax över 1
meter i brösthöjdsdiameter. Det fanns få grova träd jämförelsevis med de som precis håller
kriteriet för jätteträd (Figur 5). Knappt 31 % av träden var grövre än 120 cm, medan endast 5
% var grövre än 150 cm. Det grövsta trädet var en bok med brösthöjdsdiametern 227 cm,
denna bok är Sveriges 2:nd grövsta bok. Den enda sälgen som uppfyllde kriteriet för jätteträd
i inventeringen är Sveriges 6:e grövsta sälg med sina 121 cm i diameter. Den grövsta
hästkastanjen på egendomen är Sveriges 14:de grövsta med sina 130 cm i diameter (Hultgren
et al 2007).
Utifrån inventeringsresultaten tar varje jätteträd 571 m² i anspråk i genomsnitt, detta med
skyddszonen om 5 meter runt trädets krona.
Det är bra om man som markägare eller skogsförvaltare kan ha en skötselplan för varje
jätteträd. Skötselplanen visar vad man ska göra och vilka åtgärder som utförts både för
förvaltaren själv och för andra.
Den viktigaste variabeln vid avsättning av ett träd är trädets netto värde vid tidpunkten för
avsättningen.

Main title:Jätteträd
Subtitle:inventering, bevaring, skötsel samt rekrytering
Authors:Holst, Christian
Supervisor:Ekö, Per-Magnus
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap
Volume/Sequential designation:114
Year of Publication:2008
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:1140A Master of Science in Forestry, 300.0hp
Supervising department:(S) > Southern Swedish Forest Research Centre
Keywords:jätteträd, management, konservering, bok, ek, biodiversitet
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7530
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7530
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:?? 5045 ??
Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:05 Oct 2017 08:37
Metadata Last Modified:05 Oct 2017 08:37

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics