Home About Browse Search
Svenska


Steffen, Helena, 2008. Älgens barkgnag på granstammar : omfattning med avseende på geografisk utbredning, skadad volym och ekonomiska konsekvenser. SLU, Southern Swedish Forest Research Centre, Alnarp. Alnarp: SLU, Southern Swedish Forest Research Centre

[img]
Preview
PDF
718kB

Abstract

In three areas in the province of Småland studies has been done to investigate how big
damage the moose may do to P. abies. An inquiry examination and two different types of
surveys were done to find out how big area, which volume and which financial consequences
the moose debarking has had on the forest.
When the volume was calculated the rot spreading was included. The area that was damaged
was stipulated with the answers from the inquiry examination. 59 % of the asked forest
owners answered the inquiry. The area that the study included was on 22 900 ha and the result
showed that there were moose damages on 162 ha.
When the whole trees were included the damaged volume was 16 m3sk/ha which is 8, 6 %.
On the damaged 162 ha totally 2 570 m3sk was damaged, 385 m3sk had technical damages
and 616 m3sk had damages which included decayed wood.
When the financial calculation was made only the first 3 meters was included, this because
the assumption was done that the decaying wood never extended above 3 meters. The
damaged volume counted on 3 meters was 4, 3 m3sk/ha, totally 692 m3sk. If a comparison is
made between timber prices and pulpwood prices the difference is 67 000 kr, all areas
included.

,

Inventeringar har genomförts i tre socknar i Småland för att ta reda på omfattningen av älgens
barkgnag på gran (Picea abies, L. Karst). En enkätundersökning samt en cirkel- och
linjeinventering utfördes för att kartlägga den geografiska omfattningen, skadad volym samt
ekonomiska konsekvenser av älgarnas barkgnag.
Vid uträkningen av mängden skadad volym togs hänsyn till en successiv spridning av röta
som antogs infektera träden. Den geografiska omfattningen av skadorna fastställdes med hjälp
av markägarnas svar på enkäten, svarsfrekvensen uppgick till drygt 59 %. Den totala
fastighetsarealen som enkäten berörde var knappt 22 900 ha och det visade sig att det fanns
skador på 162 ha skogsmark.
På dessa 162 ha där skador har observerats visade det sig att 8,6 % av granarna var skadade
genom älgens barkgnag, detta motsvarar ca 16 m3
sk/ha dvs. totalt ca 2 570 m3
sk . När
volymen endast inkluderar den del av träden som begränsas av de tekniska skadornas övre
höjd blir den totala mängden skadad volym 385 m3
sk. När även den förmodade
rötspridningen i höjdled inkluderas uppgår den totala skadade volymen till 616 m3
sk.
De ekonomiska beräkningarna baserades på första stockens volymer d.v.s. de nedersta tre
metrarna, detta eftersom antagandet gjordes att rötspridningen aldrig nådde över tre meter.
Vid detta antagande uppgick den skadade volymen till 4,3 m3
sk/ha totalt 692 m3
sk. Vid en
nerklassning från timmer till massaved, av den förmodat rötskadade volymen, blev skillnaden
67 000 kr, samtliga bestånd inkluderade.

Main title:Älgens barkgnag på granstammar
Subtitle:omfattning med avseende på geografisk utbredning, skadad volym och ekonomiska konsekvenser
Authors:Steffen, Helena
Supervisor:Rönnberg, Jonas
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap
Volume/Sequential designation:101
Year of Publication:2008
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:1140A Master of Science in Forestry, 300.0hp
Supervising department:(S) > Southern Swedish Forest Research Centre
Keywords:älg, barkgnag, gran
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7567
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7567
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:?? 5045 ??
Forest injuries and protection
Language:Swedish
Deposited On:06 Oct 2017 07:42
Metadata Last Modified:06 Oct 2017 07:42

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics