Home About Browse Search
Svenska


Håkansson, Björn, 2003. Mobilt internet för skogsbruket med CDMA2000 i450 MHz - bandet. SLU, Dept. of Forest Products, Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Forest Products

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Improved wireless datacommunication with the forest machines might be the next big step in the logging process. The use for wireless communicationsystems within the forestry is among other things to report the production from the forest machines, to supply the machine opera-tors with the right information and for safety. CDMA2000/ 450 is a third generation mobilecommunicationsystem which could replace the old NMT- 450 and for comparatively low costs. The reason for the low costs is that you only have to use the old NMT- 450 masts and supply them with new equipment. In the test of CDMA2000/450, that has taken place in northern Uppland, two kind of files have been sent. A portable computer was connected to a CDMA2000 mobiletelephone and the files were sent through e- mail to another computer. One file was at about 560kb and con-tained among other things, maps. The other one was a production file from a harvester that only contained about 7kb. The time for sending these files was at most times about 2.30 min-utes except when the transmission took place in the outer parts of the service area where there was a week connection.

,

CDMA2000/ 450 är ett 3G mobiltelefonsystem som ger tillgång till telefoni och
internetuppkoppling med hög överföringshastighet. Genom att utrusta befintliga NMT-450
master med ny teknik för CDMA2000 i 450 MHz - bandet skulle man få ett 3G
mobiltelefonnät med minst lika bra täckning som NMT-450, till ett lågt pris.
Det senaste århundradet har inneburit stora framsteg vad gäller rationaliseringen av
drivningsprocessen och vidaretransporten från skogen till industrin. Ett utvecklingssteg som
kan behövas - för att fortsätta utvecklingen av drivningsprocessen - är förbättrad överföring
av information och data till och från de som jobbar i skogen.
Syftet med uppsatsen är att genomföra ett test av mobiltelefonsystemet CDMA2000 i 450
MHz- bandet genom att via radio skicka en prd - fil och en kartfil med e - post. Utöver testet
med CDMA2000/ 450 har en undersökning genomförts med syftet att ge en bild av
informationsflöden och nuvarande system för överföring av information till och från skogen
samt behovet av förbättringar; vad för slags data som idag samlas in och används samt
behovet av ytterligare information och bättre utrustning för informationsöverföring mellan
maskinlagen i skogen och skogsbolagen. Undersökningen har gjorts som en fallstudie genom
intervjuer med ett 20- tal skogsbolag och skogsmaskinentreprenörer. Testet av CDMA2000/
450 har mot bakgrund av fallstudien försökt visa att det är ett lämpligt system för mobil
datakommunikation inom skogsbruket.
Information som de intervjuade förvaltningarna regelbundet skickar ut är prislistor,
apteringsinstruktioner, kartor, traktdirektiv och vältlappar till maskinlagen - skördare och
skotare. Vidare skickas till åkarna körorder med uppgifter om volymer av olika sortiment i
väglager, var väglagret finns och vart de olika sortimenten skall transporteras.
Kommunikationsvägarna beror i viss utsträckning på vilken typ av information som ska
kommuniceras, hur kundanpassad produktionen är och hur maskinerna är utrustade. När det
exempelvis gäller prislistor och apteringsinstruktioner uppgav sig några förvaltningar skicka
informationen trådlöst via e- post eller Mobitex medan flertalet skickar prislistor o.d. på
diskett, antingen då brevledes eller via e- post till mottagarens hemdator. Den information
som entreprenörerna/ maskinlagen skickar från skogen till förvaltningarna varierar men
omfattar vanligen uppgifter om avverkade och till väg framskotade volymer samt
uppföljningar beträffande natur-, kultur- och miljöhänsyn. Skotarrapporteringen sker
huvudsakligen via talsvar medan skördardata vanligen kopierades över till en diskett som
sedan skickades som e- post från hemdatorn alternativt som vanlig brevpost. I enstaka fall
kommunicerade skördare och skotare på trådlös väg direkt från maskinerna.
I försöket har en CDMA2000/ 450 telefon kopplats till en bärbar PC och en kartfil samt en
prd - fil skickats med e - post. Genom att koppla den bärbara datorn till mobiltelefonen fick
jag tillgång till internet och kunde logga in på en mailserver. Därifrån skickades kartfilen och
prd - filen som bifogade filer i ett vanligt e- post meddelande. Tiden som har angetts är den
tid det tog att föra över filerna från den bärbaradatorn till mailservern. Kartfilen var på
ungefär 560kb och innehöll bl.a. en översiktskarta, detaljkarta och traktdirektiv. På de flesta
platser som telefonen testades tog det runt 2.30 minuter att skicka kartfilen. För att bygga ut
CDMA2000/ 450 i Sverige till lika bra täckning som NMT- 450 skulle det räcka med att
utrusta befintliga NMT-450 master med ny teknik, vilket innebär ungefär 1000 master och att
utrusta varje mast skulle kosta ca. en miljon kronor vilket ger en total kostnad på ca. en
miljard kronor.

Main title:Mobilt internet för skogsbruket med CDMA2000 i450 MHz - bandet
Authors:Håkansson, Björn
Supervisor:Gellerstedt, Sten
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbeten / SLU, Institutionen för skogens produkter och marknader
Volume/Sequential designation:15
Year of Publication:2003
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:1140A Master of Science in Forestry, 300.0hp
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Products
Keywords:trådlös, skörd, maskinoperatörer, mobilkommunikation
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7598
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7598
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry production
Language:Swedish
Deposited On:06 Oct 2017 10:49
Metadata Last Modified:06 Oct 2017 10:49

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics