Home About Browse Search
Svenska


Renström, Johan, 2008. Säsongsvis avverkning : det operativa traktvalets påverkan på den säsongsmässiga uthålligheten i ett bolagsdistrikts traktbank. SLU, Dept. of Forest Resource Management, Umeå. Umeå: SLU, Dept. of Forest Resource Management

[img]
Preview
PDF
386kB

Abstract

Due to soft grounds in combination with seasonal variation in soil humidity, there is a lack of stands that are possible to cut during spring and autumn in some geographical regions. For Holmen Skog this sometimes means that a large proportion of the contracted private forest is cut during the winter when the ground is frozen. One consequence of this is that the proportion of winter stands in the stand bank of own forest increases while spring and autumn stands becomes a scarcity. This in combination with milder winters, especially when there is a long period of reduced bearing capacity in spring or autumn, means that the situation rapidly can become critical.

The overall goal with this study was to generate basic data for decision support in the work to achieve a sustainable distribution between own forest and contracted private forest in the stand bank.

The study took place at Holmen Skog, district of Umeå, during autumn 2007 and was based on interviews and an analysis of harvest planning and delivery data.

The study showed that there is a problem with how the cutting is distributed between own and contracted private forest during the year and that it foremost is the proportion of winter thinning of own forest that has increased in the stand bank. Fore instance the proportion of thinning of own forest in the stand bank that could only be cut during winter increased from 24 % to 37 % between 2004 and 2007.

Not all questions of interest have been possible to deal with in detail. Nevertheless, the study contributes with substantial new quantitative and qualitative knowledge on the matter and, thus, enables better understanding and analyses of the factors involved in the work of achieving a sustainable distribution of own forest and contracted private forest in the stand bank.

,

Inom vissa geografiska områden är det ett stort problem att få tag på vår- och hösttrakter
för avverkning. För Holmen Skog innebär detta att det förekommer att en allt för stor del
av den privata skog man köper avverkas vintertid. En konsekvens av detta blir att andelen
vintertrakter på den egna skogen ökar i traktbanken medan vår- och hösttrakter blir en
bristvara. Detta i kombination med allt mildare vintrar, och framförallt vid ett långt våreller
höstförfall, innebär att situationen snabbt kan bli kritisk.
Den övergripande målsättningen med denna studie var att skapa ett beslutsunderlag som
Holmen Skog kunde använda med syfte att åstadkomma en långsiktigt uthållig fördelning
av egen skog och privat skog i traktbanken.
Studien genomfördes vid Holmen Skog, distrikt Umeå, under hösten 2007 och baserades
dels på intervjuer och dels på analyser av registerdata.
Studien visade att det föreligger ett problem med hur avverkningarna fördelas mellan egen
skog och privat skog under året och att det framförallt är vintergallringar på den egna
skogen som ökar i traktbanken. Mellan 2004 och 2007 ökade exempelvis andelen gallring
på egen skog i traktbanken som var klassad som tvingande vinteravverkning från 24 % till
37 %.
Alla frågeställningar i denna studie har inte varit möjliga att besvara i detalj. Trots detta har
studien bidragit med betydande kvalitativ och kvantitativ kunskap rörande problemet och
genom detta möjliggjort såväl en bättre förståelse som bättre analyser av faktorerna som är
inblandade i arbetet med att åstadkomma en långsiktigt uthållig fördelning av egen skog
och privat skog i traktbanken.

Main title:Säsongsvis avverkning
Subtitle:det operativa traktvalets påverkan på den säsongsmässiga uthålligheten i ett bolagsdistrikts traktbank
Authors:Renström, Johan
Supervisor:Lindroos, Ola
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik
Volume/Sequential designation:214
Year of Publication:2008
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:1140A Master of Science in Forestry, 300.0hp
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Resource Management
Keywords:leveransplan, lager, avverkning, skogsbilväg, vinter
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8667
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8667
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:SLU > (NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
Forestry production
Language:Swedish
Deposited On:07 Nov 2017 12:30
Metadata Last Modified:07 Nov 2017 12:30

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics