Home About Browse Search
Svenska


Mörner, Gabriel, 2006. Kinas intåg på skogsvarumarknaden : idag och i framtiden. SLU, Dept. of Forest Products, Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Forest Products

[img]
Preview
PDF
551kB

Abstract

Because of the large economic growth in China there are many companies who have economic interests in the Chinese market. Also in the forest market companies have started to invest in China and the interest for the market is growing. The question is how the Chinese forest market will develop in the years to come? How will China's entry on the market of forest products affect the global forest market?

The purposes of this study are to describe production, consumption and trade of forest products, and China's possible competitive advantage in the forest industry. The purpose of this study is also to describe how China's entry on the forest market affects the world market of forest products. The study is based on a couple of different theories such as competitive analyzes, trade- and investment theories. The theories have then been analyzed with data, collected from the Internet, and interviews.

The conclusion of the study is that the production of forest products in China will expand as the production capacity increases. A problem for the production is the lack of raw material, which will result in a large import. China's total import of forest products will still not increase considerable much because of the expansion of the domestic production. The investments in the Chinese forest industry will continue as long as the market is expanding and the returns on investments are good.

,

I dagsläget finns det ett mycket stort intresse för Kina och det går nästan dagligen att läsa om
landets framfart i olika tillverkningsbranscher. Detta beror till stor del på landets höga tillväxt,
som förväntas vara hög i flera år till. Den höga tillväxten är något som också berör
skogsbranschen i Kina. På grund av detta riktar skogsbranschen sina blickar mot Kina och
skogsbolag gör stora investeringar i landet.
Skogsbranschen är en global bransch på vilken Kina har varit en mycket liten aktör tidigare,
men de senaste åren har de börjat växa. Men hur kommer skogsvarumarknaden i Kina att
utvecklas de kommande åren och hur kommer den att påverka den globala skogsmarknaden?
Kommer de traditionella företagen och aktörerna att vinna på att Kina är inne på marknaden
eller kommer de att konkurreras ut? I vilken utsträckning kommer utländska skogsföretag att
etablera sig i Kina?
Denna studie syftar till att undersöka och beskriva konsumtion, produktion och handel av
skogsprodukter samt Kinas eventuella konkurrensfördelar inom skogssektorn, jämfört med
Europa och Nordamerika. Den syftar också till att beskriva hur Kinas intåg på
skogsvarumarknaden påverkar världsmarknaden för skogsprodukter.
Studien stödjer sig huvudsakligen på tre teorier. Den första är konkurrensanalys, vilken
behandlar konkurrenssituationen för företag på global nivå. Den andra är handelsteori där
ekonomiska modeller för till exempel import och export behandlas. Den tredje teorin handlar
om investeringar i vilken det redogörs för till exempel investeringskalkyler och finansiering.
Det har för studien genomförts ett flertal intervjuer med personer som på olika sätt har
kännedom om skogsmarknaden i Kina. Det har även samlats in data i form av tidsserier, vilka
visar värdet och mängden av Kinas produktion och handel av olika skogsprodukter.
Tidsserierna visar också Kinas BNP-tillväxt och befolkningsutveckling.
Insamlad data har analyserats mot teorierna och utifrån resultatet av analysen har slutsatser
dragits. I slutsatsen framgår det att produktionen av skogsprodukter i Kina kommer att öka i
och med att kapaciteten byggs ut. Problemet för skogsindustrin i Kina är dock bristen på
råvara vilket leder till att en stor import kommer att vara nödvändig. Investeringarna i
skogsbranschen i Kina kommer att fortsätta så länge marknaden växer och investeringarna ger
en tillräckligt bra avkastning i förhållande till andra branscher och länder.
Kinas ökade import av vissa skogsprodukter kommer att få effekter för andra
skogsexporterande länder. Dessa länder kommer att öka sin export till Kina av vissa
skogsprodukter men detta kommer troligtvis inte att leda till några större prishöjningar för
produkterna på längre sikt. Kinas totala import av skogsprodukter kommer dock inte att öka
särskilt mycket på grund av den ökade inhemska produktionen. Kina kommer också att bli
nettoexportör av vissa skogsprodukter. Exporten kommer att vara relativt liten och därför inte
påverka världsmarknaden särskilt mycket.

Main title:Kinas intåg på skogsvarumarknaden
Subtitle:idag och i framtiden
Authors:Mörner, Gabriel
Supervisor:Lönnstedt, Lars
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbeten / SLU, Institutionen för skogens produkter och marknader
Volume/Sequential designation:63
Year of Publication:2006
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:1140A Master of Science in Forestry, 300.0hp
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Products
Keywords:skogsvarumarknaden, Kina
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7771
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7771
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry production
Language:Swedish
Deposited On:12 Oct 2017 11:29
Metadata Last Modified:12 Oct 2017 11:29

Repository Staff Only: item control page