Home About Browse Search
Svenska


Eriksson, Henrik and Kreij, Erik, 2004. Möjliga strategier för Holmens framtida skogsägande : med avseende på virkesmarknadens historiska och framtida utveckling. SLU, Dept. of Forest Products, Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Forest Products

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

The purpose of this thesis was to study Holmen's possible future ownership, concerning their forestland in Sweden. We have compared the strategy of the present owning of forests with three different alternatives. These three alternatives are: 1) selling all the forestland, 2) establish a new company which owns the forest where Holmen is the major stockholder and finally 3) an alternative were the two northerly regions are sold. We used Holmen's annual account from the year 2002 as a bare year and made a reconstruction of the annual account in the three different alternatives. We calculated key figures that describes profitability for each alternative. This makes it possible to compare the alternatives with the profitability of today.

We have also taken the new international accounting standards, IAS, into consideration.
These new accounting standards mean that Holmen must present the forests market value in
the balance sheet. We interviewed representatives from the Swedish forest sector, to give us an overview of the forthcoming development of the roundwood market in Sweden. We summarized the interviews in a possible future development. This made it possible to create three scenarios concerning price development and other important factors that affect the roundwood market.

The three scenarios are: declining prices on roundwood, increasing price levels and
unchanged prices. We have discussed how the different scenarios affects the presented forest owning alternatives.

The results of this study indicate that the most favourable alternative is to sell the forestland. It generates the best business ratios in general. This indication became even stronger when we took the new international accounting standards into consideration. The price development of roundwood didn't seem to affect the strategy for forest owning.

,

Vi har i detta examensarbete, på uppdrag av Holmen AB, jämfört tre tänkbara ägarstrategier
för företagets skogsinnehav med dagens ägande. Vi har studerat hur Holmenkoncernens
lönsamhet påverkats i de olika ägaralternativen. De alternativ vi jämfört med att behålla
skogen inom koncernen är: 1) sälja hela skogsinnehavet, 2) sätta skogen i ett separat bolag
som ägs till 45 % av Holmen samt 3) ett alternativ där de två nordliga skogsregionerna
avyttrats. Vi har utgått från 2002 års årsredovisning och räknat om den. Vi har i varje
alternativ räknat fram nyckeltal som beskriver lönsamhet för att på så sätt kunna jämföra
alternativen med varandra. Vi har även försökt beaktat hur de nya IAS-reglerna påverkar
skogsägandet och nyckeltalen för varje alternativ. IAS-reglerna kommer från och med år 2005
innebära att Holmen måste ta upp skogens marknadsvärde i balansräkningen.
Vi har intervjuat representanter från olika delar av skogsnäringen för skapa oss en bild av hur
virkesmarknaden kan tänkas utveckla sig på sikt. Intervjuerna har vi sedan sammanställt till
tre framtidscenarion. Scenarierna är främst inriktade på prisutvecklingen för vedråvaran över
tid. De scenarier som vi identifierat är att priset sjunker, stiger eller förblir oförändrat. Utifrån
dessa antaganden har vi sedan diskuterat kring hur scenarierna påverkar de olika
skogsägaralternativen.
Resultaten av studien visar bland annat att alternativet att sälja Holmens skog, genererar de
bästa nyckeltalen över lag, vilket blir ännu tydligare då IAS-reglerna beaktas. Om Holmen
fortsätter att äga skogsmark i samma omfattning som man gör idag kommer koncernens totala
lönsamhet att påverkas negativt när de nya IAS-reglerna införs. Prisutvecklingen på rundvirke
verkar inte ha den betydelse som vi först trodde för val av skogsägarstrategi.

Main title:Möjliga strategier för Holmens framtida skogsägande
Subtitle:med avseende på virkesmarknadens historiska och framtida utveckling
Authors:Eriksson, Henrik and Kreij, Erik
Supervisor:Lönnstedt, Lars
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbeten / SLU, Institutionen för skogens produkter och marknader
Volume/Sequential designation:32
Year of Publication:2004
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:1140A Master of Science in Forestry, 300.0hp
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Products
Keywords:skogsägande, Holmen, virkesmarknaden
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7568
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7568
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry production
Language:Swedish
Deposited On:06 Oct 2017 07:46
Metadata Last Modified:06 Oct 2017 07:46

Repository Staff Only: item control page