Home About Browse Search
Svenska


Pouchard, Caroline, 2003. Havsöringens (Salmo trutta) och laxens (Salmo salar) lekområden och lekvandring i Vindelälven och Piteälven. SLU, Dept. Of Aquatic Resources, Umeå. Umeå: SLU, Dept. Of Aquatic Resources

[img]
Preview
PDF
523kB

Abstract

The population of seatrout and salmon are threatened by over-fishing in the sea
and loss of spawning and growing habitats caused by logging activities in many swedish
rivers. The knowledge of the spawning migration and the habitat use of the seatrouts
and salmon are limited. This study analyse the upstream spawning migration of Atlantic
salmon and sea-running brown trouts from the lower part of the rivers to their spawning
sites in the rivers Vindelälven and Piteälven. A knowledge about the distribution of
spawning sites in the rivers will help these fish population in future restoration programs.
In the fishladder at Norrfors in the river Umeälven were 29 sea trout and 20
salmon radio tagged and subsequently released and followed during their spawning
migration upstream Vindelälven. They were tracked on their position in the river once a
week. In the river Piteälven five trout and eleven salmon were radio tagged, released
and followed upstream weekly. All tracking were done during the year 2002. In the river
Vindelälven the majority of the salmon migrated to the upper part of the river, 220 km
upstream the dam at Norrfors while the trouts mainly migrated to the lower part of the
river, 60 km upstream Norrfors. In the river Piteälven the majority of the trouts migrated to the tributary Varjisån, ca 50 km upstream the the tagging site at the fishladder in Sikfors. The salmon migrated shorter distances, 40 km upstream the dam in Sikfors. The trouts and the salmon showed different migration patterns. Salmon swam straight upstream and found spawning sites more rapidly than trout. The trouts showed a large variation in their movements, with a lot of up and downstream migrations before they finally found their spawning sites.

,

Vindelälvens och Piteälvens havsöring- och laxpopulationer är idag hotad på grund av
överfiske i havet och förlust av uppväxt- och lekområden i älvarna orsakad av en lång
flottningsperiod. Vi saknar idag kunskap om havsöringens och laxens lekvandring och
lekområde. Detta examensarbete syftar till analysera laxen och havsöringens lekvandring
uppströms från älvarnas nedre del till deras leklokaler i Vindelälven och Piteälven.
Kartläggningen av fiskarnas leklokalerna i älvarna är till god hjälp för framtida
restaureringsprogram.
Vid laxtrappan i Norrfors, Umeälven, märktes 29 havsöringar och 20 laxar som
följdes under sin lekvandring uppströms Vindelälven. De pejlades en gång i veckan. I
Piteälven märktes fem havsöringar och elva laxar som sedan följdes varje vecka. All
pejling gjordes under 2002. I Vindelälven vandrade de flesta laxar långt upp i systemet,
220 km uppströms dammen i Norrfors medan öringarna vandrade till den nedre delen av
älven, 60 km uppströms Norrfors. I Piteälven vandrade huvuddelen av havsöringarna till
biflödet Varjisån, ca 50 km uppströms märkningsstationen och fisktrappan i Sikfors. Laxen
vandrade kortare avstånd, 40 km uppströms dammen i Sikfors.
Havsöringen och laxen uppvisade olika vandringsbeteenden. Laxen simmade rakt
uppströms och hittade lekområden snabbare än havsöringarna. Havsöringarna visade stor
variation i lekvandringen med inslag av både upp- och nedströms riktade rörelser innan de
fann sina leklokaler.

Main title:Havsöringens (Salmo trutta) och laxens (Salmo salar) lekområden och lekvandring i Vindelälven och Piteälven
Authors:Pouchard, Caroline
Supervisor:Lundqvist, Hans
Examiner:UNSPECIFIED
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2003
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:1140A Master of Science in Forestry, 300.0hp
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. Of Aquatic Resources
Keywords:havsöring, lekvandring, vindelälven, piteälven, radiotelemetri, vandringsbeteende, leklokal
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8407
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8407
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Fisheries and aquaculture - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:30 Oct 2017 11:25
Metadata Last Modified:30 Oct 2017 11:25

Repository Staff Only: item control page