Home About Browse Search
Svenska


Högsborn, Gustav, 2007. Sveriges producenter och leverantörer av limträ : en studie om deras marknader och kundrelationer. SLU, Dept. of Forest Products, Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Forest Products

[img]
Preview
PDF
462kB

Abstract

The aim with this paper is to elucidate the current situation of the Swedish glulam market. This thesis paper will also consider prospects for the future and analyse the relationship between customer and producer and what makes a specific supplier attractive to their customer.

The companies that are included in the paper are: Martinsons Group AB, Moelven Töreboda AB and Setra Group AB, Långshyttan. These three companies are the members of the organi¬sation Svenskt Limträ AB and produce the largest part of glulam in Sweden. Together they produce 140 000 – 150 000 m3 a year.

The study is based on interviews with all three producers and a customer survey, where I have interviewed five customer to each producer. The task for the producers and the customer was to answering the same questions about how well the producer performe in different respects and what is important when you purchase glulam. The answer would show how the communi¬cation between producer and customer works and which variance there is in the opinion be¬tween them.

During the interviews with the respondents of each producer a qualitative method was used. The idea was that the respondents would answer my questions freely without being inter¬rupted.

This study shows that the glulam market has been very good the last years and it looks like it will remain in that way in the future. The demand for glulam is high all over the world. The biggest part of glulam that is exported from Sweden goes to Japan. The rest of the export goes to the European market. Moelven Töreboda is the only of the three companies that don't export to Japan any more. The Swedish domestic market is also important now and has in¬creased the last years.

A big problem on the market is that there is no uniform strength classification for glulam. The lack of that kind of classification creates technical trade obstacles which make it hard to enter the market in some countries.

In the future it is important for the Swedish producers to follow the development that possibly comes. If a uniformed classification system for glulam is introduced in the EU area and the de¬mand changes negatively, it is important for the producers to be prepared before it happens. If the companies have good contacts and well established relationships with their customer it will not give them any reason to change supplier when the competition on the glulam market increases.

,

Denna uppsats har till syfte att klargöra hur marknaden för limträ ser ut för de största svenska
producenterna idag samt hur framtidsutsikterna ser ut. Uppsatsen skall även visa hur relationerna
med deras kunder ser ut och vad som är specifikt för varje enskilt företag som gör att
kunderna väljer dem som leverantör.
De företag som studien innefattar är Martinsons Group AB, Moelven Töreboda AB och Setra
Group, Långshyttan. Dessa företag är medlemmar i branschorganet Svenskt Limträ AB och
står för den i särklass största produktionen i Sverige. Tillsammans producerar de 140 000 -
150 000 m3 limträ per år.
Studien är upplagd med intervjuer hos samtliga tre företag samt med en kundundersökning där
jag intervjuat fem kunder till varje producent. Kundernas och företagens uppgift var att svara
på samma frågor om hur producenten presterar i olika avseenden samt vad som är viktigt vid
inköp av limträ. Svaren visar hur kommunikationen mellan säljare och kund fungerar samt
vilka åsiktsskillnader som finns mellan dem.
Vid intervjuerna med företrädarna hos producenterna användes en kvalitativ metod där respondenterna
får berätta fritt utifrån de frågeställningar jag använt mig av.
Resultatet visar att marknaden för limträ har varit väldigt god en tid och att framtiden ser ljus
ut. Efterfrågan är hög i hela världen. Den största delen av den export som sker från Sverige
går till Japan men även en stor del går till den europeiska marknaden. Moelven Töreboda är
det enda företaget av de tre som inte exporterar Japan längre. Den svenska marknaden är även
den stor och har växt de senaste åren.
Det största problemet på marknaden för limträ är att det inte finns någon enhetlig hållfasthetsklassificering.
Avsaknaden av detta skapar tekniska handelshinder som gör det svårt att
komma in på vissa marknader.
För företagen gäller det att följa utvecklingen så de hänger med på de förändringar som kommer
att ske med lagändringar, klassificering och ändringar i efterfrågan för att kunna behålla
sina positioner på marknaden. Det gäller att ha bra kontakt och välutvecklade relationer till
sina kunder vid god konjunktur för att ge dem en anledning att inte byta då svårare tider
kommer.

Main title:Sveriges producenter och leverantörer av limträ
Subtitle:en studie om deras marknader och kundrelationer
Authors:Högsborn, Gustav
Supervisor:Lönnstedt, Lars
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbeten / SLU, Institutionen för skogens produkter
Volume/Sequential designation:9
Year of Publication:2007
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:1140A Master of Science in Forestry, 300.0hp
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Products
Keywords:limträ, limträproducenter, marknad, Japan, köpare
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8756
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8756
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:?? 5055 ??
Forestry production
Language:Swedish
Deposited On:13 Nov 2017 12:58
Metadata Last Modified:13 Nov 2017 12:58

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics