Home About Browse Search
Svenska


Andersson, Christoffer, 2005. Bioenergi från röjningsgallringar : en jämförande studie av fyra flödeskedjor från avlägg till förbrukare. SLU, Dept. of Forest Products, Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Forest Products

[img]
Preview
PDF
255kB

Abstract

When the Swedish Forestry Act was changed in 1994, brushing of young stands became non mandatory. Since then the annual need for brushing in the country has increased by about 100 000 hectares per year. In later years the price for biomass energy has increased to the same level as pulp wood. The high price on biomass energy and the large areas of stands in the need of brushing has created a new market with its own technical, economical and environmental conditions. There is a development of various techniques to manage the forestry stands with late brushing.

The purpose of the study is to assess the strategical and operative consequences of four different supply chains, which handle biomass energy from mechanised brushing to the landing at the gates of the heating plant.

The demand on biomass energy is strongly correlated to the cold season of the year. In order to keep a steady supply flow a minimal level of storage was assessed.

The results show that a supply chain with chipping at the landing and transport straight to the heating plant has the lowest cost. This supply chain has no easily accessible storage. Supply chains with terminal chipping has the ability to meet fluxes due to seasonal changes, bad weather and it to minimise road damage during thawing of frozen gravel roads. A supply system based on a combination of 75 % of the yearly demand from the cheapest supply chain and 25 % of the yearly demand from a system with storage capacity, gives a low cost and high stability in production. Compared with the cheapest supply chain, the combined system gives an increase in the total cost of only 3 % or 5 % depending on the technique used for chipping.

,

När den nya skogsvårdslagen trädde i kraft 1994 släpptes kravet på röjningsplikt. Sedan dess
har det akuta röjningsbehovet ökat med runt 100 000 hektar varje år. Under senare år har
prisbilden på energisortiment stigit så kraftigt att den kan mäta sig med massavedens. Den
högre prisbilden på bränsle och det ackumulerade röjningsbehovet ger en ny marknadsnisch
med sina egna ekonomiska, tekniska och miljömässiga ramar. Det pågår också samtidigt en
utveckling av tekniker för att åtgärda de stora arealerna eftersatta röjningar. Denna studie
bygger på biobränsle från helträdsuttag från mekaniserade röjningsgallringar. Studien
behandlar olika strategier för hantering av biobränslet från avlägg vid väg till portarna hos
bränsleförbrukaren, vanligen en värmeanläggning.
Syftet med arbetet var att genom jämförelse av olika flödeskedjor för vägtransport, lagring
och flisning, tydliggöra deras ekonomiska och operativa för- och nackdelar. Fyra olika typer
av flödeskedjor har ingått i studien.
Konsumtionen av bränsleflis är kraftigt snedfördelad över året varför en uppskattning av
minsta lagernivå för att försörjningsarbetet skall hållas på en konstant nivå ingår i studien.
Resultaten visar att en flödeskedja med flisning vid avlägg och direkttransport till kraftverk
ger de lägsta direkta produktionskostnaderna, denna kedja saknar terminalhantering.
Flödeskedjor med terminalhantering ger emellertid möjlighet att ta hänsyn till
säsongsvariationer i bränslebehov, leveranssäkerhet vid besvärlig väderlek samt möjlighet att
undvika indirekta kostnader som vägslitage under källossning. En kombination med 75 % av
årsbehovet från direkttransportkedjan och 25 % av årsbehovet från kedjor med
terminalhantering ger låg kostnad och hög produktionsstabilitet. Kombinationen ger en
kostnadsökning av 3 % eller 5 % beroende på val av flisningsteknik, jämfört med uteslutande
direkttransport. Detta system kombinerar således kostnadseffektivitet med robusthet i kedjan.

Main title:Bioenergi från röjningsgallringar
Subtitle:en jämförande studie av fyra flödeskedjor från avlägg till förbrukare
Authors:Andersson, Christoffer
Supervisor:Roos, Anders
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbeten / SLU, Institutionen för skogens produkter och marknader
Volume/Sequential designation:51
Year of Publication:2005
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:1140A Master of Science in Forestry, 300.0hp
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Products
Keywords:flödeskedjor, vägtransport, lagring, flisning, ekonomiska och operativa för- och nackdelar
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7420
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7420
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:03 Oct 2017 09:31
Metadata Last Modified:03 Oct 2017 09:31

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics